Beyanname Sorgulama | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Beyanname Sorgulama

Beyanname yazı ile yapılan bildirim şeklinde tanımlanır. Beyanname genel olarak vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine iletilir. Vergi dairelerine verilen beyannamelerde kişinin önemli bilgileri yer alır. Yani mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

Beyanname sisteminin en önemli özelliği vergi idaresi ile mükellef arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun alınmasını sağlamasıdır. Vergi beyannamelerine ek olarak sicilli ticaret, mühür ve imza beyannamelerinden de söz edilebilir. Birçok konuda beyanname verilebilir.

Beyanname sorgulama işleminizi çağımızın getirdiği imkanlar sayesinde elektronik ortamda da yapabilirsiniz. Beyanname sorgulama işleminizi devletin vatandaşlarına sunduğu güvenli bir hizmet ile yapabilirsiniz. Bunun için herhangi bir şifreye ihtiyacınız olmayacaktır.

Beyanname Verme

Ülkemizde vergi sisteminin işleyişi beyana bağlıdır yani işletmeler yada kişiler belirli dönemler için ne kadar kazanç elde ettiğini ve bu kazançlar üzerinden ne kadar vergi vermesi gerektiğini kendileri bildirirler. Beyanname yolu ile verginin belirlenmesi sağlanır. Vergiye dahil olan gelir beyanname verilmesi ile hesaplanmaktadır ve beyannameler özel bir şekle tabi tutulur. Beyanname verme işlemi işletme veya kişiler adına mali müşavirler aracılığı ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Ancak burada beyan edilen tutarın eksik veya fazla olmasından işletme sahibi sorumlu tutulmaktadır. Beyanname verme işlemi geçmiş dönemlerde vergi dairesine gidilerek yapılan bir işlem iken günümüzde teknolojinin ilerlemesinden nasibini almış ve beyanname verme işlemi de internet ortamı üzerinden online olarak yapılmaya başlanmıştır. Beyanname verme işlemi dönemsel olarak gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Bu süreçler beyanname türüne göre farklılıklar göstermektedir. Yazımızın devamında beyanname çeşitlerine göre beyanname verme sürelerinin ne kadar olduğunu detaylı olarak anlatacağız.

Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Beyannameler kendi içlerinde gruplara ayrılmaktadırlar. Beyanname çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi   (Gelir Vergisi Türüdür)
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için)  (Gelir Vergisi Türüdür)
 • Münferit beyanname  (Gelir Vergisi Türüdür)
 • Geçici vergi beyannamesi   (Gelir Geçici Vergi Türüdür)
 • Muhtasar beyanname    (Gelir Vergisi Spotajı Aylık)
 • Kurumlar vergisi beyannamesi   (Gelir Vergisi Spotajı 3 Aylık)
 • Geçici vergi beyannamesi  (Kurumlar Vergisi)
 • Özel beyanname  (Kurumlar Geçici Vergi)
 • Muhtasar beyanname   (Kurumlar Vergisi)
 • Katma değer vergisi beyannamesi  (Özel Tüketim Vergisi)
 • Gider vergisi beyannamesi  (BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ)
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi (VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ)
 • Damga vergisi beyannamesi  (DAMGA VERGİSİ)
 • Şans oyunları vergisi beyannamesi (ŞANS OYUNLARI VERGİSİ)
 • İlan ve reklam vergisi beyannamesi  (İLAN VE REKLAM VERGİSİ)
 • Eğlence vergisi beyannamesi  (EĞLENCE VERGİSİ)
 • Haberleşme vergisi beyannamesi
 • Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi
 • Yangın sigortası vergisi beyannamesi
 • Çeklere ait değerli kâğıtlar bildirimi  (DEĞERLİ KÂĞITLAR BEDELİ)

Beyanname Verme Süreleri Ne Kadardır?

Yıllık gelir vergisi beyannamesi: 1–25 Mart

Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için): 1–25 Şubat

Münferit beyanname: Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği, bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili beyanname kazanç ve iradın iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde

Geçici vergi beyannamesi Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar

Muhtasar beyanname (AYLIK): Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Muhtasar beyanname (ÜÇ AYLIK): Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Kurumlar vergisi beyannamesi: Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar

Geçici vergi beyannamesi: Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar

Özel beyanname: Kazancın elde edilme tarihinden itibaren on beş gün içinde

Muhtasar beyanname: Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar 

Katma değer vergisi beyannamesi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar

Özel tüketim vergisi beyannamesi: Petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar

Gider vergisi beyannamesi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar

Veraset ve intikal vergisi:  Ölüm halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, diğer intikallerde iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, yarışma ve çekilişlerle müşterek bahislerde yarışma, çekiliş veya müsabakanın yapıldığı günü izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Damga vergisi beyannamesi  : İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenen damga vergisi için vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Şans oyunları vergisi beyannamesi : Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

İlan ve reklam vergisi beyannamesi: İlan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar

Eğlence vergisi beyannamesi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Haberleşme vergisi beyannamesi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın sonuna kadar

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi :  Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Yangın sigortası vergisi beyannamesi:  Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Çeklere ait değerli kâğıtlar bildirimi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar

Beyanname Affı Nedir?

Beyannameler verilme sürelerine göre farklı ödeme süreleri içerisinde ödenmelidir. Beyanname verildikten sonra alınan tahakkuk fişinde bu verginin ne zamana kadar ödenmesi gerektiği yazılıdır. Zamanında ödenmeyen vergiler için ise vergi gecikme cezası uygulanır. Bu cezalar için zaman zaman beyanname afları çıkarılabilmektedir. Bu durum daha çok ödeme gücü bulunmayan vatandaşlar için sevindirici olmaktadır. Beyanname affında vergi borcunun tamamı değil yalnızca gecikme zammı olarak yansıtılan miktarı silinmektedir. Beyanname afları için belirli bir süre yoktur. Ülkemizde beyanname afları genel olarak duruma göre belirlenir.

Beyanname Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Beyanname sorgulama işleminiz beyannameleriniz hakkında bilgi vermektedir. Beyanname sorgulama işleminiz için öncelikli olarak yazının sonunda yer alan bağlantı adresine tıklayınız. VEDOP durumu, beyanname kapanma tarihi ile birlikte VEDOP sistemine aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi vermektedir. AZO durumu, beyannamenin AZO sistemine aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi vermektedir. Çıktı seri no kontrol, beyannamenin Çık Seri Numarası göstermektedir. Bunun için açılan sekmede beyanname yapacağınız işlem seçeneğini tıklayınız.

beyannamesorgulama

Ardından beyanname sorgulama işleminiz için beyanname numarasını giriniz.

beyannamesorgulama1

Girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra “Sorgula” butonuna tıklayınız.

beyannamesorgulama2

Sorgula butonuna bastıktan sonra beyanname sorgulama işleminizi tamamlamış bulunmaktasınız. Beyannameleriniz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Beyanname Sorgulama İşleminiz İçin TIKLAYINIZ!

İthalat Beyanname  Sorgulama

İthalat beyanname sorgulama işleminizi internet üzerinden yapabilirsiniz. İthalat beyanname sorgulama için onay belgesi sorgulama işlemi yapmalısınız.

İthalat beyanname sorgulama için öncelikle sayfanın sonunda vermiş olduğumuz bağlantı adresine tıklayınız.

Adsız

GB tescil no ve IM kısmını doldurunuz. Sonra Sorgula butonuna tıklayınız.Sizden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girdiyseniz beyanname sorgulama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

İthalat Beyanname Sorgulama İçin TIKLAYINIZ!

Ev Beyanname Sorgulama

Eğer bir kişi gayrimenkul sahibi ise bu gayrimenkul için belediyeye beyanname vermelidir. Bu kişiler sahip oldukları gayrimenkul için bağlı oldukları belediyenin emlak bölümüne tapu belgesiyle ispatlama yapmalıdır.

Kişiler ev ya da arazinin tapusunu aldıktan sonra o gün itibari ile başlayan o yılın sonuna kadar devam eden ev beyanını ilgili belediyeye yapmak zorundadır. Eğer ev beyanı yapılmazsa ceza uygulanır.

Ev beyanname sorgulama işleminizi internet üzerinden yapabilirsiniz.İlk olarak yazının sonunda vermiş olduğumuz bağlantı adresine tıklayınız. Sonrasında sizden istenen bilgileri sisteme girmelisiniz.

Adsız-16

Sizden istenen T.C. kimlik numarası,nüfus cüzdanı seri no ve diğer bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmelisiniz. Görseldeki güvenlik kodunu da girdikten sonra Tamam butonuna tıklamalısınız. Gerçekleştirmiş olduğunuz bu işlemler sayesinde ev beyanname sorgulama işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Ev Beyanname Sorgulama İçin TIKLAYINIZ!

Kira Beyanname Sorgulama

Kira beyanname sorgulama işleminizi internet üzerinden yapmanız mümkündür. Kira beyanname sorgulama işleminiz için sayfanın sonunda vermiş olduğumuz bağlantı adresine tıklamanız gerekmektedir.Bağlantı adresine tıkladığınızda karşınıza çıkan sayfadan Hazır Beyan Sistemi ile beyanname sorgulama işleminizi gerçekleştireceksiniz.

T.C. kimlik numarası ile giriş,kullanıcı girişi,mavi kart bilgileri ile giriş,yabancı kimlik numarası ile giriş,e-devlet yöntemi ile giriş işlemlerinden birisini seçerek beyanname sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Eğer E-Devlet sistemini kullanarak kira beyanname sorgulama işlemi yapacaksanız E-Devlet şifreniz olmalıdır. E-Devlet şifrenizi size en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz.

Kira Beyanname Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Vedop Beyanname Sorgulama

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlığı, müşterilerinin yapmış oldukları ihracatların kapama nüshalarını zamanında ulaştırarak eş zamanlı olarak takibini yapmaktadır.Bu işlemin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın verileri Vedop, yani Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesine aktarılmış olmalıdır. Gümrük Beyanname sorgulama işlemi için ülkenin ilgili kurumları yayınladığı resmi internet siteleri üzerinden hizmet vermektedir. Sorgulama işleminizi gerçekleştirmek için beyanname numarasını girmek yeterli olacaktır. Vedop sorgulama sayesinde gümrük beyannamelerinin kapanıp kapanmadığı öğrenilebilir.

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinden Beyanname Sorgulama işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Yazının sonunda vermiş olduğumuz bağlantı adresine tıklayarak giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra beyanname numarası girerek ve de Vedop kutucuğunu işaretleyerek Sorgula butonuna tıklayınız.

Vedop Beyanname Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.