Blog | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Kategori: Blog

Emeklilik Gözetim Merkezi

Emeklilik Gözetim Merkezi Bireysel Emeklilik sisteminin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için kurulmuş bir şirkettir. 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuş plan bu şirket emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini denetler. Hazine Müsteşarlığına’na bağlı çalışan bu kurum sistemin çalışma şeklini ve işleyişiyle ilgili bilgiler toplar. Bu bilgilerin kullanıcılara ve kamuoyuna sunulması sağlanır. Emeklilik Gözetim Merkezi emeklilik şirketlerinin kullanıcı […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

Emekli Sandığı Ölüm Yardımı

Sosyal Güvenlik Kurumu yani Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışan kişileri karşılaşmış olduğu konulardan bir tanesi ölüm yardımı konusudur. Ölüm yardımının kimlere ve de ne şekilde ödenecek olduğu sorusu sık olarak gündeme gelen bir konudur. 5434 sayılı kanunun ek olan 4 maddesi gereğince ”Emekli, adi malüllük ya da vazife aylığı alan kişilerin ölümleri durumunda, sağlığında beyanname […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

Emekli Sandığı Emeklilik Şartları

Eski adı ile T. C. Emekli Sandığı iştirakcisi olan, yeni adıyla da 4/C olarak Emekli Sandığı Emeklilik Şartları emekli olanlar erkek memurlar için emeklilik şartlarında aşağıda açıklanmış olan durumlara göre belli edilmiş olan emeklilik şartları doğrultusunda emekli olabileceklerdir. 08.09.1999 günü öncesinde işe giren memurların durumunda, 08.09.1999 erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduran kişilerin istekleri […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

E Devlet Dask Poliçe Sorgulama

DASK, yani Doğal Afet Sigortaları Kurumu 2000 yılında zorunlu deprem sigortalarını gerçekleştirmek ve yönetmek üzere Ankara’da kurulmuş olan bir kurumdur. 2000 senesinden beri faaliyetini sürdüren DASK’ın öncelikli hedeflerinden birisi de ülkemizin üzerinde bulunduğu deprem kuşağı sebebiyle etkilenen binaların özellikle depreme karşı zorunlu olarak sigortalanmasını sağlamaktır. Ev sahibi olan herkesin bildiği üzere yıllık olarak gerçekleşen ödemelerle […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

Parsel Alan Hesabı

Parsel alan hesabı yapmak ve sorgulamak artık çoğu insanın hayatında olan durumlardan bir tanesidir. Parsel alan hesabı, parsel alan hesabının ne anlam ifade ettiği, nasıl ve nereden yapıldığına dair detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Öncelikle parsel kelime anlamı olarak “tapu ve imar yasaları doğrultusunda üzerinde tek bir yapı kurulabilecek biçimde bölümlenmiş toprak parçası” anlamında kullanılmaktadır. Parsel alan […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

Bireysel Emeklilik 10 Yıl Sonunda Toplu Para

Bireysel emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunuldu. Yasaya göre 45 yaşın altındaki çalışanlar için bireysel emeklilik sistemi zorunlu hale getirilmiştir. Çalışan bireysel emeklilik sistemine başladıktan sonra 2 ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma durumunda ödenen katkı payları, varsa hesabında yer alan yatırım gelirleriyle […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

Parsel İhlali

Parsel imar yasalarına göre ayrılarak sınırlandırılmış arazi parçasına denir. Bir parselin bir yada birden fazla sahibi olabilmektedir. Sahipler bireysel kişiler olabileceği gibi kuruluş, vakıf ya da devlet gibi organlarda olabilmektedir. Parseliniz hakkında bilgi edinmek istiyorsanız tapu ve kadastro genel müdürlüğünün internet sayfasından parsel sorgulama yapabilirsiniz. Çeşitli şekillerde parsel ihlali yapılmaktadır. Bu konu taşınmaz mal zilyetliğine yapılan […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

Emekli Sandığı Kaydı Yoktur Belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumunun 16 Mayıs 2006 tarihinde açılması ile birlikte bazı değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişikliklerin en belirgin olanı ise SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi olmuştur. Bu devir işleminin ardından SSK 4a, Bağ-kur 4b, Emekli Sandığı 4c olarak isimlendirilmiştir. Bu durumun en elverişli yanı ise işlemlerin hızlanması yönünde olmuştur. Vatandaşlar tek […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

Emekli Sandığı Fiili Hizmet Zammı

Fiili hizmet süresi zammı, zor ağır işlerde çalışan kişiler için uygulanmakta olan bir uygulamadır. Bu sayede yıpratıcı işlerde çalışan kişilerin korunması amaçlanmaktadır. Emekli sandığı fiili hizmet zammı emekli sandığı şimdiki hali ile 4c kapsamında çalışan kişileri kapsamaktadır. Emekli sandığı fiili hizmet zammı denildiği zaman birçok insan maaşa yapılacak ek bir ödeme olduğunu düşünmektedir. Ancak fiili […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI

Plaka Harf Grubu

“Kara taşıtlarının tamamında plaka bulunmaktadır. Peki bu plakalar nasıl belirleniyor? Plaka üzerinde bulunan harf ve rakamlar neyi ifade etmektedir? Plaka harf grubu nedir? Plaka Harf grupları neye göre belirleniyor?” Tüm bu soruların cevabını yazımızda açıklayacağız. Plaka araçlar üzerinde bulunan ve araçlar hakkında bir takım bilgileri yansıtan dikdörtgen bir metal üzerine yazılmış harf ve rakamlardan oluşmaktadır. […]

Yorum Yapılmamış

DEVAMI