MUĞLA MUSKİ SU FATURA SORGULAMA | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

MUĞLA MUSKİ SU FATURA SORGULAMA

Günümüz koşulları altında işlemlerimizi internet üzerinden pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. İnternetin günümüzdeki bu denli artan kullanımı ile birlikte kurumlarda bireylerin daha kolay işlem yapabilmeleri açısından online uygulamalar hizmete sunmaktadır. Bizlere sunulan bu online uygulamalar sayesinde kurumlara giderek uzun kuyruklarda beklememize gerek kalmamaktadır. Ayrıca bireysel online hizmetler sayesinde yaşanan karışıkların da önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu durum içerisinde Muğla Belediyesi de online uygulamaları ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Bu yazımızda sizlere Muğla MUSKİ su fatura sorgulama işleminizi nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz. Yazımızın devamında verecek olduğumuz bilgiler sayesinde Muğla ilinde yaşamakta olan bireylerimiz su fatura sorgulama işlemlerini kolaylık ile yapabileceklerdir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) 13 Mart 2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 31 Mart 2014 tarihli resmi gazetede ilanı ile kurulmuştur. Muski’nin kadrosu ve bütçesi Büyükşehir Belediyesinden ayrıdır. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Muski’nin karar organlarıdır. Muski’nin ilk geçici yönetim kurulu toplantısı 12 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı tüzel bir kişiliktir.

Muski Genel Müdürlüğü: Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, koordinasyonunda 8, Daire Başkanlığından teşekkül edilen ve %55 i ilköğretim, %22  lise, %23 ü ise üniversite eğitimine sahip 682 kurum personeline sahiptir. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı kurulun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunması halinde Genel Müdür yönetim kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı olan yönetim kurulunun tâbi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ile İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır.

Muski Genel Müdürü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Müdür Yardımcıları ise Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanır. Muski’nin hizmet ettiği bölgeler:

*Bodrum, Milas  *Muğla,Ula,Kavaklıdere  *Marmaris, Datça *Ortaca,Dalaman,Köyceğiz.

İçme Suyu Tesisleri ise:

*Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi  *Güvercinlik İçme Suyu Tesisi  *Çamköy tefi İstasyonu  *Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesisi

Barajlar:

Marmaris Barajı  *Güvercinlik Barajı  *Mumcular Barajı

Muski Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibariyle 147 memur, 541 kadrolu işçi,  10 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 698 kadrolu personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Muski Genel Müdürlüğünün başlıca görevi  Belediye sınırları içindeki vatandaşa nitelikli ve sağlıklı, hijyenik su üretimini sağlamaktır. Su analiz laboratuvarları sayesinde şebeke suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik araştırması yapılır. Muski bünyesinde işletilmekte olan farklı tiplerde arıtma tesisleri, bölgenin atık suyunun arıttırılmasını sağlar. Atık Su Arıtma Tesisleri su arıtımında kullanılan yöntemler doğal arıtma, biyolojik arıtma ve membron tip arıtmadır. Şu an işletme halinde olan atık su arıtma tesisleri şunlardır:

Yeni kurulduğu için kurumsal yapı tam oturmamıştır. Kurumsal ilerleyişte planlama yetersizliği gözle görülür bir gerçek. Coğrafi bölgenin dağınık ve engebeli olması sebebiyle çalışmalar oldukça zor şartlar altında gerçekleşmektedir. Birinci derecede deprem bölgesi olması alt yapıya bir tehdit oluşturur. Bu konuda çok önemli önlemlerin alınması gerekir. Ayrıca alan turistik bölge olduğu için nüfus miktarı mevsimlere göre değişmektedir. Bu çalışmaların çok yönlü olması için önemli bir sebeptir. Muski Genel Müdürlüğünün en büyük hedeflerinden bazıları şunlardır:

*Mevcut su kaynaklarını korumak

*Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek

*Yeni yerleşim yerlerine içme suyu temin etmek

*İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak

*Atık su kanal sistemini genişleterek etkin ve verimli çalışmasını sağlamak

*Atık sularını ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden toplamak

*Sunulan hizmetleri sürekli ve etkin kılmak

*Hizmet kalitesini sunumu sürekli hale getirmek

*Abone bilgi ve belgelerinin teknolojik ortamda dahiliye edilmesi

*Bütçe gelirlerinin artırılması ve takip edilmesi

 Muski Abonelik İşlemleri

Abonelik İşlemleri, Abone İşleri Daire Başkanlığında yapılır. Ayrıca Muski Genel Müdürlüğü web sitesinden online abone kaydı yaptırabilirsiniz. Abonelik için gerekli belgeler şunlardır:

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;

1-İlgili İlçe Belediyesinden taşınmazın ilgili bağımsız bölümünün 12.10.2004 tarihi öncesi yapıldığını bildiren yazı

2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşmelerinden birinin sureti

3-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

5-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

yapım tarihi 12.10.2004 -26.07.2008 tarihleri arasında ise;( Geçici Mesken Aboneliği )

1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge

2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti

3-Yapı Ruhsatı

4-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

5-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

6-Noter Onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

26.07.2008’den sonra olan binalarda;

1-Yapı İskan Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden alınan )

2-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

3-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

4-Noter Onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

5-Lojman ise Lojman tahsis belgesi Fotokopisi

İş Yeri Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Abonelik Şirket Adına yapılacak ise ;İmza sirküleri ,Yetki Belgesi , Oda-Sicil Kaydı ve Şirket Kaşesi gerekmektedir.

Abonelik Dernek Adına Yapılacak ise ; Dernek Karar Defteri , Dernek Kaşesi ; Yetki Belgesi , Noter onaylı Vekaletname gerekmektedir.

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;

1-İlgili İlçe Belediyesinden taşınmazın ilgili bağımsız bölümünün 12.10.2004 tarihi öncesi yapıldığını bildiren yazı

2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti

3-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

5-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 -26.07.2008 tarihleri arasında ise ;

1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge

2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti

3-Yapı Ruhsatı

4-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

5-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

6-Noter Onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

Yapım tarihi 26.07.2008’den sonra olan binalarda ;

1-Yapı İskan Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden alınan )

2-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

3-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

4-Noter Onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

İnşaat Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

1-İnşaat Ruhsatı Fotokopisi

2-TC kimlik Numarası veya Noter Onaylı Vekaletname

Atık su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

1-TC kimlik Numarası veya Noter Onaylı Vekaletname

2-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

3-Yapı İskan Belgesi Fotokopisi

Muski Borç Sorgulama

Muski’nin kendi web sayfası üzerinden e belediye sistemini kullanarak su borcu sorgulama ve ödeme işlemlerini yapabilirsiniz. (http://win.muski.gov.tr). Açılan sorgulama ekranına TC, sicil veya vergi numaranız ya da abone numarası ile sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini siteden kredi kartıyla yada abone ve tahsilat merkezlerinden yapabilirsiniz. Ya da yazı bitiminde vermiş olduğumuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Muğla MUSKİ Su Fatura Sorgulama İşlemini Nasıl Yapabilirim?

Muğla MUSKİ su fatura sorgulama işleminizi internet üzerinden gerçekleştirmek için ilk olarak yazımızın sonunda bulunan bağlantı adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılacak olan ekran üzerinden sizden istenmekte olan bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde girdiğiniz takdirde su fatura sorgulama işleminizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Tıklama işlemizden sonra ekran üzerinde, öncelikle ekranın sol tarafında bulunan seçenekler arasından, ‘Normal Borçlar’ seçeneğine tıklayınız. Ardından, borç sorgulama tipinden, TC kimlik numarası, sicil veya vergi numaranız ile işlem ya da abone numarası ile sorgulama işleminizi yapmak istediğinizi seçiniz. Sonrasında ‘Devam Et’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Son olarak, seçmiş olduğunuz borç sorgulama tipine göre bilgilerinizi ekrandaki ilgili yerlere girmeniz gerekmektedir. Devamında ‘Ara’ butonuna tıklayınız.

12

 

Gerçekleştirmiş olduğunuz tüm bu işlemlerden sonra, Muğla su fatura sorgulama işleminiz için sisteme girebilir ve sorgulama işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Muğla MUSKİ Su Fatura Sorgulama İşleminiz İçin Lütfen TIKLAYINIZ!

Muski’nin Yapmış Olduğu Diğer Hizmetler

Yatağan ilçesi Cumhuriyet mahallesinde içme suyu hattı yenilendi

Menteşe ilçesi Bayır mahallesinde bulunan 7 sokak ve 2 caddede iki kilometre içme su hat çalışmasının yanında yaklaşık 200 hanenin abone bağlantıları yenilenmekte

Yatağan AAT Muski Genel Müdürlüğü’ne devroldu

Keloğlu deresinde 1 kilometrelik dere ıslah çalışması yapıldı

Seydikemerde 35 hane içme suyuna kavuştu

Milas Akçalı Mahallesi’nde içme suyu arıtma tesisi kurarak demir ve rengen nedeniyle yıllardır bulanık ve sağlıksız su kullanımı önlendi ve içilebilir duruma geldi

Muski İhbar Hattı

Muski çağrı merkezi numaraları: 444 48 01 ve Alo 185. Bu numaraları arayarak dilek ve şikayetlerde bulunabilirsiniz.

Muski İletişim

Muski Genel Müdürlüğü İletişim bilgileri

Adres: Şeyh Mah. Kocamustafa Efendi Cad. No.2/A

Tel: 0252 214 48 85 ,  0252 214 48 40

Fax: 0252 214 48 86,  0252 214 48 98

e posta: info@muski.gov.tr

Muski Çalışma Saatleri

Pazartesi 08:00–17:00,  Salı 08:00–17:00, Çarşamba 08:00–17:00,  Perşembe08:00–17:00, Cuma 08:00–17:00,  Cumartesi Kapalı, Pazar kapalı

Öneri ve şikayetleriniz için Muski web sitesinden vatandaş öneri – şikayet formunu doldurabilirsiniz.

YORUMLAR

  • İrem Aktay 22 Haziran 2016 19:01

    Muğla Kötekli’de oturuyorum. Su faturası vermesi ve parasını istemesi kolay tabii. Ama bu sıcakta suları kesmeniz ve saat 5te mesai sonu yapmanız, benim gibi bir çok insanın da bu halde olmasını nasıl açıklayacaksınız? Çalışma yapıyorsanız bilgi verin. Bu kadar insan evimizde ihtiyaçlarımızı karşılayamazken en azından bir açıklama hak ediyoruz. Kuyudan veya depodan su mu çekelim? Böyle bir zorunluluğumuz olsa ondan da para istersiniz.

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.