Müstakil Parsel | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Müstakil Parsel

Parsel belirli bir toprak parçasına verilen isimdir. Parsellerin sınırları imar yasalarına göre ve haritalar üzerinde belirlenen arazi parçası olarak da ifade edilebilir. Ayrıca parsel kelimesi ile birlikte pafta, ada gibi kelimeler de bir arada kullanılmaktadır.

Pafta, ölçeklendirilmiş bir haritanın, planını veya modelini meydana getiren her bir ayrı parça olarak tanımlanabilir. Yani büyük bir haritayı meydana getiren küçük arazi parçalarıdır. Ada ise etrafı bir takım yollar ile çevrili parsellerin üzerinde yer alan sokak, cadde, akarsu gibi bir alanı kapsamaktadır. Her bir adayı parseller bir araya getirerek oluşturur ve bu adaların her bir tarafı cadde, sokak veya akarsu gibi bir engelle kapatılmıştır.

Müstakil parsel genellikle emlak piyasası içerisinde bulunan kişileri ilgilendirmektedir. Sorgulama işlemi ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Parsel sorgulama işlemini ister TKGM’ye giderek, isterseniz de internet üzerinden çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Müstakil parsel sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için yazının sonunda verilecek linke tıklayınız. Bu linke tıkladığınızda açılacak sayfanın örnek bir görüntüsü alt kısımda verilecektir.

parsel4

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere sayfanın ortasında yer alan haritada müstakil parsel işlemi için gireceğiniz bilgiler doğrultusunda parsel sorgulama sonucu görüntülenecektir. Sorgulama işlemi için girmeniz gereken bilgiler ise sayfanın sol kısmında yer almaktadır. Bu sorgulama işlemlerinden ilki İdari sorgulama işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirirken İl, İlçe, Mahalle, Ada ve Parsel bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Tüm bu bilgileri girdikten sonra Sorgula butonuna basarak, işleminizi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Bir diğer müstakil parsel sorgulama işlemi ise Coğrafi sorgulama işlemidir. Bu aşamada ise koordinatlarını aradığınız parselin Enlem ve Boylam bilgilerini doldurmanız gerekmektedir. Hemen ardından Sorgula butonuna tıklayarak sayfanın orta kısmında bulunan haritada yer alacak parseli görüntüleyebilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yapabileceğiniz bir diğer müstakil parsel sorgulama işlemi ise Adres bilgisi ile yapılan sorgulama işlemidir. Burada ise tek yapmanız gereken sorgulama yapacağınız parselin adres bilgilerini doldurup, Sorgula butonuna basmaktır.

Son olarak da müstakil parsel sorgulama işlemi için Katman butonuna tıkladıktan sonra adres bilgilerinizi haritalar üzerinden seçerek el yardımı ile girmeniz ve Sorgula butonuna basmanız ile parsel sorgulama işleminizi başarıyla tamamlama imkanı bulacaksınız. Müstakil parsel sorgulama işlemi için yasa uyarınca;

18 inci madde birinci fıkrasında, belediye (ya da valiliğin) imar düzenlemesi sonucu; “… müstakil veya hisseli … olarak hak sahiplerine dağıtmaya” yetkili olduğu belirtilmektedir.

Konu ile alakalı Danıştay tarafından alınan karar aşağıdaki gibidir.

“18 inci madde uyarınca yapılan parselasyon işleminde, mülkiyetin ferdileştirilmesi mümkün değildir. Bu durumda, oluşturulan imar parsellerinin paydaşlara yine ‘müşterek mülkiyet’ şeklinde tahsisi gerekir.” (DANIŞTAY 6. Da. 17.11.1998 t. E.1998/2193, K.1998/5507 sayılı kararı)

* “İştirak halindeki taşınmazların imara tabi tutulması halinde de dağıtım yine iştirak halinde olur. (DANIŞTAY 6. Dairesinin 21.10.1986 tarih, E.1986/470, K.1986/879 sayılı kararı)

1 – Müstakil Dağıtım;

Danıştay kararlarına göre; 18 uygulamasıyla hisse çözümü yapılamayacaksa, 18 inci maddedeki “Müstakil Dağıtım” ne anlama gelmektedir?

Tek malikli ya da hisseli olsun, düzenlemeye tabi bir kadastro parselinden gerekli DOP miktarı düşüldükten sonra kalan miktar, müstakil bir imar parselini oluşturmaya yetecek boyutta ise bu imar parseli müstakil olarak o kadastro parseline verilir

2 – Hisseli Dağıtım;

Düzenlemeye tabi kadastro parselinden DOP oranı düşüldükten sonra kalan miktarın müstakil bir imar parseli oluşturmaya yetmemesi ve de hukuki ve teknik nedenlerle müstakil imar parseli verilememesi durumunda; kadastro parselinin, başka kadastro parseli ya da parselleriyle birlikte herhangi bir imar parselinde hisselendirilebilir.

3 – Hem Müstakil ve Hem de Hisseli Dağıtım

Uygulamaya giren kadastro parselinden gerekli DOP oranı düşüldükten sonra kalan miktar müstakil bir ya da daha fazla imar parselini oluşturmasının yanı sıra artık kalıyorsa; tam dolduranlar için müstakil, artık kalan için ise hisseli olarak yer verilebilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.