Parsel Ayırma | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Parsel Ayırma

Parsel sınırları haritalarla belirlenmiş arazi parçasıdır. Bu sınırlar imar yasalarına göre belirtilmiştir. Parseller özel şahıslara, devlete veya özel kuruluşlara ait olabilir. Parsel sahibinin parselini ne şekilde kullanacağına bir başkası karışamaz. Parselinizin üzerine özel konut, bina, iş yeri gibi yapılar dikebilir veya satabilirsiniz. Bunlar parsel sahibine kalmış seçeneklerdir. Bir parselin satılık olup olmadığına, kime ait olduğu gibi çeşitli bilgileri Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün resmi sayfasındaki parsel pafta sorgulama ekranına giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Parseller ile ilgili yapılan birçok işlem vardır. Bu yazıda Parsel Ayırma işlemini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Parsel Ayırma Nedir?

Parsel ayırma; tek parça olarak kayıtlı bulunan parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir. Bu işlem sayesinde bir parsel bölünerek birden fazla parsel oluşturur. Parsel ayırma işlemi yalnızca parsel sahibinin isteği üzerine yapılır. Uygulama genelde büyük parseller üzerinde gerçekleşir. Birden fazla yapının sığabileceği parseller yapılan planlamalar doğrultusunda bölümlere ayrılır. Parçalar tek tek birer parsel özelliğine sahip olur. İmar kanununa göre iki türlü parsel ayırma işlemi vardır. Birincisi imar uygulaması niteliğindeki parsel ayırma; ikincisi ise imar uygulaması niteliğinde olmayan parsel ayırmadır.

İmar uygulaması niteliğindeki parsel ayırma; Genel halka hizmet için ayrılan yerleri ilgilendiren ayırmalardır. Bu durumda konut alanlarına denk gelen Parseller arsa niteliği kazanır. İmar uygulaması niteliğinde olmayan ayırma ise bir hizmet alanına denk gelmeyen sadece parsel sahibinin parselini parçalara ayrılması işlemidir.

Oluşan yeni Parseller arsa niteliği kazanmaz. Parsel ayırma işlemi için öncelikle Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne başvurulur. Buradan alınan yazı parselin bulunduğu sınır bölgesine bağlı olarak belediye encümenine veya İl İdare kuruluna başvurulur. Onay gelirse Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak parsel ayırma işlemi gerçekleşir.

 Parsel Ayırma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Parselin tapu senedi ya da tapu kayıt örneği
 • Yüz ölçümü hesapları
 • Taşınmazın içinde bulunduğu sınır bölgesine göre Belediye encümeni veya İl Özel İdaresinin onayı ve belgelerin tasdikli örneği
 • İşi yapan mühendisin iş yapım sözleşmesi ya da işin yapımına yetki veren vekaletname örneği
 • Kadastro veya herhangi bir serbest çalışan mühendis aracılığında yapılan işler için harita ve Kadastro mühendisleri odasının mesleki denetiminin yapılmış olması
 • Kadastro müdürlüklerinden alınan gerekli belgelerin Tahsilat makbuzu örneği
 • Röleve ölçü krokileri
 • Parsel köşe noktalarının koordinat çizelgeleri
 • Ayırma haritası
 • Ayırma haritasının 3 adet ozalit kopyası ( kadastro görmeyen yerlerde iki adet)
 • Teknik rapor
 • Fihrist
 • Parsel sahibinin nüfus cüzdanı ( yetkili temsilcisinin temsil belgesi)
 • Mal sahibinin ayrılması istediği parsel sayısı kadar 6×4 cm boyutunda vesikalık fotoğrafı

Parsel Ayırma İşleminin Maliyeti İle İlgili Bilgiler

492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre parsel ayrımı yapılan parçaların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden az olmamak üzere belirtilen değerleri üzerinden binde 9 oranında tapu harcı ödenir. İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değerine göre hesaplama yapılır.

Parsel Ayırma Kadastro Müdürlüğünde Yapılacak İse;

İstem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir, fen İşleri kayıt defterine kaydedilir. Parsel ayırma haritalarının kontrol edilmesi için işlemin yapıldığı tarihte döner sermaye bedeli ödenir. Gerekli koşulların gerçekleşmesinden sonra Kadastro Müdürlüğü tarafından kontrol edilir. Güncellemeden sonra kontrol raporu tutulur. Daha sonra tescil işlemi için tescil bildirimi düzenlenir. Tescil için bir üst yazıyla ilgili bildirim Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gönderilir.

Parsel Ayırma Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacak İse;

İstem belgesi düzenlenir. Parsel ayrılması sonucu yeni oluşan her bir parsel Kadastro Müdürlüğü tarafından verilen parsel numaralarına göre tapu kütüğüne tescil edilir. Bir önceki parsellerin hakları yeni parsellerin kütük sayfasında geçer. Tescil işlemi tamamlandıktan sonra Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tasdik edilir. Belgelerin aslı Tapu Sicil Müdürlüğünde arşivlenir.

Netcad yazılım sistemi ile parsel ayrımı yapılabilir.

Parsel Ayırma Nasıl yapılır?

 1. İşleme girildiğinde çıkan dialogda sol taraftan işleme girecek parsel çift klik ile seçilir.
 2. Ya da “Grafikten Seç” butonu ile ekrandan işleme giren parsel seçilir.
 3. Ayırma yöntemi belirlenir.
 4. Belirlenen yönteme göre ilgili parselin cephesi, hattı, köşesi ya da serbest noktası tıklanır.
 5. Belirlenen yönteme göre alan ya da mesafe değeri girilir.
 6. Parsel no otomatik gelir. Eğer oluşan parsel bölünmeye devam edecekse “Bu Parsel yeniden Bölünecek” ikonu seçili yapılmalıdır.
 7. Eğer bölünme devam etmeyecekse parsel no kabul edilir ya da kullanıcı tarafından değiştirilir.
 8. Bu şekilde ayırma yöntemleri kullanılarak işleme devam edilir.
 9. İşlem sonucu raporlanır.
 10. Dengeleme kriterleri seçilir.
 11. Dengeleme raporu alınır ve kapatılır.
 12. İşlem sonucu ekranda gözlemlenir.

Tarım arazilerine 2003 yılında Bakanlık tarafından belirlenen büyüklüğün altında ayrım yapılamayacaktır. Asgari tarım arazi büyüklüğü 20 dönüm, dikili tarım arazileri 5 dönüm, örtü arazilerde 3 dönümden küçük olamayacak. Burada amaç tarlanın miras yoluyla küçük parçalara bölünüp işlemez hale gelmesini engellemektir. Tarımsal alanlarda her bir parselin 5.000 metrekare olması gerekir. 10.000 metrekareden daha küçük bir parselin bölünmesi için yapılan başvuru onaylanmaz.

Parsel ayrımı yapılmasının çeşitli nedenleri olabilir. Birden fazla parsele dönüştüğü zaman değeri artabilir, daha kolay satılabilir. Parsel sahibinin bunun gibi kendi çapında nedenleri olabilir. Parseller büyükse bölünüp ayrı ayrı satılması daha mantıklı olabilir. Birden çok kişinin sahip olduğu bir parsel ortaklarının parseli paylaşması için de parsel ayrılma işlemi yapılabilir.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.