Parsel Cephesi | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Parsel Cephesi

Parsel Cephesi Nedir?

Parsel cephesi deyince akla gelen ilk şey bir yol, bu yolun üzerinde bulunan bir parsel ve bu parselin ait olduğu cephedir. Böylece yapılan yolun birden fazla olması ve bu yollara cepheli olan parsellerde yapılan uygulama imar planı üzerinde belirtilmemiş ise yapılan yollar arasında en geniş olanı üzerindeki kenar, parsel ön cephesi olarak tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda iki veya daha çok yolun yapılması ve bu yolların eşit olması durumu da sözkonusu olmaktadır. Bu durumda parsel cephesi geniş yollar arasındaki en dar kenardır. Bitişik nizam ile yapılmış ve çeşitli kat adedi ile çeşitli kotları haiz yollara cepheli olan karşılaşabilinir köşe başı parsellerde yapılmış olan yolların kat rejimini bozmamak şartıyla parsel cephesi altı metre uzunluğunda bir kademelendirme yapılır.

Parsel Derinliği Nedir?

Parsel cephesi konusunda parsel uzunluğu gibi parsel derinliğini de sorgulamak gerekir. Parsel derinliğini ölçmek için parsel ön cephe hattının arka cephe hattının köşe noktalarından indirilen dik hatlar olduğunu göze alarak bu dik hatların uzunluklarının ortalamasını hesaplamak gerekir. Parsel cephesi ile ilgili yazılan derinliği harfi anlamda aynı zamanda ”yer derinliği” anlamını da vermektedir.

Parsel cephesi ile birlikte parsel derinliği;

  1. Ikamet ve ticaret alanlarında 2 türlü, ön bahçesiz ve ön bahçeli nizamda hesaplanmaktadır. Ön bahçesiz nizamda minimum derinlik (13.00) metre iken ön bahçeli nizamda ön bahçe mesafesi + (13.00) metreden az olamaz.
  2. Bir katlı dükkanın yapılacağı küçük sanayi veya ticaret bölgelerinde ön bahçesiz nizamda minimum derinlik (500) metre iken ön bahçeli nizamda ön bahçe mesafesi + (500) metreden az olamaz.
  3. Bu hal sanayi bölgelerinde minimum 30.000 metre olarak hesaplandığı halde konut dışı kentsel çalışma alanları için minimum 40.000 metre olarak hesaplanmıştır.

Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma Nasıl Yapılır?

Parsel cephesi köşe başı parsellerde kotlandırmanın nasıl yapılması konusunu beraberinde getiriyor. Köşe başı parsellerde kot dediğimizde yapılmış  olan yolların farklı boyutlarda, çeşitli genişlikte olmasını göze alacak olursak, bu durmda geniş yoldan verilen kot aynı zamanda parselin orta noktası hizasında bulunan bordür taşı üst seviyyesinden verilmektedir. Buna ek olarak yapılmış olan birden fazla yolun aynı genişlikte olması durumu sözkonusu ise bu yollar arasındaki kot farkı 1.50 metre olarak hesaplanırsa bütün bu yolların kesişmiş olduğu tretuvar üst seviyyesinde kot verilmektedir.

Genişliği aynı ölçüde olan yolların kesişmesi ile birlikte meydana gelen ve bu yollar arasında 150 metreden fazla bulunan kot farkı, parsel ön cephesi ve uygulama imar planında yer almayan köşe başı parsel kısmında yüksek kotu olan parsel cephesi ve onun belirlenmiş olan aritmetik ortalaması ile +0.00 kodu hesaplanmış olur.

Bazı durumlarda röper noktası ve bunun yanı sıra parselin yol cephesine denk gelen köşe kotları arasında kot farkı 3.50 metreden daha  fazla olarak belirlenir. Bu durumda köşe başı parsellerde yapılmış olan yolların genişliğinden yola çıkarak kot geniş yoldan ve parselin orta hizasında yer alan bordür taşı üst seviyyeden verilir.

Peki Plansız Alanlar Imar Yönetmeliğine Göre Parsel Cephesi Şartı Nelerdir?

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre bu yönetmelikte yer alan 15. maddeye esasen İfraz suretiyle elde edilmiş olan parseller konusu ele alınmıştır. Bu maddeye göre parsel cephesi hakkında anlayabileceğimiz bu türden ele alınmış parsellerin tapu kadastro ya da tapulama haritasında yer alan ve böylece kamu devlet kurum ve kuruluşlarının eline geçmiş olan bir yola cephesinin olması şartı bulunmaktadır. Böylece çıkmaz sokaklardaki yollara cephesi olmayan parsellerin ifraz edilmesi mümkün olsa da bunun tamamen aksi olan çıkmaz sokaklara cephesi olan parsellerin ifraz edilmesi mümkün değildir. Uzmanlara göre ifraz suretiyle çıkmaz sokakların oluşturulması mümkün değildir. Kısacası ifraz sonrası  oluşan parsel cephesi şartı sağlanmadığı takdirde parsel cephesi için ifraz uygun olmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.