Parsel İhlali | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Parsel İhlali

Parsel imar yasalarına göre ayrılarak sınırlandırılmış arazi parçasına denir. Bir parselin bir yada birden fazla sahibi olabilmektedir. Sahipler bireysel kişiler olabileceği gibi kuruluş, vakıf ya da devlet gibi organlarda olabilmektedir. Parseliniz hakkında bilgi edinmek istiyorsanız tapu ve kadastro genel müdürlüğünün internet sayfasından parsel sorgulama yapabilirsiniz. Çeşitli şekillerde parsel ihlali yapılmaktadır. Bu konu taşınmaz mal zilyetliğine yapılan ihlallerin önlenmesi hakkında kanunun uygulama şekli ve esaslarına dair yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Kamu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kayıtlı ayni haklar vardır. Üst hakkı, kaynak hakkı, irtifak hakkı gibi. Taşınmaz ve müdahale sayılacak haller aynı yönetmeliğin 12. Maddesinde belirtilmiştir. Yetkililerin parsel ihlalini öğrendikten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekir. Parsel ihlali sonucu yetkili makamlara başvurmaya yetkili kişi mal sahibidir. Başvurular yazılı veya elektronik dilekçeyle ilçelerde kaymakamlıklara merkez ilçelerde valiliklere bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır. Başvuru tarihinden itibaren soruşturmanın en kısa zamanda yapılarak kararın 15 gün içerisinde verilmesi zorunludur.

Parsel Sınır Tespiti Nasıl Yapılır?

Özel kadastro bürolarına başvuru yaparak parsel sınırlarının tespiti yapılabilir. Bu ölçümler neticesinde parsel ihlali varsa açığa çıksa da imar mevzuatı uygulanmışsa, mevzi imar planı yapılmışsa buna karşı yapılacak girişimler 25 sene içerisinde zaman aşımına uğramış olabilir. Sınır ihlalini yapan komşunuz ise bunun zaman aşımı yoktur. Arsa düzenlemesi de yapılabilir. Arsa düzenlemesi, arazinin son kullanma durumunu gösteren kadastro haritaları ve tapu kütüğü bilgilerinin uygulama imar planında ön görülen arazi kullanış kararlarına uygun biçimde imar kanunu ve yönetmeliklere göre imar parsellerinin oluşturulması sınırlarının gerek arazide ve gerekse haritada tespiti ve tapu kütüğüne kaydedilmeleri için yapılan ayırma, birleştirme ve yeniden dağıtma işlemlerine denir. Parsel ihlali bazen bilerek bazen de bilinmeden gerçekleşebilir. Bu konu hakkında birçok örnek olay bulunmaktadır. Yan parsele ihlal, binanın yan arsaya girmesi, başkasının arsasına inşaat yapılması, arsadan yol geçmesi gibi durumlar mevcuttur. Vatandaşların arsalarını kontrol etmek için parsel sorgulama uygulaması geliştirilmiştir. Buradan ada, parsel, tapu alanı, niteliği, mevki bilgilerini öğrenebilirsiniz. Arsanızı harita üzerinden görüntüleme pafta sayesinde kontrol edebilirsiniz. Etrafındaki parselleri de görebilir koordinatlarını öğrenebilirsiniz. Parsel sorgulama ile eğitim videoları izleyebilirsiniz. Bu sayede istatistiki bilgilere, parsel sorgu ve personel giriş sistemlerine bakabilirsiniz. Parsel ihlali varsa bunu görebilirsiniz. Mekansal gayrimenkul sistemi harita servisleri, E Devlet uygulamaları, ortofoto ve parsel sorgulama sistemine ulaşabilirsiniz. Uygulamayı cep telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Başkasının arazisine taşan yapı, taşkın inşaattır. Taşkın yapı komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmeti ve tesisleri için ayrılmış alanları ihlal eden inşaat yasağı olan yapılardır. Üzerinde taşkın inşaat yer alan taşınmazın el değiştirmesi durumunda yeni taşkın inşaat sahibi hakkında kal davası ve müd. önlenmesi açabilir. İyi niyetli taşkında sahibi de TMK’da yer alan 725. maddeye göre uygun bit bedel karşılığı taşan kısmın mülkiyet hakkının kendisine verilmesini isteyebilir. Parsel ihlali yapılan bölgeyi sonradan iktisat eden kişi medeni kanunun 931. Maddesine dayanamaz ve tapu kütüğünde yer almayan bir hususun kendisine karşı etkili olamayacağını belirtemez.

Parsel İhlali Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sınır duvarı 25-30 metre karşı parseli ihlal ederse taşkın olarak değerlendirilir. Çekme mesafesine uymamakta parsel ihlaline neden olur. Çekme mesafeleri binanın kat sayısına ve planlı yada plansız olmasına göre değişebilir. Bina yüksekliği 60.5 metreden küçük olan binaların yoldan çekme mesafesi 5 metredir. 4 kat ve daha az katlı binaların yan bahçe çekme mesafesi 3 metredir. Arka bahçe mesafesi hesaplaması ise bina derinliği 40 metre ve daha az ise arka bahçe mesafesi H-2 olarak hesaplanır. 40 metreden fazla ise 4 kata kadar olan binaların arka bahçe mesafesi 3 metredir. 4 katın üzerinden ki her kat için bu mesafesi 0.5 metre artar.

Parsel ihlali çok geniş bir konudur. Bina yükseklik sınırı, temel derinliği, bahçe duvarı yüksekliği, çekme mesafesi, binalar arası mesafe, bitişik nizam mesafesi, yan parsel ihlali, 2b kadastro ve arsa sınır ihlali, taşkın yapı, yan arsaya taşma, tarla sınır ihlali, komşu parsele pencere açılması gibi birçok konuyu içine alır. Yapılan parsel ihlali sonucu gerekli mercilere başvuru yaparak parsel sahibi hakkını arayabilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.