Parsel Kaydı | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Parsel Kaydı

İmar Kanunun 18. maddesine göre, ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına ”parsel” denilmektedir. Parselin bir sahibi olabileceği gibi birden fazla sahibi de olabilmektedir. Ayrıca kişi bazlı olmak yerine devlet ya da vakıf gibi organlarda olabilmektedir. Burada önemli olan bir diğer konu da parsel kaydıdır.

Parsel konusunda bazı tanımlar bulunmaktadır.

Parselasyon planı

İmar planının uygulanmasında sonra olan rövele ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalarla çizilen kesin parselasyon ve tescil işlemlerinde esas alınan plan

Kadastro parseli

3194 sayılı İmar Kanunu, Kadastro parselini “Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.” olarak tanımlamaktadır.

İmar parseli

İmar adalarındaki kadastro parsellerinin imar kanunu ve imar planına göre düzenlenmiş şeklidir.

Parsel cephesi

Parselin bulunduğu yoldaki cephesidir.

Parsel derinliği

Ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktasından indirilen dik hatların uzunluğudur.

Parsel numarası

Bir ada içerisinde parsellerin her adasına 1’den başlayarak verilen numaralardır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde e-randevu sistemiyle imar sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

adsizhhh

E-randevu sistemine girildiğinde yeni randevu alma ve randevu sorgulama/ iptal etme kısımları çıkacaktır. Parsel konusunda kayıt işlemi ya da danışmalarda yeni randevu al kısmına tıklanmalıdır.

1

Yeni randevu al kısmına tıklandığında kullanıcı sözleşmesi çıkmaktadır. Sözleşmenin altında adım adım yapılacak işlemlerle randevu sisteminin kullanılarak gün ve saat aralığında başvuru yapılması için uygulama bulunmaktadır. Randevular sorgulanabilmekte, güncellenebilmekte ve iptal edilebilmektedir. Randevuların seçilecek uygun tarihte ve saat aralığında kimlik numarası ve müdürlük kontenjanına göre alınacak olması yer almaktadır. Yetki alanı dışı işlemler kapsamında ise randevunun taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden farklı bir müdürlükte alınabilecek olması belirtilmiştir . Bir yıl içerisinde aynı kimlik numarası için alınan randevu beş kez gerçekleşmez ise bir yıl içerisinde yeni bir randevunun alınamayacağı açıklanmaktadır. Alttaki kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum yazısının yanındaki kutucuğa tıklanmalı ve alttaki güvenlik kodu girilmelidir.

Randevu sistemi açıldığında kimlik doğrulama, iletişim bilgileri, müdürlük seçimi, işlem seçimi ve randevu tarihi kısımları doldurulmalıdır. 1

Taşınmaz sorgulaması, kayıt ve belge örneği istemi için gerekli evraklar; Kamu kurumlarına ait resmi yazı (İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı) ve nüfus cüzdanı veya temsil belgesidir(Taşınmaz sahibinin veya yetkili temsilcisinin, mevzuat uyarınca yetkili kişilerin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi).

Tapu kayıtları ve haritalar devlet tarafından belirli kurum ve kuruluşlarla oluşturulmaktadır. İlçelerde oluşturulan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri bilgileri birleştirmektedir. Oluşturulan bu sistemle kadastro ve imar parsellerinin tapu sicil kayıtlarındaki ada ve parsel numaraları sisteme girilmektedir. (İmar parselleri için toplanan belgeler; yüzölçümü, cinsi, malikleri, hisse oranları, mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler olarak sıralanabilinmektedir.

Parsel kaydı sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

Siteye girildiğinde İdari, Coğrafi, Adres ve Katman olarak dört seçenek sol kısımda çıkmaktadır. İdari Kısımda; il, ilçe, mahalle, ada ve parsel numaraları girilip ”Sorgula” butonuna basılmalıdır.

1

Açılan sayfada parsel ile ilgili bilgiler görülmektedir. Bu bilgiler; taşınmaz kimlik  no, il, ilçe, mahalle/köy, ada, parsel, tapu alanı, mevkii gibi bilgilerdir.

Coğrafi kısmından ise enlem ve boylam girilerek ”Sorgula” butonuna basılmalıdır.

Adres kısmında ise zaten harita üzerinden çalışan sistemde harita türü seçilip adres girilmelidir. (Mahalle, ilçe, il şeklinde)

Katman kısmına bakıldığında seçenekler çıkmaktadır. Harita seçimleri yapılmalıdır.

1

Parsel sorgulama ekranının sağ üst köşesinde harita görünümü yazan bir seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklandığında ise haritanın farklı görüntüleri açılmaktadır. Görüntüleme şekli kişinin tercihine kalmaktadır. Sistemde en çok kullanılan seçenek Google Uydu Seçeneğidir.

Kullanılan bu parsel sorgulama sistemi, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş, vatandaşların kullanımına açılmış bir sistemdir. Devletle koordineli olarak çalışan bu sistem güven teşkil etmektedir. Ayrıca site tapu ve kadastroya entegre olarak çalışmaktadır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.