Parsel Verim | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Parsel Verim

Parsel verimi, mevcut arazi üzerinde üretilebilecek ürünlerin belirlenmesi ve minimum kaynak ile maksimum sonuç almayı amaç edinmektedir. Ve asıl amaç verimli ürünleri oluşturup bu oluşumun sürekliliğini sağlamaktır.Parsel verim, tarım arazilerinin verimiyle ilgili devlet kuruluşu olarak belirtilmektedir.  Teknolojik gelişmeler sonrasında tarım alanındaki çalışmaların artması ve düzenlenmesi amacıyla  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  parsel verim çalışmaları gibi yeni çalışmalara imza atmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önemli çalışmalarından bir tanesi, ”Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” olarak bilinmektedir. 2011 yılında tarım üreticilerini yakından ilgilendiren uygulamalardan birine  daha imza atılmıştır. 2012 yılında ”Verim Haritaları” oluşturulmuştur.Parsel bazında verim durumu tespit edilirken değişken olmayan ve değişken değerler belirlenmiştir. Parselde, değişken olmayan, durağan etkenler:

1-Denizden yükseklik,
2-Eğim(meyil),
3-Bakı (yöney),
4-Toprak yapısı,
5-Toprak derinliği,
6-Sulama durumu,
7-Arazi kullanım kabiliyet sınıfı.

Verimde değişkenler ise;

1-Yıllık ortalama yağış,
2-Aylık toplam yağış,
3-Üretim sezonunda meydana gelen toplam yağış,
4-Yıllık ortalama sıcaklık,
5-Aylık ortalama sıcaklık,
6-Üretim sezonu boyunca toplam buharlaşma,
7-Aylık buharlaşma.
Bu uygulama da 52 milyon parsel tespiti yapılıp, 30 milyon tarım arazisinin uydu görüntüleme sistemiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemine kayıtlanması ve hangi ürünün hangi arazide verimli olabileceğinin belirtilmesi (parsel verim) için çalışmalar yapılmaktadır. Bunlara göre de prim desteği hesaplanacaktır. Bu model, ”Tarım Parseline Dayalı Destekleme Modeli” olarak kamu oyuna tanıtılmaktadır.

Tarım Parseline Dayalı Destekleme Modeli (Parsel Verim)

Bu sistem tarım da desteklerin ne yönde yapılacağına, üreticilerin üretimlerinin nasıl artacağına, mevcut arazilerdeki verimin hangi ürünlerle doğru kullanılacağına yönelik sorunların cevaplarına yöneliktir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sistemine kaydedilen araziler ve arazilerde yapılabilecek tarımsal faaliyetler doğrultusunda tarım üreticilerinin daha doğru adımlar atması ve bu doğru adımlarla bakanlığın prim desteklerinin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi tarım alanının doğru bir şekilde işlemesini sağlayabilecek uygulama olduğunu desteklemektedir. Böylece dönemlik değil uzun yıllar boyunca aynı görüntü ve aynı işbirliği ile tarım sektörünün ilerletilmesi ve varlığını koruması sağlanabilmektedir.

Parsel veriminin öğrenilmesi için TIKLAYINIZ!

 

Siteye girildiğinde, arazilerin parsel verimi öğrenmek için T.C. kimlik numarası ve Vergi numarası ile giriş yapılması gerekmektedir.

adsiz

T.C. kimlik numarası ve vergi numarası ile giriş yapıdığında; ,il adı, ilçe adı, köy adı, ada no, parsel no, parsel alanı, kullanılan alan, tarla hakkında bilgiye ulaşılmaktadır.
Parsel bazında verim oranı hesaplanırken, parsel sınırları bilgisayar ortamına taşındıktan sonra toprak ve arazi özellikleri belirlenmektedir. İklimsel değerler, sulu veya kuru şartlarda üretim yapılıyor olması dikkate alınıyor, birici üretim veya ikinci üretim olması durumuna bakılmaktadır.
Bu sistemle arazi sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemine kayıtlı veriler doğrultusunda mevcut arazide üretilebilecek ürün, destek alınacak prim miktarına ulaşılabilecektir. Parselin bulunduğu arazi (sulak arazi, kurak arazi) bulunulan yıl içerisinde parsel verim oranlarına dayanarak yetiştirilecek ürün belirlenip, primlerin daha doğru dağıtılmasının sağlanması kolaylaşacaktır. Böylece üretici, üretiminde süreklilik sağlayabilecek ve maksimum fayda ile değerlendirme yapabilecektir. Ayrıca, kötü üretim ve üretimde ekonomik sorunların yaşanma ihtimali azalacaktır. Tarım sektöründeki artma ve tarımsal üretimin de sürekliliği sağlanacaktır. Bu süreklilik çiftçinin o sene hangi ürünü ekeceğini sisteme bildirmekle yükümlü olmasıyla sağlanacaktır.Mevcut arazilerden ürün elde etme oranı arttıkça da dışa bağımlılık azalacaktır. Ayrıca çiftçi ve tarım alanının verdiği göçün önlenmesi amacıyla çalışmalar ilerletilecek ve desteklenebilecektir.
Kısacası parsel verim konusundaki bu uygulamada,
1-Tarımsal desteklerin rasyonel, yönlendirici ve etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.
2-Arz çığı olan ürünler doğru bir şekilde belirlenerek ürünlerde üretim artışı sağlanacaktır.
3-Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanması sağlanacaktır.
4-Tarımsal üretim planlaması yapılacaktır.
5-Hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceği belirlenecektir.
6-Çiftçinin geliri arttırılacaktır.
7-Uzaktan algılamaya dayalı uygulamaların yaygın kullanımı sağlanacaktır.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.