Araç Muayene Affı | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Araç Muayene Affı

Günümüzde birçok kişi tarafından bazen bir bazense birden fazla araç alınmaktadır. Hali hazırda trafik gibi bir sorunun olmasının en büyük sebeplerinden biri de zaten budur. Trafiğe çıkan bu kadar fazla sayıda araç olsa da herkes araçları ile ilgili olan sorumluluklarını bilmemektedir. Bu sorumluluklardan biri de araç muayenesidir. Araçlar belirli aralıklarda hem aracın kendi sağlığı için hem de bu aracı trafiğe çıktığı zaman trafik ve trafikte yer alan diğer araçlar açısından güvenliği zedelememesi açısından yaptırılması gereken muayeneler bulunmaktadır. Unutulmaması gereken şey bu muayenenin zorunlu olmasıdır. Muayene yaptırmadan bir aracın trafiğe çıkması da yasaktır. Buna rağmen muayene yaptırmadan trafiğe çıkan araçlara çeşitli ceza yaptırımları uygulanacaktır. Bu ceza yaptırımları araç muayenelerinin gecikme süresine ve aracın çeşidine göre değişim göstermektedir. Kamyon için ayrı, otomobil için ayrı, minibüs için ayrı, otobüs için ayrı, traktör için ayrı tutarlarda ceza ödenmesi gerekir. Araç Muayene Affı ise kimi dönemlerde uygulanmaya koyulan bir durumdur. Araç muayene affı en son 30 Haziran 2015 tarihinde son bulmuş olup o günden beri de yürürlüğe konmamıştır. Bununla birlikte araç muayenesi geçmesine rağmen trafiğe çıkan araçlara verilen cezalarda korkutucu derecede yüksek meblağlar olmadığı için araç muayene affının da getirilmemesi anlaşılırdır.

Tüvtürk araç muayene konusunda yetkili ve görevli olan tek kuruluştur. Araçların periyodik olarak muayene ettirilmesi zorunluluğu sadece aracı süren kişiyi değil aynı zamanda araç trafikteyken aracın içinde bulunan, araç trafikteyken aynı yol içinde hareket eden diğer araç ve bu araçların içinde olan insanlar için, ayrıca masum diğer canlıların güvenliği için önemli olup eksiksiz bir şekilde yaptırılmalıdır.

Araçların düzenli bir şekilde muayene edilmesi bu aracın kaza yapma olasılığını azaltırken, trafikteki can ve mal güvenliğini arttıracaktır. Aynı zamanda muayenesini düzenli bir şekilde yaptıran araçların ömrü uzar ve bu nedenle de ikinci el satışlarındaki fiyatı diğer araçlara göre daha yüksek olur. Test ve kontrol cihazları ile yapılan araç durum tespiti sırasında ağır kusurlu ya da emniyetsiz bir halde olan araçlara onay verilmez. Ayrıca bu araçların bir ay içinde gerekli tamir işlemlerini yaptırması gerekir.

Araç muayene affı ile ilgili görünürde herhangi bir uygulama bulunmadığı için araç sahiplerinin bu konuda pek fazla umutlanmaması gerektiğini de ayrıca belirtelim.

Araç Muayene Gecikme Cezaları

Araç Muayene yaptırmama cezası yasalar tarafından belirlenmiş bulunmaktadır. Araç muayene cezaları için her bir aylık ücret için yüzde beş fazla ücret alınacaktır. Bununla birlikte yasa tarafından belirlenen bilgilere göre ister bir gün ister yirmi dokuz gün muayeneyi geciktirin her halükarda bu gecikme bir ay olarak değerlendirilecektir. Tahsil edilecek olan tüm araç muayene ceza tutarları Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aktarılır. Araç Muayene affı da bu kapsamdadır.

Bu konu ile ilgili çeşitli hesaplar yapmak mümkündür. 2017 yılı için Tüvtürk tarafından belirlenen araç muayene ücreti 198,24 TL’dir. Araç muayenesi için 150 gün geciken biri toplamda beş aylık bir gecikme gerçekleştirmiş olur. Bu nedenle de yüzde beşlik oran beş ile çarpılacaktır. Bu durumda ödenmesi gereken araç muayene gecikme cezası 198,24 x 0,05 x 5 şeklinde hesaplanır. Buradan çıkan sonuç 49,56 TL’dir. Bu durumda beş aylık bir gecikme 49,56 TL’lik bir ceza ile sonuçlanacaktır.

Bir başka örneğimiz ise 299 gün için olsun. 301 gün esasında 10 ay 1 gündür. Fakat yazımızın başlarında bahsetmiş olduğumuz gibi bu gün sayısı 10 aya değil 11 aya tamamlanacak ve bu şekilde araç muayene gecikme cezası hesap edilecektir. Bu durumda 2017 yılı için belirlenmiş olan araç muayene ücreti olan 198,24 TL ile 11 ve yüzde beş oranında olan gecikme cezasını çarparız.

198,24 x 0,05 x 11 = 109,032 TL’dir. Bu durumda 11 aylık bir gecikme için ödenmesi gereken ücret 109,032 TL olacaktır. Bu tutarlar muayene ücretinin üstüne eklenecek tutardır.

Bununla birlikte muayenesiz olan bir aracın kullanılması halinde trafik kontrolünde ya da herhangi bir sebepten dolayı trafik polisine yakalanan biri 96 TL tutarında ceza ödeyecektir. Bu tutarı peşin ödemesi halinde ise 72 TL ödemesi gerekir. Bununla birlikte bu aracı süren kişinin ehliyetine on puan değerinde ceza puanı yazılacaktır. Araç sürücülerine tanınan süre içinde araç muayene edilmez ve bu kişiler aynı sebepten dolayı bir kez daha yakalanırlarsa trafikten men edilirler.

Trafikten çekme belgesi alınmasının ardından belirli bir süre sonra bir kez daha trafiğe çıkan araçlardan trafikten çekilmiş olduğu dönem için bu dönemi belgeleyebildiği süre içinde gecikme bedeli alınmayacaktır. Muayene süresi kanıtlanamaz ise araç sahibi ya da aracı süren kişi araç muayene gecikme cezasını ödemek ile yükümlü olur.

Gecikme Cezası Olmadan Muayene Durumu

Araç Muayene affından sonra gecikme cezasına gelelim. Yurt dışında olan araçlar ya da bu araçların sahipleri için araç muayene gecikme cezası ile ilgili birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Yurt dışında kalan bir kişinin aracı yurt içinde yer alıyorsa bu kişiler yurt içine girdikleri andan itibaren bir ay içinde araçlarını muayene ettirirse yüzde beş gecikme bedeli ödemek zorunda kalmaz. Ticari sebeplerinden dolayı yurt dışına çıkan bir kişi de yine aynı şekilde yurt içine girdiği andan itibaren bir aylık dönem içinde araçlarını muayene ettirdiği taktirde araç muayene gecikme cezasını ödemek zorunda kalmaz. Geçerli muayene süresi dolan ve buna rağmen yurt dışına çıkan kişilerin araçlarından, yurt dışında kalındığı ya da iş sebebi ile yurt dışına çıkıldığı dönemin ardından yurt içine girilmesinin ardından araç muayenesi için tanınan bir aylık dönem içinde aracını muayene ettirmeyen kişilerden, yurt dışında kaldığını belgelendiremeyen kişilerden gecikme süresine bakılarak araç muayene gecikme cezası tam bir şekilde alınacaktır. Sadece gezi amaçlı gibi durumlardan dolayı yurt dışına çıkan birinden de araç muayene gecikme cezası geciktiği dönem boyunca hesap edilerek tahsil edilecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.