İnternet Vergi Dairesi Motorlu Taşıtlar | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

İnternet Vergi Dairesi Motorlu Taşıtlar

Ülkemizde motorlu herhangi bir taşıtı olan insanların hepsi yılın belirli günlerinde ve belirli bir oranda motorlu taşıtlar vergisi ödemesi gerekir. Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenen trafik şube ya da bürolarına kayıtlı olan her türlü motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ya da tescil ettirilmiş olan uçak, helikopter, liman ya da belediyeye kaydettirilmiş olan deniz araçlarının da ödemekle görevli olduğu bir çeşit vergidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi denilince kastedilen motorlu taşıtlar, otomobil, motosiklet, otobüs, minibüs, arazi taşıtı, kaptıkaçtı, motorlu karavan, panel van, kamyonet ve aynı zamanda kamyon çekici gibidir.

İnternet Vergi Dairesi Motorlu Taşıtlar Vergisi

Ülkemizde belirlenen 197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun birinci maddesine göre, Trafik şubesine kayıtlı olan her türlü motorlu taşıt, uçak ve helikopter türünde yer alan araçlar Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı olması, yat, kotra, gemi ve diğer deniz taşıtları ise Liman ya da Belediye siciline kayıtlı olması gerekmektedir. İnternet vergi dairesi motorlu taşıtlarla olan her şeyi internet üzerinden kısa bir süre içerisinde öğrenebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olan bireylerin sahip olduğu motorlu taşıtların trafik siciline kayıt olunması gerekir. Motorlu taşıtların trafik siciline ait olan kayıtların mükellef tarafından silinmesi durumunda, silinme zamanı takvim yılının ilk altı ayı içerisinde yapılmışsa ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmış ise takip eden takvim yılı başında ise mükellefiyetlik durumu sona erecektir. Motorlu Taşıtlar Vergisini taksit ödeme zamanı olan Ocak ve Temmuz ayları içerisinde eğer ödemezseniz, belirli bir oranda gecikme zammı uygulanacaktır. Aynı durumunda Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmemiş olan araçların kanunlarda belirlenen ve düzenli olarak yapılması gereken fenni muayenesi yapılmaz. Deniz ya da hava araçları için elverişli belgesi verilmez. Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemek durumunda olan bireylerin, her yıl Ocak ayında ödemesi gerekir. Ocak ve aynı zamanda Temmuz ayları içerisinde eşit iki taksitte Motorlu Taşıt Vergisi’nin ilgili bankalara makbuz karşılığında ödemesi gerekir. Eğer Motorlu Taşıt Vergisi’nin belirtilen süreler içerisinde ödenmezseniz, geç kalınan vergi ödemelerini Vergi Dairesi’ne ödemeniz gerekmektedir. Fakat içerisinde bulunulan yıla ait olan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci ve ikinci taksitlerinin bireyler tarafından vaktinde ödenmemesi durumunda, vadesi geçen vergilerin gecikme zammıyla birlikte diğer banka şubeleri tarafından ödeme kabul edilmektedir. Motorlu taşıtlar haricinde uçak, helikopter ve aynı zamanda deniz araçlarını da Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödenmesi gerekir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Borç Sorgulama

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre, trafik şubelerine kayıt yaptırılmış olan tüm motorlu araçların ödemesi gereken bir vergi çeşididir. Her motorlu araç sahibi olan bireylerin trafik sicil kaydı başladıktan sonra bu vergiyi ödemeleri gerekir. Bu vergi motorlu araçların kaydı silininceye kadar ödenmesi gerekir, eğer kaydı silinirse vergisini ödemeye gerek kalmaz. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılın iki ayında, yani Ocak ve Temmuz’da ödenmesi gerekir. İlk altı ay içerisinde trafik sicil kaydı silinen motorlu taşıtlar, ikinci altı ayın vergisini, ikinci ayda sicil kaydı silinen taşıtlar ise bir sonraki yıldan itibaren geçerli olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödemelerine gerek kalmaz. İnternet vergi dairesi motorlu taşıtlar vergisi hesaplanırken aracın otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, tır ve benzeri vb. gibi özellikler göz önünde bulundurulur. Otomobil ve aynı zamanda motosikletlerde taşıtın yaşı, silindir hacmi özelliklerine bağlı olarak belirli bir oranda Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplanır. Otobüslerde aracın yaşı ve oturma kapasitesi özellikleri dikkate alınır. Kamyonlarda ise taşıtın yaşı ve aynı zamanda azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak bir hesaplama yapılır. İnternet vergi dairesi motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksitinin ödenmemesi durumunda, ikinci taksit ödemesinde ilk olarak daha önceki borçlar tahsil edilir. Eğer araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hiçbiri ödenmemişse, aracın sahibi olan kişi bir mektup aracılığı ile vergisini ödeme konusunda uyarılır. İnternet vergi dairesi Motorlu Taşıtlar Vergisini sorgulama işlemi herhangi bir motorlu aracın borcu olup, olmadığını öğrenmek için sunulan bir hizmettir. Bu hizmetten yararlanabilmeniz için cep telefonunuzdan mesaj kısmına MTV PLAKANOTESCİLTARİHİ TCKNO yazıp 1189’a gönderin. Size gönderilen borç toplamının ayrıntısını öğrenmek için MTV AYRINTI yazıp, yine 1189’a göndermeniz gerekir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.