Parsel Kayması | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Parsel Kayması

Parseli, imar yasalarına uygun olarak belirlenmiş arazi bölümü olarak adlandırabiliriz. Haritalarla belirlenir. Parsel kayması farklı şekillerde gerçekleşebilir.

Parsel Kayması Nedir? Nasıl Oluşur?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uydu üzerinden yaptıkları ölçümler sonucunda parsel kayması gerçekleşebiliyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde Parsellerin kaymasına bağlı olarak komşu araziler arasında sınır sorunları gerçekleşir. Parsel kaydığı zaman araziler karışır, birinin arazisi bir başkasının arazisine kaçabiliyor.

Parsel kaymasına neden olan faktörlerden biri de imar uygulamalarıdır. İmar uygulaması arazi ve arsa düzenlemesidir. Amaç arazinin imar planında yer alan arazi kullanımı hakkında kararlar neticesinde tekrardan şekillendirilmesi ve tapuya tescil edilerek yeni bir mülkiyet oluşturulmasıdır. İmar uygulamaları sonucunda sağlık tesisleri, yol, park, pazar yeri, Eğitim Kurumu, Cami gibi bölgenin ihtiyacına göre alanlar sağlanır. Uygun yerleşim arazileri oluşturulur bölgelerin sosyal ve ekonomik yönden gelişimini sağlamak için donatı alanları kamuya geçer. İmar uygulaması mülkiyetler ile ilgili bir işlemdir. Bu yüzden bu uygulamalar sonucu parsel mülkiyetinde sorunlar yaşanabilmektedir.

Parsel Kayması Tespitinde Hangi Yola Başvurmak Gereklidir?

İmar uygulamalarında parsellere ait tapu kayıtlarındaki hisse hataları kadastro parsel parsellerinin grafik ile tapu yüz ölçümü arasında farklılıklar oluşur ve bunun sonucunda parsel kayması gerçekleşebilir. Uygulamalar sonucunda oluşan sonuçlar neticesinde mülkiyet sahipleri dava açabilir. İmar uygulamalarının daha düzenli ve sorunsuz yapılması için bu uygulama ile ilgili hükümlerin daha net ve adaletin sağlanabileceği bir yasa taslağının oluşturulması gerekmektedir. 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yetkisi belediyede komşu alanları içinde Belediyelerde bu sınırlar dışında ise valiliklerdedir. Bu yetkiyi imar planı içinde bulunan binalı ve binasız arsa ve arazilerin birbirleri, kamu veya belediye yerleri ile birleşmesi, bu arazilerin yeniden imar planına uygun ada ve parsellere ayrılması ve bağımsız ya da ortaklandırılmış olarak ya da kat mülkiyeti ilçelerine göre hak sahiplerine dağıtılmasını kapsar. Belediye ve valilikler bu yetkilerini arsa ve arazilerin sahipleri ya da öteki hak sahiplerinin görüşlerine önem vermeden kullanırlar. Yeni oluşturulan imar parsellerinin tapu kütüğüne yazılımlarını kendileri yaptırır.

  • İmara uygun parsel üretme amacının dışında var olan yolun genişletilmesi, kamuya taşınmaz kazandırılması ya da yeşil alan yaratılması gibi amaçlarla imar uygulaması yapılması hukuka aykırıdır. ( Danıştay 6. Dairesinin K: 1993/4498 sayılı kararları)
  • İmar planı ile Yeni bir düzenleme yapılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın bir alanda ikinci kez imar uygulaması yapılmaz. ( Danıştay 6. Dairesinin sayılı kararı)

Görüldüğü üzere imar uygulamalarından doğan parsel kayması gibi birçok sorunla karşılaştığınız zaman dava açma hakkına sahipsiniz. Paralı sahibinin rızası olmadığı takdirde kamuya bırakılması istenilen alanın karşılıksız olarak kamuya geçmesi mümkün değildir. Düzenleme ortaklık payları düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinin yüzde 40’ını geçemez.

Parsel kaymasına sebep olan bir başka durum kadastronun geçerken yanlış yerden ölçüm noktaları alması sonucu sınırlandırmada hata yapmasıdır. Bu durumda bir parselden diğerine kayma olur. Kadastro tarafından sınırları sabit olan taşınmazda ölçü hatası, yanlış hesaplama gibi durumlarda taşınmaz sahibinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğü tarafından düzeltme yapılır.

Parsel Kayması Nasıl Tespit Edilir?

Parsel kayması olup olmadığı, tapu alanı adresi, kimin üzerine olduğu gibi bilgileri öğrenmek için Parsel Sorgulama uygulaması oluşturuldu. Arsanın görüntüsüne sistemdeki harita sayesinde ulaşabilirsiniz. Ayrıca komşu parsellerinde görebilir parsel kayması, sınır ihlali gibi durumların olup olmadığını da kontrol etmiş olursunuz. Uygulamadan Megsis eğitim videolarını izleyerek bilgi edinebilirsiniz. Parsel sorgulama uygulaması bilgi teknolojileri Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca mobil parsel sorgu uygulamasını da telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Alo 181 hattından daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Sınır Düzeltme İşlemi Nedir?

Parsellerin sınır bölgelerindeki yapılan hataları düzeltmek için sınır düzeltme işlemi yapılır. Kanuna göre düzenleme belediye ve mücavir alan sınırları ile sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar. Parsel kayması gibi birçok duruma yol açan hatalarla ilgili olan yönetmelikte ( Kadastro Sırasında veya Sonrasında Sapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik) konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Mağdur taraf tebliğ tarihinden başlayıp 30 gün içinde Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine dava açabilir. Bu tebliğin 15. maddesi aşağıdaki görselde verilmiştir.

Parsel kaymasının da içinde bulunduğu arazi ve arsalar ile ilgili her türlü sorun Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nü ilgilendirir. Kurum hataları düzeltmeye çalışır. Düzeltilmezse ve ilgili kişi dava açarsa sorun mahkemenin vereceği kararla sonuca kavuşur. Günümüzde bu tip sorunlarla sık sık karşılaşılmaktadır. İnsanlar kanunen kendi üzerine olan parselin bir kısmının başkasının arazisine kaydığını görebiliyor. Bununla birlikte sınır ihlali, taşma gibi birçok duruma da rastlanmaktadır. Ancak her zaman parselin kayması durumunda düzeltme kararı çıkacak diye bir şey yoktur. Özellikle imar uygulamaları sonucu oluşan düzenlemelerde. Bu durumlarda taşınmaz sahibinin rızası olduğun müddetçe bir hatadan söz edilemez. Konuyla ilgili ayrıntılar ilgili kanunda belirtilmiştir.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.