SGK Yeniden Yapılandırma | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

SGK Yeniden Yapılandırma


 

Sosyal güvenlik, devletin vatandaşların sağlığını ve geleceğini güvence altına almasını sağlayan düzenlemeler bütün demektir. Sosyal güvenlik, bir insan hakkı ve bir devlet görevidir. Anayasamızın 60. maddesinde de – “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” – belirtildiği gibi ülkemizde vatandaşların sosyal güvenlik hakkı vardır.

SGK, yani Sosyal Güvenlik Kurumu, ise Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın bir kuruluşudur. Sosyal Güvenlik Kurumu sayesinde, vatandaşlar hayatlarında her zaman bir destek bulurlar, hastalık ve kaza gibi durumlarda hastanelerden faydalanabilir ve emekli maaşı alabilirler. Bu nedenle insanların yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri sosyal güvence içinde olmaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesi için TIKLAYINIZ !

SGK Yeniden Yapılandırma

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarını yeniden yapılandırıyor. SGK yeniden yapılandırma, yalnızca 2016 Haziran ayı ve önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bu alacakların gecikme cezalarını kapsamaktadır.  Kısaca, yeni kanun ile birlikte SGK borçlarında bir düzenlemeye gidilecek ve bir ödeme kolaylığı sağlanmaya çalışılacaktır. Peki, bu SGK yeniden yapılandırmanın sağladığı kolaylıklar neler?

Öncelikle, gecikme cezaları affedilecek bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı tahsil edilecektir. Ayrıca SGK yeniden yapılandırmayı gerçekleştiren vatandaşlar icra ve haciz işlemlerinden kurtulabilecektir. Aynı zamanda SGK yeniden yapılandırma ile birlikte, yalnızca gecikme cezaları affedilmeyecek asıl borçların da %50′ si silinecektir. SGK yeniden yapılandırma kapsamında, SGK’ ya olan borcunu peşin ödenmesi durumunda asıl borca eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacaktır. SGK’ ya olan borç bir de 2 aylık dönemler halinde taksitle de ödenebilecektir. Yani 6 taksit, 12 ay gibi.

SGK yeniden yapılandırma, Genel Sağlık Sigortası’nı da kapsamaktadır. GSS prim borcu olanların da, gecikme cezaları silinecektir. Daha sonra borçları yüzünden GSS’ den faydalanamayan vatandaşlar borçlarının ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecektir. Peki, bu SGK yeniden yapılandırma kimleri kapsayacak? SGK resmi sitesinde yer alan habere göre, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Aynı zamanda yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

SGK yeniden yapılandırma yapabilmek için en geç 31.10.2016 tarihine kadar ilgili başvuru formu doldurulmalı, e- sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilmelidir. Ödemeler konusunda kısa bir hatırlatma yapacak olursak; peşin ödemeyi seçenler ödenmesi gereken borçlarının tamamını 02.01.2017 tarihine kadar ödemelidir. Taksit ile ödemeyi seçenler ise 02.02.2017 tarihine kadar ilk taksitlerini ödemelidir.

SGK Yeniden Yapılandırma Başvuru Formları için TIKLAYINIZ !

 

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.