Sorgulamalar artık tek çatı altında!

4B Basamak Bilgisi

Günümüzde Bağ-Kur olarak bilinen ve 4B sigorta koluna dahil olan kişiler devlette ya da özel sektörde çalışmayan kişilerdir diyebiliriz. Yani işçi ya da devlet memuru olmayan, kendisine ait bir iş yeri olan ya da kendisi adına sigorta primleri yatıran kişiler 4B yani Bağ-Kurlu olarak bilinmektedir. Bu sistem kişilerin yaşlılık ve emeklilik dönemlerinde zorluk çekmemeleri ve onların da emeklilere sağlanan haklardan yararlanabilmeleri için oluşturulmuştur. Bağ-Kur yani 4B sigorta kolunda yer alan kişiler ödedikleri sigorta primleri dahilinde hem sağlık hizmetlerinden hem de emeklilik aylığından ve emeklilere sağlanan haklardan yararlanabilirler. 4B basamak bilgisinin ne olduğuna bu basamak değerinin yükseltilmesine ve 4B Bağ-Kur basamak primlerine ilişkin bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Öncelikle 4B basamak bilgisinin ne olduğuna bakacak olursak; ülkemizde yer alan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre hem işçiler hem memurlar hem de kendi adına bağımsız çalışmakta olan esnaflar artık SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek çatısı altında toplandı. Fakat bu değişiklik gerçekleştirilmeden önce 4B’li yani Bağ-Kurlular basamak değerlerine göre sigorta primlerini yatırmaktaydı. 4B basamak bilgisine göre, Bağ-Kurluların ödemekle yükümlü oldukları prim miktarını belirten ifadelerdir. 4B basamak bilgisine göre ya da bir diğer ifade ile Bağ-Kur bilgisine göre bu basamak değerleri 1 ila 24 arasında değişkenlik göstermektedir. Bağ-Kurlu kişilere ilk girişte 1 ila 12.basamak arasında seçim yapmalarına olanak tanınmaktaydı. Bağ-Kurlu ya da 4B kapsamında yer alan kişiler seçtikleri basamakları en geç doksan gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile bildirmekle yükümlüydü diyebiliriz. Eğer kişiler 4B basamak bilgisine ve seçimine dair talepte bulunmazlar ise sistem onları otomatik olarak 4B basamak bilgisi kapsamında ilk basamaktan başlatmaktadır.

4B Bağ-Kur Basamak Yükseltme

4B basamak bilgisi kapsamında yer alan ve Bağ-Kurlu vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi olan 4B Bağ-Kur basamak yükseltme işlemi Bağ-Kurlu kişilerin girişte seçtikleri basamakların bir üst basamağa taşınması işlemine verilen addır. Bağ-Kura kaydını yaptıran kişilerin doksan gün içinde 1-12 arasında basamak seçme imkanı olduğundan bahsetmiştik. Fakat böyle bir talepte bulunmayan vatandaşların kayıtları sistem tarafından 4B basamak bilgisi kapsamında otomatik olarak birinci basamaktan başlatılmaktadır. Ayrıca birinci basamaktan başlatılan kişiler, yine sistem ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir olmak üzere bir üst basamağa yükseltilmektedir. Fakat bu noktada yine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun güvenlik amacıyla gerçekleştirdiği farklı bir uygulama mevcuttur. Bağ-Kurlu kişilerin ileride zor durumda kalmamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da işlevini gerçekleştirebilmesi için on üçüncü basamak işe yirmi dördüncü basamak arasındaki basamaklardaki bekleme süresi bir yıldan iki yıla uzatılmaktadır. Ayrıca kişilerin de Bağ-Kur prim borçlarının olmamaları gerekmektedir.

4B Bağ-Kur Basamak Primleri

Yine 4B basamak bilgisi kapsamında yer alan Bağ-Kurlu vatandaşları çok yakından ilgilendiren diğer konulardan bir tanesi de 4B Bağ-Kur basamak primleridir. Bağ-Kur primlerinin ne kadar olduğunu ya da en düşük ile en yüksek Bağ-Kur primlerinin neler olduğuna haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Yeni bir yıla girişle beraber yani 2017’de güncellenen Bağ-Kur prim oranları kapsamında bu yıl Bağ-Kur prim oranı %34.5’tir. Ayrıca bu prim oranı 2018′ kadar devam edecektir. Yeni yıla giriş ile beraber ise yine Bağ-Kur prim oranında güncellemeler yapılacaktır. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıllar itibari ile de Bağ-Kur prim borcu bulunmayanlar bu prim miktarından indirim talep edebilme imkanına sahip olacaklar.

4B basamak bilgisi bu şekildedir. 2017 kapsamında gerçekleşen Bağ-Kur prim miktarlarına baktığımızda ise en az prim miktarının 613,24 TL en fazla prim miktarının ise 4599,30 TL olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 4B Bağ-Kur basamak prim ücretleri kapsamında yer alan ve dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, Bağ-Kurlu vatandaşların 5510 sayılı kanunda dile getirilen prime esas kazançlarının (ücretlerinin) alt ve üst sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu ise kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gelir beyanları ile gerçekleşmektedir. Fakat bu noktada öne çıkan konu ise, bu gelir beyanında Bağ-Kurlu kişilerin işyeri ve bu iş yerlerinde çalıştırdıkları bir sigortalı var ise, bu beyan en yüksek ücret verdiği sigortalıdan daha düşük olamamaktadır. Bu konu 5510 sayılı kanunda dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra 4B kapsamında yer alan Bağ-Kurlu vatandaşların yine 5510 sayılı Kanunda gösterildiği gibi iş yerlerinde sigortalı bir çalışanları var ise, çalıştırmış olmakta olduğu en yüksek tehlike sınıfı ve prim oranına yani prim ücretine de dahil olmaktadırlar. Ayrıca tüm bu 4B basamak bilgisi prim ücretleri ya da prim oranları dışında şirket ortakları için de yine kanunda yer alan belirli maddeler bulunmaktadır. Bu maddelere göre ise şirket ortakları eğer sahibi oldukları iş yerinde sigortalı olarak çalışırlar ise bu ücretler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dikkate alınmayacaktır. 4B basamak bilgisi de böyledir.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.