Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Bağ-Kur 15 Yıldan Emeklilik Şartları

Ülkemizde yer alan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında, 4B grup dahilindeki Bağ-Kurlu vatandaşlar kendi adına ve bağımsız olarak kişilerden oluşmaktadır. Örneğin esnaflar, sanatkar ve tüccarlar gibi mesleklerde yer edinen kişiler Bağ-Kur çerçevesinde sigorta primi ödemektedirler. Bağ-Kur ve Sosyal Sigorta Kurumu dahilindeki kişilerin emeklilik şartları değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle Bağ-Kurlu vatandaşlar için emekli olmak aslında işe ilk giriş tarihi ya da ilk Bağ-Kur kaydı yaptırdığı tarih önem kazanmaktadır. Bağ-Kur 15 yıldan emeklilik şartlarının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bağ-Kur dahilinde yer alan kişilerin emeklilik şartları, Sosyal Sigorta Kurumu dahilindeki yer alan kişilerin emeklilik şartları kadar açık ve belirleyici değildir. Bu nedenle Bağ-Kurlu vatandaşlar için esas önem arz eden kıstas Bağ-Kur kaydının yapıldığı tarih ve ödenen prim miktarlarının oranıdır. Yine kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan Bağ-Kurluların emeklilik şartları 01.10.1999 tarihinden önce giriş yapanlar için ayrı, 01.10.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında giriş yapanlar için ayrı olarak hesaplanmaktadır. Bunun yanı sıra ise ülkemizde 30.04.2008 tarihinde çıkarılan bir kanunla ise bu tarihten sonra Bağ-Kur kaydına giriş yapanlar için farklılık göstermekte diyebiliriz.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra Bağ-Kurlu vatandaşlarda normal şartlarda erkek ve kadın ayrımına gidilmektedir. Buna göre erkekler en az yirmi beş yıl yani 9000 gün prim ödeyip emekli olabilmekteler. Fakat kadınlarda bu oranlar biraz daha düşük Kadınlarda ise yirmi yıl yani 7200 günden emeklilik öngörülmektedir. Ayrıca tüm bunların yanı sıra ise erkekler yirmi beş yıldan ve kadınlar da yirmi yıldan az fakat on beş yıldan da fazla prim ödemişlerse erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Buna göre emekliliğe ayrılıp kısmi şekilde emekli maaşlarını alabilmekteler. Kısmi emeklilik maaşı, erkeklerde yirmi beş yıldan ve kadınlarda ise yirmi yıldan eksik her bir yıl için yüzde 1 daha az emekli maaşı almak demektir.

Bağ-Kur 15 yıldan emeklilik şartları için farklı kıstaslar kullanılmakta. Öncelikle Bağ-Kur emeklilik şartları hesaplanırken tam yıl esas alınmaktadır. Yani 30.04.2008 tarihinde ya da öncesinde Bağ-Kur kaydını yaptırmış olan kişiler için on beş yıl gibi bir sürede emeklilik sağlanabilmekte. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken bit unsur bulunmaktadır. Buna göre, Bağ-Kur kapsamındaki kişilerde sigortalılık süresi ya da prim ödeme gün sayısı yerine tam yıl esas alınmaktadır. Böyle bir durumda ise on beş yıl 5400 güne tekabül etmektedir. 2008 öncesi ve sonrası için Bağ-Kur kaydı olan kişilerde durum böyle. Fakat 01.10.1999 tarihinden önce Bağ-Kur kaydına sahip olan kişiler için ise emeklilik durumu biraz daha farklı işlemektedir. Buna göre 01.10.1999 tarihinden önce Bağ-Kur kaydına sahip olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu kademeli bir geçiş öngörmüştür. Buna göre ise on beş yıl prim ödeme süresi il beraber kadınlarda elli, erkeklerde ise elli beş yaşını doldurmuş olan Bağ-Kurlu vatandaşlar emekli olabilirler.

Bu noktada yine dikkat edilmesi gereken bir başka unsur daha bulunmaktadır. Kadın ve erkekler yaş şartlarını gerçekleştirmiş olsalar bile eğer on beş yıllık sigortalılıkları tamamlanmamışsa; bu durumda on beş yılı tamamlayacakları yıllara göre kadınlar elli altı erkekler ise elli sekiz yaşına kadar emekli olabilirler. Yine bu noktada 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre ise Bağ-Kur kaydı 08.09.1999 tarihinde ya da sonrasında olan kişiler için ise kadınlar altmış erkekler altmış iki yaşlarını doldurmaları ve en az on beş yıl prim ödemeleri dahilinde emekli olma imkanına sahipler.

Erkek Bağ-Kur Kısmi Emeklilik Şartları

Bağ-Kur 15 yıldan emeklilik şartlarının erkekler için olanlarını inceleyelim. Yine aynı konu kapsamında yer alan Bağ-Kur kısmi emeklilik şartları konusuna baktığımızda ise, Bağ-Kur 15 yıldan emeklilik ile aynı şartlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Bağ-Kurlu vatandaşlar için çok önemli bir tarih olan 01.10.1999 tarihinden itibaren olmak üzere yirmi üç yıllık sigortalılığını tamamlamış olan erkekler yaşları beklemek zorunda kalmıyorlar. Fakat bunun yanı sıra yalnızca bu şekilde emekli olmak için herhangi bir zorunluluk da yok. yirmi üç yıllık sigortalılık süresini doldurmamış olan Bağ-Kurlu vatandaşlar ise elli beş yaşına geldiklerinde ve bu süre zarfında on beş yıllık sigortalılık sürelerini doldurmaları dahilinde on beş yıldan yani 5400 günden emekli olmaya hak kazanabilirler. Siz de Bağ-Kur emeklilik tablosuna bakarak, kendi imkanlarınızı, yaşınızı, sigortalılık sürenizi ve Bağ-Kur kaydının esas olduğu tarihi göz önünde bulundurarak emeklilik zamanınızı öğrenebilirsiniz.

Kadın Bağ-Kur Emeklilik Şartları

Şimdi Bağ-Kur 15 yıldan emeklilik şartlarında kadınlar için olanlarına bakalım. Kadın Bağ-Kurlu vatandaşlar için ise emeklilik şartları daha farklıdır diyebiliriz. Kadın Bağ-Kurlu vatandaşlar için emekli olma şartları 01.10.1999 tarihinden itibaren on sekiz yıl sigortalılık sürelerini doldurmuş olmak aynı zamanda 7200 prim gününü de tamamlamış olmaktır. Yani kadın Bağ-Kurlu vatandaşların emekli olmak için emeklilik yaşlarını doldurmayı bekle gibi bir zorunlulukları yoktur. Bu şartları yerine getirmemiş olan kadın Bağ-Kurlular için ise yine 5510 sayılı kanunda geçen bazı şartları öngörülmektedir. Siz de Bağ-Kur emeklilik tablosuna bakarak, kendi imkanlarınızı, yaşınızı, sigortalılık sürenizi ve Bağ-Kur kaydının esas olduğu tarihi göz önünde bulundurarak emeklilik zamanınızı öğrenebilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.