Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Bağkur Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama

Kişi ya da kişilerin vefat etmesinin ardından aile ve aile bireyleri bu kişi için manevi olarak üzülürken bir yandan da büyük bir gelir kaybına uğradıkları için maddi açıdan da sıkıntıya düşerler. Sosyal Güvenlik mevzuatı bu konu ile ilgili bir düzenleme getirmiş ve bir kişinin ölmesinin ardından ölen kişinin aile bireylerinin gelir kayıplarını telafi etme amacı ile yetim ve dul aylığı vermeye başlamıştır. Bağkur kapsamı içinde emekli olan erkek ve kadınların hayatlarını kaybetmesi halinde bu kişilerin eşlerine bağlanan aylık dul aylığı olacak, bu kişilerin kızlarına ya da oğullarına bağlanacak olan aylık ise yetim aylığı olarak adlandırılacaktır. Bundan dolayı da eşi vefat etmiş olan bir erkeğin ya da kadının ve babası ya da annesi vefat emiş olan çocuk ya da çocukların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan bu hizmetten yararlanması mümkündür. Dul ve yetim aylıkları sigortalı olan kişinin ölmeden önce hangi kuruma bağlı olduğuna bakılarak esas alınmaktadır. Eğer bir kişi ölmeden önce en son Bağkur’a bağlı idiyse ölümünün ardından da dul ve yetimler için belirlenecek olan yetim ve dul maaşları da Bağkur üzerinden hesap edilecek, yapılacak olan sorgulama işlemleri de Bağkur dul ve yetim aylığı sorgulama şeklinde yapılacaktır.

Dul ve Yetim Aylığı Şartları Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı alacak olan eşi vefat etmiş bir dul ile babası ya da annesi ölmüş çocuk ya da çocukların karşılaması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara iki başlık altında değinelim.

Dul Aylığının Kesilmemesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Bağkur dul ve yetim aylığı sorgulaması yapılabilmesi için öncelikle bu kişi ya da kişilere dul ve yetim aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Elbette bunun için de kişilerin belirli şartlara uyması gerekiyor. Öncelikle Bağkur dul aylığı alan bir kişinin bu aylıktan devamlı bir şekilde yararlanabilmesi için bir daha evlenmemesi gerekiyor. Eğer bu kişi evlenirse bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekli olan bir başka şey. Bildirim yapılmadığı taktirde bu kişi ya da kişiler para cezası ödemek ile karşı karşıya kalabilirler. Evlenen dul eşin boşanması halinde ise bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi durumunda bir kez daha dul aylığını almaya hak kazanacaktır. Bununla birlikte ölen bir eşin ardından alınacak olan Bağkur dul aylığını alan kişinin devlet memuru olarak çalışması ya da emekli aylığı alması halinde bu kişiye ölen eşin maaşının yüzde 75’i bağlanacaktır. Gerekli şartları sağlamayan kişiler Bağkur yetim aylığı kesilmesi ile karşı karşıya kalırlar.

Yetim Aylığının Kesilmemesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Bağkur yetim aylığı sorgulaması yapılabilmesi için ilk olarak annesi ya da babası vefat eden çocuk ya çocuklara yetim aylığının bağlanmış olmaları gerekmektedir. Yetim aylığı alabilmenin de belirli şartları yer almaktadır. Bağkur yetim aylığı alan kız çocuklarının bu aylıktan yararlanabilmeleri için evli olmaları gerekiyor. Evlenen kız çocukların bu durumu Sosyal Güvenlik Kurulu’na bildirmeleri gerekiyor. Yetim aylığı almakta olan erkek çocuklarının ise on sekiz yaşını doldurması halinde bu aylığın kesilmemesi için bu çocukların eğitimine devam etmeleri gerekmektedir. Eğitimine ara veren ya da devam etmeyen ve 18 yaşını geçmiş olan çocukların yetim aylıkları kesilecektir. Bunun ile birlikte ölmüş olan baba ya da anneden yararlanılarak Bağkurdan yetim aylığı alan çocuk ya da çocukların devlet memuru olarak çalışmaması gerekiyor. Böyle bir durum olması halinde ise bu çocuk ya da çocukları yetim aylıkları kesilecektir. Bu şartlara uymayan kişiler, Bağkur yetim aylığı kesilmesi durumu ile karşı karşıya kalacaktır.

Kız Çocukları İçin Bağkur Yetim Aylığı Yıllara Göre Nasıl Verilir?

Bağkur yetim aylığı yıllara göre farklılık göstermektedir. Bağkur dul ve yetim aylığı sigortalının vefat etmiş odluğu tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigorta yasalarına göre belirlenmektedir. Bununla birlikte Bağkur dul ve yetim aylığı ile ilgili olan şartlar bugüne dek beş defa değişikliğe uğramıştır. Bundan dolayı da farklı yıllara ait farklı yetim aylıkları ortaya çıkar. Aşağıda yer alan bilgiler de yıllara göre Bağkur yetim aylığının nasıl verildiğini anlatmaktadır.

4 Ekim 2000 tarihinden önce ölmüş olan anne ya da babanın Bağkur statüsü altında olması halinde, bu kişilerin kız çocuk ya da çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için ilk olarak bu kızın aylık geçimini sağlayacak herhangi bir gelire sahip olmaması yani herhangi bir yerde çalışmaması gerekiyor. Geçimini sağlayacak bir gelire sahip olan kişilerin bu gelirlerinin brüt hesap üzerinden asgari ücretin üzerine çıkmaması gerekiyor. Yani bu kız ya da kızların Bağkur’lu annelerinin ölmesi halinde kız annesinin adına yararlanarak almış olsa dahi bu gelir 1.273,50 TL’yi geçmemelidir. Yani gelirleri toplamı 1273,50 TL’nin altında olan yetim kalmış kız çocukları anne ve babasından gelecek olan Bağkur yetim aylığı almaya hak kazanırlar. Öyleyse bu kişilerin Bağkur yetim aylığı ne kadar olacak? Ölmüş bir kocanın 650 TL dul aylığı ve 550 TL kira gelirine sahip olan dul ve yetim kadının gelirinin 1273,50 TL’yi geçmemiş olmasından dolayı bu kız çocuğunun anne ya da babasının emekliliğinden yararlanarak yetim aylığı almaya hakkı vardır.

Bununla birlikte 4 Ekim 2000 tarihi ile 7 Ekim 2001 tarihleri arasında vefat etmiş bir sigortalının Bağkur Yetim aylığı ne kadar olacak diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu durumda bu tarihler arasında ölen kişinin kız çocuğu Bağkur sigortalısı olan anne ya da babası üzerinden yetim aylığı alabilmek için herhangi bir yerde çalışmamış olmalı ve bununla birlikte Bağkur sigortalı olan anne ya da baba bu yıllar arasında vefat etmişse vefat olan ve Emekli Sandığı ya da SSK kapsamında çalışmış olan bir kocanın adından yararlanılarak dul maaşı alınmasına ve yetim olan kız çocuğunun Bağkur yetim maşı alması için herhangi bir engel yer almamaktadır.

Sigortalı olan bir kişinin 8 Ekim 2001 tarihleri ile 1 Ağustos 2003 tarihleri arasında vefat etmesi halinde  yetim olmuş olan kız çocuğunun yetim aylığı alabilmesi için toplam gelirinin 1273,50 TL’yi aşmaması gerekiyor.

2 Ağustos 2003 ve 30 Eylül 2008 tarihleri arasında ölmüş olan bir sigortalının kız çocuğuna Bağkur yetim aylığı bağlatabilmesi için bu kızın herhangi bir yerde çalışmaması gerekiyor.

Vefat etmiş olan sigortalı bir kişinin ölüm tarihi 30 Eylül 2008 tarihinden sonra ise yetim olmuş kız çocuğuna Bağkur yetim aylığı alabilmesi için ne Türkiye sınırları dahilinde ne de yurt dışında sigortalı bir şekilde çalışmaması gerekiyor. Ölmüş eşin Bağkur kapsamında emekli olması halinde ise 1 Ekim 2008 tarihi ve öncesi durumlarda ölümün gerçekleşmesi durumunda kız çocuğun kendisinden talep edilen şartları sağlaması halinde yetim aylığı almasına izin verilecektir.

Bağkur Dul ve Yetim Aylığı Oranları

Eşinin ölmesi sebebi ile dul kalmış bir kişinin alacağı dul aylığı yüzde 75 oranında olacaktır. Çalışan ya da emekli aylığı almakta olan bir eş ise yüzde 50 oranında dul aylığı alacaktır. Ortada dul kalmış bir eş ve yetim kalmış bir çocuk var ise eş için yüzde atmış, yetim için yüzde otuz oranda dul ve yetim aylığı verilecektir. Dul kalmış bir eş ve yetim kalmış iki çocuk var ise, dul kalmış olan eş yüzde elli oranında dul aylığı alacakken, yetim kalmış çocuklar yüzde 25 oranında yetim aylığı alacaktır. Tek başına yetim kalmış bir çocuk yüzde 50 oranında yetim aylığı alacakken, ortada iki yetim var ise her iki çocuk da yüzde 40 oranında yetim aylığı alacaktır.

Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Bağkur dul ve yetim aylığı sorgulama işlemleri geçmişte internet üzerinde yapılamıyordu. Bu sebeple de Bağkur Dul Ve Yetim Aylığı Sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin SGK’ya bizzat gitmeleri ya da ALO SGK hattını aramaları gerekiyordu. Fakat her gün gelişen bilgisayar ve internet teknolojisi sayesinde günümüzde devlet tarafından sunulan bir hizmet olan Bağkur dul ve yetim aylığı sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Bu işlemler için yazımızın sonunda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

E devlet sistemi üzerinden yapılabilen bu sorgulama işlemi sayesinde “Bağkur yetim aylığı ne kadar, Bağkur emeklisi dul maaşı alabilir mi, Bağkur yetim aylığı ne kadar sürede bağlanır, Bağkur yetim aylığı ne kadar” gibi sorularınıza da cevap alabilmeniz mümkündür.

Siteye giriş için elinizde beş farklı yol yer almaktadır. E-devlet şifresi sahibi olmayan kişiler E devlet şifresi alabilmek için kendilerine en yakın bir PTT merkezine yanlarında kimlik kartları ile birlikte gitmelidir. Oldukça kısa bir süre içinde cep telefonlarına gönderilecek olan yeni e-devlet şifrelerini elde edebilirler. Sisteme ilk defa girecek olan kişilerin şifrelerini değiştirmeleri gerekmektedir. Bu ya da diğer yollar üzerinden siteye girebilen kişiler, Bağkur dul ve yetim aylığı sorgulama işlemlerini yapabilirler. Eğer bir başvuruda bulunduysanız, yapmış olduğunuz başvuru ile ilgili tüm bilgilere yukarıda yer alan link sayesinde ulaşabilirsiniz.

Bağkur Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama işlemleri için buraya TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.