Bağkur Ölüm Aylığı | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Bağkur Ölüm Aylığı


Sosyal güvenlik, devletin vatandaşlarının sağlığını ve geleceğini güvence altına almasını sağlayan düzenlemeler bütünü demektir. Sosyal güvenlik, bir insan hakkıdır ve aynı zamanda vatandaşlarının sosyal güvenliğini sağlamak bir devlet görevidir. Devletler, vatandaşlarının sosyal güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler yaparlar. Mesela, ülkemizde sosyal güvenliği sağlamaya yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmaktadır. Sosyal güvenlik sayesinde, kişiler hayatları boyunca her zaman bir destek bulurlar. Sosyal güvenlik sayesinde birçok alanda kolaylık sağlayabilir, mağdur olmaktan kurtulabilirler. Sosyal güvenliği olan kişiler, hastalık, kaza gibi durumlarda hastanelerden faydalanabilir, emekli olduklarında emekli maaşı alabilirler. İş göremez durumlarında yardım parası alabilir, bir nebze de olsa mağduriyetlerini giderebilirler. Bu gibi nedenlerden yola çıkarak diyebiliriz ki sosyal güvenlik içinde olmak yaşam kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biridir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na bağlı bir kurumdur. Daha önceleri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı şeklinde ayrılmış olan bu üç kurumun devredilmesiyle oluşmuştur. Genel tabiriyle; SSK, yani Sosyal Sigortalar Kurumu, bir işverene bağlı çalışanlar için olan sosyal güvenlik hizmeti verirken Bağkur ise herhangi bir hizmet akdinden bağımsız çalışan vatandaşlar için sosyal güvenlik hizmeti verirdi. Emekli Sandığı ise emekli olan memurlar için sosyal hizmet veren Maliye Bakanlığı’ na bağlı bir kuruluştu. Bu üç kurum, 16 Mayıs 2006 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu altında birleştirilmiştir.

Bağkur daha önce de belirttiğimiz gibi herhangi bir hizmet akdine tabi olmaksızın çalışan vatandaşlar için hizmet veren bir sosyal güvenlik kurumudur. Peki hizmet akdine tabi olmak nedir? Hizmet akdine tabi olmak demek, işçi ve işverenin karşılıklı taahhüt vermesi sonucu işçinin işverenin emir, talimat ve denetimi altında iş yapmasıdır. İşçinin emeğini hizmet olarak sunması ve karşılığında bir ücret alması demektir. Bağkur’ lu bireyler hizmet akdinden bağımsız çalışan bireylerdir. Kısaca Bağkur’ lu bireyler, kendi nam ve hesabına çalışan bireylerdir. Bunlara örnek olarak esnaflar, şirket ortakları vs verilebilir.

Bu yazımızda Bağkur ölüm aylığı hakkında bilgi vereceğiz.

 

Bağkur Ölüm Aylığı

Bağkur ölüm aylığı, vefat eden Bağkur mensubunun yakınlarına bağlanan ve aylık yapılan ödemedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’’na göre Bağkur ölüm aylığı ödemesi yapılabilmesi için sigortalı kişinin kanunda gösterilen belirli sürelerde prim ödemiş olması gerekir.

Yani, vefat ettiği tarihte aktif Bağkur kapsamında sigortalı olan yada öldüğü tarihten önce en son Bağkur kapsamında sigortalı sayılan kişinin hak sahiplerine Bağkur ölüm aylığı bağlanır. Bağkur ölüm aylığı için aranan şart, ölen sigortalının kendi sigortalılığından dolayı prim borcu olmaması ya da prim borcunun hak sahipleri tarafından ödenmesidir.

Peki Bağkur ölüm aylığı kimlere bağlanabilir? Öncelikle ölen kişinin dul eşine ve çocuklarına, bazı durumlarda da ölen kişinin anne ve babasına bağlanır. Dul eşin tekrar evlenmesi durumunda Bağkur ölüm aylığı kesilir. Bunun dışında hiçbir şekilde, eş çalışıyor dahi olsa Bağkur ölüm aylığı kesilmez. Aynı zamanda, ölen kişinin sigortalı olmayan malul çocukları, evli olmayan veya boşanmış veya dul kalmış, sigortalı olacak şekilde çalışmayan ve kendi çalışmasından ötürü gelir veya aylık almayan kız çocukları, on sekiz yaşını, ortaöğretim görmesi halinde yirmi yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukları, Bağkur ölüm aylığı alabilir. Maaş alacak kişi, ölenin mirasını reddetse dahi Bağkur ölüm aylığı alır. Ancak ne zaman ki “evlenme”, “yaşı doldurma”, “sigortalı çalışmaya başlama” gibi durumlar gerçekleşir, işte o zaman bu kişilerin Bağkur ölüm aylığı kesilir.

 

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.