Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Bağkur Tarım Sigortası Sorgulama

Tarım Sosyal Sigortalar Kurumu statüsü üzerinden tarım sektöründeki hizmet akdine bağlı olarak çalışmakta olan tarım işçileri adına getirilen bir tür sigortalı olma durumudur. SSK 5510 sayılı Kanundan sonra 4/1-a sigortalılığı olarak düzenlemeye girmiştir. Fakat 2008 yılında gerçekleşmiş olan bu düzenlemenin öncesinde işe başlayan kişilerin emeklilik şartları da 2929 sayılı Kanunda yer alan veri ve bilgilere göre düzenlenmeye devam etmektedir. Bununla birlikte Tarım sigortasından yararlanma hakkı olan kişilerin kim olduğuna dair bilgi verip, Bağkur tarım sigortası sorgulama işlemlerini anlatmaya geçelim.

Tarım Sigortası Kimleri Kapsıyor?

Tarım sigortası esasında iki grubu kapsamaktadır. Bunlardan ilki tarımda hizmet akdi ile çalışan kişiler iken diğeri tarımda hizmet akdi ile süreksiz bir şekilde çalışanlardır. Bu kısım da kendi içinde farklı dallara ayrılmaktadır. Tarımda hizmet akdi ile çalışan kişilerin, bulundukları tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ile ve sürekli çalışanların sigortalı olma halleri, eskisi ile aynı şekilde devam edecek ve bununla birlikte hizmet akdi statüsünde yer alacaktır.

Fakat tarımda hizmet akdi ile süreksiz bir şekilde çalışan kişiler üç farklı dala ayrılır ve Bağkur tarım sigortası sorgulama işlemlerin de önemi burada devreye girer. Şimdi bu üç dala değinelim.

Tarımsal bir faaliyette hizmet akdi ile süreksiz bir şekilde çalışan kişilerden 2925 sayılı Kanun kapsamında kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren bu kapsamda yer lan kişilerin sigortalı olma durumları, kanun yürürlüğe girdikten sonra da devam edecek fakat bu kişiler bunun haricinde yüzde 12,5 oranında genel sağlık sigortası primi de ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamında yer alabilecektir. Kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise bu sigortalılık kapsamı içerisinde tescil kabul edilmeyecektir. Bir başka ifade ile konuyu netleştirmek gerekirse, sadece mevcut sigortalılıkları devam edecek ve Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu kapsam altında kalan ve çalışan kişiler sadece isteğe bağlı bir şekilde sigorta primi ödeyerek sigortalı olarak kabul olacaklardır.

6111 sayılı Kanuna getirilen değişikliklere göre tarımda hizmet akdi ile bir sürekliliği olmadan çalışan kişilerin sigortalı olmalarına bir kez daha fırsat verilmiştir. 1 Mart 2011 tarihinden sonra bu tür faaliyetlerde çalışan kişilerin çalıştıklarını belgelemeleri halinde 2011 yılı içinde her ay için asgari günlük ücretin on sekiz katı ödemeleri gerekiyor. Bununla birlikte bu oran her yıl birer puan arttırılmak kaydı ile ödenmeli ve her ay gün hizmet kazanmaları da karar verilmiştir. Bu kapsam altında sigortalı biri olmak isteyen kişilerin SGK’nın resmi internet sitesinde bir örneği yer alan ve adı “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi” olan bildirgeyi ikamet ettikleri yerlerdeki muhtarlık ile birlikte ikamet ettikleri ya da çalışmakta oldukları il ya da ilçelerde yer alan tarım müdürlüklerine onaylattıktan sonra sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da il merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

Orman köylüsü olan ve bu Kanunda yer alan bilgilere göre sigortalı olmak isteyen kişilerin de benzer bir şekilde SGK resmi internet sitesinde bulunan “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” adlı bildirgeyi ikamet ettikleri yerlere bağlı olan çevre ve orman ilk müdürlüklerine orman bölge müdürlüklerine ya da kalkınma kooperatiflerine onaylatmaları ve ardından da bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvurmaları gerekiyor.

Son olarak tarımda kendi adına ya da hesabına bağımsız bir şekilde çalışan kişilerin sigortalılıkları, Kanunun yürürlüğe girmesi itibarı ile sürdürülmeye devam edecek ve Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa bu başlık altında çalışan kişiler de sigortalı olarak görülecektir. Bu kapsamda çalışan kişilerin Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu yıl için tarımsal faaliyetler üzerinden elde etmiş oldukları yıllık gelirlerinden masraflar düşürülecek ve ardından aylık kazanç ortalaması ile birlikte Kanunda yer alan prime esas günlük kazancın on beş katı olan kişiler sigortalı olarak ele alınacaktır. Bununla birlikte bu kişiler primlerini de prime esas kazancın on beş katı olarak ödemek durumundalar. Böylelikle ödenecek prim miktarı iel sigortalılık kapsamı her bir sonraki yıl içinde birer puan artmaya devam edecek ve bu şekilde uygulanacaktır. En nihayetinde prime esas kazancın otuz katına ulaşıncaya kadar artmaya devam ettikten sonra ise o noktada duracaktır. Bu kapsam çerçevesi altında sigortalı olmak isteyen kişilerin bulundukları yerde yer alan ziraat odası, bulunmadıkları yerlerde ise tarım il ve ilçe müdürlüklerinden alınması gereken belge için ise SGK İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvurmaları gerekiyor.

6111 sayılı Kanunda yer alan bilgilere göre kendi adına ya da hesabına bağımsız bir şekilde çalışan kişilerin 65 yaşında ya da bu yaşı geçmiş olanların talep etmeleri halinde sigortalılık kapsamında tutulmalarına karar verilmiştir.

Tarım sigortası ödeme işlemleri işte yukarıda yer alan bilgilere göre yapılmalıdır. Bununla birlikte de Bağkur Tarım sigortası sorgulama işlemleri yapılmalıdır. Tarım sigortasına esasında ek 5 tarım sigortası da denmektedir. Bu nedenle Bağkur Tarım sigortası sorgulama aramaları Ek 5 Tarım Sigortası Sorgulama adı ile de aratılmaktadır.

2017 Ek 5 Tarım SSK Primleri

Ek 5 sigorta primleri asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesap edilmekedir. 2016 yılında sigortalı olan kişiler ek5 SSK için 23 gün üzerinden brüt asgari ücret prim ödemesi yaparken, 2017 yılında bu 24 güne çıkmıştır. Bununla birlikte 2017 yılında ödenecek olan 24 günlük brüt asgari tutarın yüzde 34,5 kadarı prim olarak ödenecektir. Bu gün hesabı ise her yıl bir puan arttırılacaktır ve 2023 yılında otuz tam gün üzerinden hesap edilmeye başlayacaktır.

2017 yılı için belirlenmiş olan en düşük ve en yüksek ek 5 tarım SSK primleri aşağıda yer almaktadır. Her yıl değişiklik gösteren rakamlar kişiden kişiye ve ödenilen miktarlara, çalışılan yıllara ve hizmet verilen zamana göre değişmektedir.

En Düşük:

01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında: 490,59 T.L. 

01 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında: 490,59 T.L.

En Yüksek:

01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında: 3.679,42 T.L.

01 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında: 3.679,42 T.L.

Tarım Sigortası Sorgulama İşlemleri

Bağkur Tarım sigortası sorgulama işlemleri E – Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bunun ile birlikte aynı zamanda Ek 5 Tarım Sigortası Sorgulama işlemleri de yine aynı site üzerinden yapılabilmektedir. Her iki sorgulama işlemi için de yazımızın sonunda yer alan farklı linkleri kullanabilirsiniz.

Her iki linke tıkladıktan sonra da E – devlet sistemine girebilmek adına karşınıza beş farklı yol çıkacaktır. Bu yollar E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, TC Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı şeklinde beşe ayrılır. Bu yollardan en sık kullanılan yol ise E – Devlet şifresi yoludur. E Devlet şifresi olmayan kişilerin kendilerine en yakın PTT şubesine gitmeleri ve yanında kimliklerini de bulundurmaları gerekiyor. E devlet şifresini alan kişiler siteye TC Kimlik numaraları ve almış oldukları e-devlet şifresi ile girdikten sonra şifrelerini sadece kendilerinin bilebileceği ve başkaları tarafından kolay bir şekilde tahmin edilemeyecek şekilde değiştirerek özelleştirmeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından siteye giren kişiler ise yukarıda yer alan sorgulama işlemlerini yapabilirler.

Tarım Sigortaları Havuzu Poliçe sorgulama işlemleri için TIKLAYINIZ!

EK 5 Tarım Sigortası Sorgulama işlemleri için TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.