Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Bağkur Yaştan Emeklilik Şartları

Bağkur Yaştan Emeklilik

Bu Bağkur yaştan emeklilik şartları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda belirtilmiştir. Yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girişinden önce sigortalanmış çalışanlar için 1479 sayılı kanundaki şartlar geçerli olacaktır. Dolayısıyla 1479 sayılı kanuna tabi tutulacak kişilerin kazanılmış hakları korunmuş olacaktır. Ancak 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girişinden sonra ilk kez sigortalanmış çalışanlar için emeklilik şartları ve yükümlülükleri 5510 sayılı kanunla belirtilmiştir.

Bağkur Yaştan Emeklilik Şartları Nelerdir?

Yaşlılık aylığı bağlanması için temel üç şartın sağlanması gerekmektedir. Sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteren yaş sınırını tamamlamış olmak, kadınlar için 20 tam yıl erkekler için 25 tam yıl prim ödemesi yapmış olmak veya 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak ve son olarak da Sosyal Güvenlik Kurumuna yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunulduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz iki husus değişim göstermemektedir. Kadınlar için 20 tam yıl, erkekler için 25 tam yıl prim ödemesi yapmış olmak veya kısmi emeklilik maaşı için 15 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak ve de emeklilik talebinde bulunulduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması herkes için değişmez şartlardır. Ancak emekli olabilmek için tamamlanması gereken yaşın ilk sigortalanma tarihine göre değişiklik gösterir. Bu sebeple yazımızın bundan sonraki kısmında bahsedeceğimiz temel unsurlar ilk sigortalanma tarihi ve bu tarihe göre emekli olabileceğimiz en erken yaştır. Emekli olunabilecek en erken yaş ise kadınlar için 20 tam yıl erkekler için 25 tam yıl prim ödeme süresinin dolumuna kaç yıl kaldığı ile hesaplanmaktadır.

Tabii olunacak 2 farklı kanun olduğunu söylemiştik. Bu iki kanunu ortak bir şekilde değerlendirdiğimizde karşımıza 4 farklı dilim çıkmaktadır. Birinci dilim 1.10.1999 öncesinde ilk kez sigortalanmış olma şartını taşır. İkinci dilimde ise 1.10.1999 tarihinden itibaren 30.4.2008 tarihi arasında ilk kez sigortalanmış olmak gerekmektedir. Üçüncü dilimde 30.04.2008 tarihinden itibaren 2048 yılı arasında ilk kez sigortalanmış olanlar yer alır. Son ve dördüncü dilimde ise 2048 yılı sonrasında ilk kez sigortalanmış olacaklar yer alır.

1.10.1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalılar ya kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi halinde ya da kadın için 50, erkek için 55 yaşını bitirmesi halinde yaşlılık aylığından yararlanabilirler. Ancak sigortalıların 1.10.1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına 2 yıldan daha uzun zaman var ise kalan süreye göre sigortalılar için kademeli geçiş sistemi uygulanacaktır. Bu kademeli geçiş uygulamasıyla yaşlılık aylığı şartları 1.10.1999 tarihi itibariyle emeklilik hakkı kazanılmasına kalan yıl bakımından belirlenmektedir.

01.10.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar;

Aşağıdaki tabloda 1.10.1999 tarihinden itibaren kadınlar için 20, erkekler için 25 olan emeklilik hakkı kazanımı için gerekli prim ödeme süresi bakımından kalan yıl üzerinden emeklilik yaşları gösterilmektedir.

emeklilik

emeklilik2

 

01.10.1999 ile 30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olanlar;

1.10.1999 tarihinden 30.4.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalanmış kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması halinde emeklilik hakkı kazanırlar. Veya kadın için 60, erkek için 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl prim ödemesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

30.04.2008 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar;

30.4.2008 tarihinden öncesinde sigortası başlamış kişiler için 1479 sayılı kanundaki şartları inceledik. Şimdi ise 30.4.2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında tabii oldukları 5510 sayılı Kanun’undaki belirlenmiş şartları inceleyeceğiz.

30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olanlar;

5510 sayılı Kanuna göre 30.4.2008 tarihinden sonrasında ilk kez sigortalı sayılanların 2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmaları ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemeleri halinde emekli olabileceklerdir. 2048 yılından itibaren ise yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır.

9000 Prim Gün Sayısı Ödeme Şartında;

emeklilik3

7200 Prim Gün Sayısı Ödeme Şartında;

Aşağıdaki tabloda ise belirtilen aralıklarda 7200 primi ödeme gün sayısı koşulunu sağlayan kadın ve erkekler için en erken emekli olabilecekleri yaşlar belirtilmiştir.

emeklilik7200

5400 Prim Gün Sayısı Ödeme Şartında;

Aşağıdaki tablo da ise çalışanların 5400 prim ödeme gün sayısını sağladıkları tarih aralıklarında emeklilik hakkı kazanmaları için doldurmaları gereken en az yaşlar kadın ve erkek için ayrı ayrı belirtilmiştir.

emeklilik5

4b yani BAĞ-KUR sigortalıları için en erken emekli olunabilecek yaşları ve yaş hadlerini inceledik. Öncelikle ilk sigortalanma tarihine göre hangi kanuna tabi olunduğunu tespit ettik daha sonrasında kadınlar için 20 tam yıl erkekler için 25 tam yıl prim ödeme süresini tamamlamalarına kalan süre bakımından en erken emeklilik yaşını gösterdik. Son olarak ise 9000, 7200, 5400 prim ödeme gün sayısını tamamlayan sigortalıların prim ödeme gün sayısını tamamladıkları tarihe göre en erken emekli olabilecekleri yaşları belirttik. Yaş haddinden emekli olunabilecek en yüksek yaş 65 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak BAĞ-KUR sigortalılarının ilk sigortalanma tarihlerini, kaç tam yıl prim veya kaç tam gün prim ödediklerini bilmeleri halinde kendilerinin en erken ne zaman emeklilik hakkı kazanacaklarını hazırladığımız tablolar neticesinde bulabileceklerdir. Bütün çalışanlarımıza sağlık, sıhhat ve mutluluklar dileriz.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.