Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Bireysel Emeklilik 10 Yıl Sonunda Toplu Para

Bireysel emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunuldu. Yasaya göre 45 yaşın altındaki çalışanlar için bireysel emeklilik sistemi zorunlu hale getirilmiştir. Çalışan bireysel emeklilik sistemine başladıktan sonra 2 ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma durumunda ödenen katkı payları, varsa hesabında yer alan yatırım gelirleriyle birlikte 10 gün içinde çalışana iade edilir. Şirket cayma süresinde ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacaktır. Cayma hakkını kullanmayanlar ise belli dönemlerde katkı payı ödememe hakkına sahip olacaktır. Katkı payı çalışanın maaşının yüzde üçü olarak belirlenmiştir. Sigortalı veya memur olarak çalışan 45 yaşın altındaki kişilerin bu sisteme katılması zorunludur. Her ay maaşın yüzde üçü kesilecek ve 10 yıl boyunca devam edecektir. 10 yıl yatırıldıktan sonra 56 yaşında emekli olunacaktır. Aylık kesinti çalışanın maaşına göre değişmektedir. Genel olarak en düşük kesinti 53 TL en yüksek ise 340 TL’dir. Örneğin 4000 TL maaşı olan birisi aylık 120 TL ödeyecektir. Sistemde katkı payı ödendiği aydaki brüt ücretin yüzde onu ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla ödedikleri katkı payları için vergi indiriminden faydalanabilecekler. Ödenen katkı paylarının %25’i devlet katkısı olarak çalışanın hesabına ödenecektir. Örneğin 120 TL katkı payı ödenen birine 30 TL devlet katkısı sağlanacaktır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Toplu Para Alma

Emekliliğe hak kazanan ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimini almak isteyen katılımcılar toplu para, programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabındaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirler. Şirket katılımcının fax veya posta aracılığıyla şirkete ilettiği tercihi doğrultusunda işlem yapar. Bireysel emeklilik sistemi kişiye toplu para veya maaş ödemesi esasına dayanmaktadır. Konumu olan bireysel emeklilik 10 yıl sonunda toplu para ise şu şekildedir; bireysel emeklilik hesabındaki birikimin getirisi üzerinden stopaj kesintisi yapıldıktan sonra toplu para olarak ödenir. Ödeme seçeneklerinden programlı geri ödeme ise birikimlerin bireysel emeklilik sisteminde kalıp şirket ile birlikte belirlenecek bir program dahilinde birikimlerin kısım kısım ödendiği bir sistemdir. Geri ödeme programı yılda en fazla iki kere değişebilir. Geri ödeme tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Emekliliğe hak kazanıldığında emekli olduktan sonra alınmak istenilen maaş tutarını ve emeklilik maaşı alınmak istenen süre seçilebilir. Maaş ödemeleri aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.

Bireysel Emeklilik Zorunlu Mudur?

Zorunlu emeklilik sistemi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bin ve üzeri çalışanı olan özel şirketler zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edilecektir. Memurlar, 250 ve 1000 arasında çalışanı olan özel şirketleri ise 1 Nisan 2017 tarihinde sisteme geçiş yapacaktır. 1000-249 arasında çalışanı olan özel şirketler 1 Temmuz 2017 tarihinde bireysel emeklilik sistemine geçecek. Özel sektörde faaliyet gösteren en az 10 en fazla 49 çalışanı olan iş yerleri işverenler aracılığıyla 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, 5-9 kişi arasında çalışanı olanlarda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bireysel emeklilik sistemine dahil edilecektir. Burada hedef 14 milyon çalışanı emeklilik sistemine dahil ederek tasarruf sağlamaktır. Ayrıca 2 aylık süreç içerisinde cayma hakkını kullanmayan kişilere bir defaya mahsus 1000 TL devlet katkısı ödenecektir. Çalışan sözleşmede belirlenen tutardan daha yüksek kesinti yapılmasını işverenden talep etme hakkına sahiptir. Fon işletim gideri dışında şirketler başka bir kesinti yapamayacaktır. Dünyada birçok ülke çalışan kişileri bireysel emeklilik sistemine dahil etme peşine gitmiştir. Bu durum hem devlete gelir sağlıyor hem de kişilerin ileri yaşlarda daha rahat bir hayat sürmesini sağlıyor. Görülen en uygun yöntem ise otomatik bireysel emeklilik sistemi olarak ifade ediliyor. Çalışan işten ayrıldığı zamanda sistem dondurulacak ve yeni bir işe başlayana kadar katkı payı ödemeyecektir. Eğer 10 yılın sonunda emeklilik hakkınızı almayıp katkı payı ödemeye devam ederseniz ve 10 yıl daha sistemde kalmak için sözleşme yaparsanız içeride biriken paranın %5’i kadar daha hesabınıza devlet katkısı yatırılacaktır. Otomatik bireysel emeklilik sistemi bir önceki bireysel emeklilik sistemi ile birleştirilmeden oluşan ayrı bir emeklilik sistemidir. İki sistemden de emekli olmak için ayrı ayrı katkı payı ödemeniz gerekir ya da dilerseniz önceki bireysel emeklilik sistemini iptal ettirip yeni sisteme başlayabilirsiniz. Otomatik bireysel emeklilik siteminde çalıştığınız firmadan ayrıldığınız zaman dilerseniz kendinizde para yatırmaya devam edebilirsiniz. Bu sistemde işverenin cebinden ayrı bir para çıkmayacaktır. Çalışanın normal maaşı yatırılacak ve o maaştan kesinti yapılacaktır. Bu yüzden şirketler bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır. Çalışanlarını otomatik bireysel emeklilik sistemine dahil etmeyen şirketlere her çalışan için 100 TL’lik ceza uygulanacaktır. Mesela bin çalışanı olan bir şirket çalışanını bu sisteme dahil etmezse 1000 X 100 =100.000 TL miktarında ceza ödeyecektir. Ve bu her ay devam edecektir. Otomatik bireysel emeklilik sisteminde çalışanın katkı payının zamanında ödenmediğinde emeklilik parasının eksik olan payını şirket tamamlayacaktır. Otomatik bireysel emeklilik sisteminde ne kadar emeklilik parası biriktireceğimizi kestirmek çok zordur. Bu ne kadar maaş aldığımıza, yatırılan orana, devletin katkı paylarına, ilerleyen dönemde yapılacak düzenlemelere göre bu rakam değişebilir. Aylık 50 TL katkı payı yatırdığımızı düşünürsek 10 yıl kalma mantığıyla yıllık 750 lira civarında bir defaya mahsus ödenen parayla birlikte 10 yıl içinde yaklaşık 8.500 TL gibi bir birikim oluşur. Aylık 100 TL katkı payı ödersek 10 yılda 16 bin TL birikim oluşur.

Bireysel emeklilik sistemi uzun vadede kazanç getiren bir sistemdir. Bireysel emeklilik sistemine devam etmek isteyip yeterli gücü olmayanlar için 3 ay ara verilebilmektedir. 10 yıl sonunda dilerseniz biriken emeklilik paranızı çekebilirsiniz. Ömrümüzün ilerleyen zamanlarında başkalarına muhtaç olmadan rahat bir hayat sürmek için maddi yönden güvencemizin olması gerekir. Burada devreye emeklilik sistemleri girer. Yatırdığımız katkı payları ve devlet desteği ile biriken parayı toplu veya aylık şekilde çekilebilir. Bireysel emeklilik tasarruf yapmak için geliştirilen bir yatırım aracıdır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.