E-Devlet Tüketici Şikayet | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

E-Devlet Tüketici Şikayet

Tüketiciler kanun tarafından bazı haklar verilerek koruma altına alınmışlardır. Bu haklara ‘Tüketici Hakları’ diyoruz. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 23 Şubat 1995 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Bu yazımızda E-Devlet Tüketici Şikayet nedir? E Devlet Tüketici Şikayeti nasıl yapılır? E Devlet Tüketici Şikayet sisteminin sağladığı kolaylıklar nelerdir? konularını sizlere anlatmaya çalışacağım.

Tüketicinin Korunması Kanunu Tüketicilere Hangi Hakları verir?

Ayıplı Mal ve Hizmetler:

Madde 4; Ambalajında, etiketinde veya kullanma kılavuzunda yer alan ya da satıcı tarafından vaad edilen nitelik ve niceliğe aykırı olan, maddi, hukuki, ekonomik eksiklikler içeren mal ve hizmetler “Ayıplı Mal veya Ayıplı Hizmet” olarak kabul edilir.

Bu madde kapsamında tüketici, malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde satıcı firmaya geri vererek, ücretsiz olarak tamir edilmesini, değiştirilmesini, ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini veya ödediği bedelin iadesini talep edebilir. Tüketici bu taleplerden istediği herhangi birini tercih edebilir. Satıcı, tüketicinin talebine isteği doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür. Ayıplı maldan veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı bir tek satıcı değil aynı zamanda; bayi, acente, imalatçı, üretici ve ithalatçı sorumludurlar. Ayrıca satılmış olan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Satıştan Kaçınma:

Madde 5; Üzerinde “Numunedir” veya “Satılık Değildir” ibaresi bulunmayan mallar, ticari bir kuruluşun vitrininde veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilemez. Satıcı teşhir ettiği malların satışından kaçınamaz.

Taksitli Satışlar:

Madde 6; Taksitli satışlarda tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Bu durumda satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Kampanyalı Satışlar:

Madde 7; Gazete, radyo ve televizyon ilanı ile halka duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara aykırı davranılması durumunda, satıcı, bayi, acenta, temsilci, imalatçı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kapıdan Satışlar:

Madde 8; İş yeri ve fuar gibi satış mekanları dışında, önceden bir anlaşma olmaksızın yapılan tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.

Kapıdan Satışlarda Satıcının Yükümlülüğü:

Madde 9; Kapıdan satışlarda satıcı, hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte, en az 12 (on iki) punto siyah, koyu harflerle yazılmış “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin 7 (yedi) gün içinde malı reddederek alım, satım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının satıcıya bildirimi tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde de, tüketicinin vermiş olduğu bedelin, kıymetli evrakların ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından iade edileceği”ni bildiren bir belgeyi; sahip olduğu hakların kendisine anlatıldığını, cayma hakkının kendisine anlatıldığını, cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine teslim edilip, satıcının açık adresinin bildirilmiş olduğunu beyan eden ve tüketici tarafından da imzalanmış olan bir tutanak karşılığında tüketiciye vermekle yükümlüdür.

Tüketici Kredisi:

Madde 10; Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya hizmetin satın alınması amacıyla, tüketici kredisi almak için başvurmaları durumunda, banka veya finansman kuruluşları ile tüketiciler arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının da tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında imzalanan sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içersinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

Süreli Yayınlar:

Madde 11; Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin konular aykırı davranılması hallerinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da yayın kurumuna isteklerini yazılı olarak (iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla) bildirmek suretiyle aboneliklerine tek taraflı olarak son verebilirler. Yayıncı abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın 15 (on beş) gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

Etiket:

Madde 12; Ticaret konusu olan ve perakende satışa sunulan malların ambalajlarının veya kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde o malın menşei, cinsi ve fiyatı hakkında bilgileri içeren etiket konulması zorunludur.

Garanti Belgesi:

Madde 13; İthalatçı veya imalatçı firmalar, ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, acente, bayii ya da temsilciliklere aittir. Garanti süreleri malın teslim alındığı tarihten itibaren başlar ve asgari 1 (bir) yıldır. Garanti belgelerinde, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarası bulunması zorunluluğu vardır.

E-Devlet Tüketici Şikayet Nedir?

Satıcı tüketiciye karşı bazı yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tüketiciler yasal yollarla haklarını arayabilirler. E Devlet Tüketici Şikayet sistemi sayesinde vatandaşlar şikayetlerini kontrol edebilirler. E Devlet Tüketici Şikayet sistemi e devletin sunduğu diğer hizmetler gibi hayatımızı kolaylaştırmaktadır. E Devlet Tüketici Şikayet sistemi sayesinde vatandaşlar işlemlerini online olarak yapabilmektedirler. E Devlet Tüketici Şikayet işlemi için öncelikle sisteme giriş yapmamız gerekmektedir. Bunun için T.C. kimlik numaranıza ve e devlet şifrenize ihtiyacınız vardır. E-Devlet Tüketici Şikayet işleminizi yazının bitiminde bulunan bağlantıyı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Yazımızın bu bölümünde verdiğimiz link üzerinden E Devlet Tüketici Şikayeti işleminizi nasıl yapacağınızı anlatacağız.

1.ADIM

4444444444

E Devlet Tüketici Şikayeti işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak yapmanız gereken yazının bitiminde bulunan bağlantıyı açmanız ve kimliğinizi doğrulamanızdır.

2.ADIM

123456

E Devlet Tüketici Şikayet işleminin ikinci aşamasında ise yapmanız gereken kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak e devlet kapısına giriş yapmaktır. Bu sayede E Devlet Tüketici Şikayet işleminizi gerçekleştirmek için sisteme giriş yapmış olursunuz.

E Devlet Tüketici Şikayet İşleminizi Yapmak İçin Lütfen TIKLAYINIZ!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.