Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Gümrük Araç Satışı

Yurt dışında araçların daha ucuz olması nedeniyle yurt dışından araç getirerek ülkemizde satmayı amaçlayan kişiler aldıkları araçları gümrük kontrolünden geçirmek zorundadırlar. Daha açık söylemek gerekirse bu kişiler gümrük tarafından gümrük araç satışı kontrolü ile yüz yüze kalmak durumundadırlar. Gümrük araç satışı ile ilgili bir çok sorular vatandaşlar tarafından merak edilmektedir ve sorular ile birlikte cevaplar aşağıdaki gibidir:

 

Gümrük Araç Satışı İçin Vatandaşlardan Talep Olunan Belgeler Nelerdir?

 

Gümrük araç satışı için vatandaşlardan bazı belgeler istenmektedir. Gümrük ihalesi yoluyla gümrük araç satışı yapılması durumunda bu kişilerden ikamet ve iş adresleri, aynı durumda olan kişilerden güvenlik açısından güvence yatırılması ile ilgili belgeler istenmektedir. Bu belgelerin mutlaka bariz bir şekilde verilmesi şartı aranmaktadır. Kişi çalıştığı yeri ve ikamet ettiği yeri üzerinde iş adresi ve ikamet ettiği adres yazılan bir belge ile görevliye sunmalıdır. Bu iş yeri belgesi ve ikamet teskeresinin kesinlikle aracın T.C. sınırından geçmeden 6 ay önce alınması gerekmektedir. Başka birinin adına vekil olunması durumunda vekil olan kişiden de noterde onaylanmış vekaletname istenmektedir. Bu durumda vekil olan kişiye satış yapılması ile beraber bu kişinin sunduğu vekaletnamenin örnek dosyasına satış işleminin gerçekleştirilmesi işlenir. Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından satış alanına giriş usul ve esaslarına göre alınmış olan belgelerin geri veriş biçimi belirlenir.

 

Araçların Görünmesi Ne Anlama Gelmektedir?

 

Gümrük araç satışı zamanı gümrük araç ihalesi yoluyla yapılmış satışlara ismi dahil olan kişiler tasfiye idaresinden almış oldukları izin belgesini ilgili yere sunmakla araçlarını aracın bulunduğu yerden görme hakkına sahiptirler. Böylece idareden eşya niteliğinde ve miktarında bu eşyanın çok küçük bir kısmının bedeline karşılık olarak örnek verilebilmektedir.

 

Gümrük Araç Satışı İçin Gümrük Araç İhalesi İle Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

 

Gümrük araç satışı için gümrük araç ihalesi kuralları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bu kurallara uyulması şartını göze alarak dikkatlice inceleyiniz:

 

Açık artırma usulüyle yapılan hükümler aşağıdaki gibidir:

 

A) 1) Açık artırma ile satış komisyonu başkanı görevlendirilmiştir. Satış komisyonu başkanının açmış olduğu 12. maddede belirtilen belgeler bu maddede belirlenmiş olan işlemlerin gerçekleştirilmesi ile satış işleminin başlamasına sebep olur.

2) Açık artırmaya katılan vatandaşlar görevli kişiler ile beraber satışın gerçekleştirileceği yere girebilirler. Bu kişiler dışında satış alanına başka birilerinin girmesi yasak.

3) a)Maliye müfettişleri tarafından kendilerine görev verilmiş olan tasfiye idaresine çalışan elemanlar ise açık artırmayı izleme hakkına sahiptirler. Satış işlemi görevlendirilmiş olan tellal tarafından yürütülmektedir.

b) Son olarak artırma sonucu belirlenen satış kağıdı komisyon başkanınca ve üyelerince kontrol edilerek imzalanır. Ancak imzalama ve onaylama işleminden önce 19. maddenin B bendine göre farklı bir teklif olması durumu sorgulanır. Eğer teklif verilmesi durumu sözkonusu olursa, satış kararından önce ihaleye devam edilir.

4) Satış komisyonunun verdiği karar esas alınır ve satış komisyonu satışa onay verip vermemekte serbesttir.

5) Gümrük araç satışı durumunda artırma süresinde son olarak ismi çekilen kişinin özel bilgileri yani adı, soyadı, adresi ve adresi alınır. Sürdüğü pey satış kağıdına işlenir ilgili kişiden imza atılması talep olunmaktadır.

6) İhalelerde çıkar sağlama amacıyla yapılan hileler, tehditler, sahte nüfus kullanma,desise, sahte belge ve teminat kullanmaya edilen teşebbüsler tespit edildiği zaman hile yapan kişi komisyon kararıyla satış alanından uzaklaştırılır. Bu vatandaşlar Maliye Bakanlığı’nca 1 sene boyunca araç satışı yapma hakkından uzaklaştırılır. Bu karar devlet ihale yasasına tarafından uygulanmaktadır. Tüzel kişiler için de aynı durum söz konusu olmaktadır. Gümrük araç satışı kanunları tüzel kişileri ilgilendirmekte olup, hile yapan, tehdit ve sahte nüfus kullanmaya el atan, sahte belge ve teminat kullanan tüzel kişilerin devlet tarafından yaptırımla karşılaşacağını içermektedir. Cumhuriyet Savcılığına bununla ilgili suç duyurusu bildirildikten sonra savcılık bu durumda olan kişiler ve tüzel kişilerin işleri ile ilgilenmektedir.

7) Tasfiye idaresinde görevli gibi çalışan vatandaşlarla bu kişilerin eşleri, 2. derece de dahil olmakla 2. dereceye kadar kan ortakları ve  hısımları, ortakları artırma sürecinde satış alanında bulunamazlar.

Kapalı teklif usulüyle yapılan artırmalarda çoğunlukla aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

1) Kapalı teklif usulü yapılan tekliflerin yazılı olması ile yapılmaktadır. Teklif yazılı bir mektupla yapılır. Mektubun içinde bulunduğu zarfın üzerinde teklif isteğinde bulunan kişinin adı, soyadı ve adresi yazılır. Zarfı yapıştırmadan önce bu yere teklif isteğinde bulunan kişi imzasını atarak zarfı mühürler. Mühürlenmiş olan zarf ikinci bir zarfın içine konulur. Banka teminat mektubu da dahil olmakla istenilen diğer formlar da zarfa konur. Yanlışa yol verildiğinde, adresin düzgün yazılmaması veya zarfın mühürlenmemesi durumunda ise teklif ret edilir.

2) Yapılan teklifler belirlenen sıra numarası ve saate esasen komisyon başkanlığına verilerek ”Alındı” kelimesi zarfın üzerine yazılır. Komisyon başkanlığına teklif verildikten sonra geri alınması hali söz konusu olamaz.

3) Teklifler belirlenmiş saatlerde açılarak okunur. Belgelerde problem aşikar olmadığı durumda ihaleye katılır. İhaleye katılmayan teklifler ihale odasından götürülür. Komisyon başkanlığı tarafından teklifler okunur.

4) Açık artırma ve kapalı artırma teklifi zamanı satış yapılması durumunda bu satışlar Tüzük hükümleri de dahil olmakla mevzuata göre belirlenir. Şartnamelerde gösterilen kararlar son olarak sözleşme yapılmasıyla hayata geçirilir.

 

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.