Sorgulamalar artık tek çatı altında!

İşkur Özürlü Bildirimi

4857 Sayılı Kanun

İşkur özürlü bildirimi, 4857 sayılı kanun ile düzenlenmiştir ve güvenceye alınmıştır. Öncelikle bu kanunun amacı bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bazen engelli bir vatandaşın bir iş sahibi olması çok zordur bunun sebebi işverenin beklentiyi karşılamayacağını düşünmesidir. Bu kanun sayesinde getirilen zorunluluk bir çok özürlü vatandaşımızın yüzünün gülmesini sağlamıştır.

Bu kanuna göre; işverenler, 50 (elli) yada daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 (yüzde üç) engelli, kamu iş yerlerinde ise %4 (yüzde dört) engelli çalıştırmak zorundadır. Ayrıca aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu hükme aykırılık sonucunda ise işveren çalıştırmadığı her özürlü işçi için her ay 1700 TL (bin yedi yüz Türk lirası) idari para cezası ödemektedir.

Bildirim Süreci

İşkur özürlü bildirimi sonucu istenen ise; 4857 sayılı kanunun 30 uncu maddesinde bahsedilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin her bir yılın Ocak ayında özürlü sigortalı işçi çalıştırdıklarına dair belgeleri Türkiye İş Kurumu il/şube müdürlüklerinden onaylatmaları gerekmektedir. Belgelerin her bir yıl Ocak ayında ibraz edilmemesi halinde ise kanunda bahsedilen teşvikten yararlanılamayacağı bildirilmiştir.

Fakat 06/02/2014 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile 4857 sayılı İş Kanunun ”Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan %50 (yüzde elli) ibaresi 19/02/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tamamı şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenlemeyle özel sektör işverenleri çalıştırdığı her engelli için İŞKUR Özürlü Bildirimi yapmak zorundadır. İşyerlerinin kuruma göndereceği dilekçe örneği aşağıda ki gibidir:

”Kurumumuzdan tarafımıza yazı üzerine (Şirketimiz zorunlu özürlü istihdam alımını …/…/…. tarihinde yapmıştır) 2 adet özürlü personel alımını yapmış bulunmaktayız. Almış olduğumuz özürlü personellere ilişkin bilgiler ve işe giriş bildirgeleri ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.”

Engelli işçi talep dilekçesi aşağıdaki gibidir:

”İlimiz bünyesinde iş yerimizde çalıştırdığımız işçi sayımız … ‘dır. 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırmamız gereken engelli işçi sayısından ise … adet eksiğimiz bulunmaktadır. İş yerimizin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi eksikliğinin tamamlanabilmesi için aşağıda özellikleri yazılı … adet engelli işçinin aşağıda belirtilen adresimize görüşme yapmak üzere gönderilmesi hususunu saygılarımızla arz ederiz.

Talep edilen engelli işçi için

Görev unvanı :

İşin tanımı :

Aranan özellikler : ( Mezuniyet, yaş, tecrübe, sertifika vb.)

 

İşyeri unvanı :

İşin adresi :

İletişim :      ”

 

Ayrıca bu sürecin daha kolaylaşması amacıyla e-Bildirge sistemi kurulmuştur. Aşağıda sistem açıklanmıştır.

E-Bildirge Sistemi

SGK’nın e-Bildirge sisteminde yaptığı değişiklikler ile e-Bildirge programıyla, istihdam edilen ve teşvik kapsamında bildirilmek istenen engelli sigortalıları sisteme kaydedilmelidir. Bu sistemin en güzel özelliği ise İşkur Özürlü Bildirimini kolaylaştırmasıdır. Bu sayede bir belgenin Türkiye İş Kurumu’na onaylatılmasına ve SGK’ya ibraz edilmesine gerek kalmamıştır.

Ayrıca e-Bildirge sayesinde işverenler artık hem bürokrasiyle boğuşmuyor hem de zaman kaybından kurtulmuş oluyorlar. İşkur ve SGK arasında sağlanan veri paylaşımı ve SGK e-Bildirge programının kullanılmasıyla artık İşkur tarafından işverenlere teşvik belgesi verilmesine de gerek kalmamıştır.

E-Bildirge Sistemine Giriş için TIKLAYINIZ!

Teşvikten Yararlanmak İsteyen İşverenlerin Yapması Gerekenler:

  1. Çalıştırdıkları engelli işçilerin İŞKUR’a kayıt ve tescili yapılması.
  2. SGK e-Bildirge programında yer alan ”Engelli İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı üzerinden sisteme kayıt olmaları.
  3. 4857 sayılı kanun numarasını seçerek düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Hükümetimiz bu yasal korumalarla engelli vatandaşlarımızın hayatını kendi bünyesinde garanti altına almıştır.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.