Sorgulamalar artık tek çatı altında!

İşkur Üyelik

İş aramanızda karşınıza çıkacak olan ilk şart kayıt olmaktır. Kurumun sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen ve iş arayan kişilerin İşkur’un kendi kurumunun portalına üyelik işlemleriyle ya da kişinin şahsen İŞKUR kurum ünitelerine başvurularını yapıp kayıtlarını yapmak zorunlu oldukları bir işlemdir. Başarılı eşleştirmelerin gerçekleşmesi için kurum bünyesinde iş arayan kişiler hakkında doğru ve tam bilgilerin bulunması gerekmektedir. İşkur üyelik, bu sebeple gerek kendi başına gerekse de kurum personeli ile beraber kayıt yaptıracak kişilerin, kendilerine dair bilgileri doğru ve tam olarak yansıtmaları da onlara uygun işlere yerleştirilebilmeleri için gerekli bir koşuldur. Meslek, eğitim ve gerekli olan diğer bilgilerinizi eksiksiz ve tam bir şekilde sisteme giriniz.

İş arayan kişilerin İŞKUR kurumuna kayıt yapabilmeleri için 14 yaşlarını doldurmaları ve de kayıt sırasında fiili olarak askerlik görevlerinde bulunmuyor olmaları gerekmektedir.  Meslek tespitlerinde beyan esas alınmaktadır. Beyanların gerçek dışında olmasından dolayı İŞKUR kurumuna hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmesi söz konusu olamaz. Doğuştan ya da sonradan; zihinsel, bedensel, ruhsal, sosyal ve duyusal yeteneklerini ve çeşitli derecelerdeki kayıpları sebebiyle toplumsal yaşamlarına uyum sağlama, günlük gereksinimlerini karşılamak için güçlüklerle karşılaşan ve korunma, danışmanlık, destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişilerin, engeli oldukları durumlarına bakılarak bütün vücut fonksiyonlarındaki kayıpların en az olarak %40’ından yoksun olduğunda, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı olan Resmi Gazetedeki yayımlanmış olan engellilik ölçütü, engellilere verilecek olan sağlık kurulu raporlarının hakkındaki yönetmelikle belirlenmiş olan yetkili bir sağlık kuruluşundan alabilecekleri engelleri sağlık kurulu raporunu belgelemeleri gereklidir.

İnternet üzerinden online olarak engelli kaydını oluşturmak isteyenlerin sağlık kurulu raporlarını kuruma getirip ya da gönderip bu durumu onaylatmaları gerekmektedir. Onay işlemlerini yaptırmayan engelli kişiler normal statülerinde işlem göreceklerdir. Raporlarında da bir işte çalışamayacaklarının bilgisi olan kişilerin engelli kayıtları alınmayacaktır. Sürekli olmayan raporlarda ise rapor tarihleri dikkate alınıp engel derecenin kalkmış olduğu tarihten başlayıp iş arayan kayıtları sistem ile otomatik bir şekilde normal haline dönüştürülecektir. İşkur üyelik, engelliliğinin devam etmiş olduğunu bildiren yeni olan raporun getirilmesi halinde ise engelli kayıtları getirdikleri bu rapor ile beraber güncellenmiş olacaktır. 

Kasti olarak işlenmiş olan herhangi suçtan ötürü bir yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasıyla hüküm giyenlerle devlet memuru olabilmek için engel olan bir suç ile hüküm giyenler, cezaları ertelenmiş olan kişiler, cezalarını infaz kurumları ile tanımlayanlar ve koşullu salıverilen kişiler ya da özel kanunlar ile belirtilmiş olan şartlardan ötürü istihdam hakkı olmayanlar ya da ömür boyunca kamu hizmetleri almaktan yasaklı bulunan kişiler bu durumu Cumhuriyet Başsavcılığından alınmakta olan ”Tahliye Edilmekte olan Hükümlüye Ait Durum Bildirim Formu” nu doldurarak durumlarını belgelendiren kişiler eski hükümlü olarak sayılacak olup da ilgili olan mevzuat hükümlerinden faydalanabilecektir. İnternet aracılığıyla eski hükümlü adında İşkur üyelik kaydını oluşturmak isteyen şahısların belgelerini İŞKUR kurumuna getirip ya da gönderip bu durumları onaylatmaları gerekli olan bir işlemdir. Onay işlemlerini yatırmayan eski hükümlü kişiler normal statüde işleme tabii tutulacaktır.

Kamu kurumları ve kuruluşlarında engelli, normal ve eski hükümlü olan işçi talepleri öncelik bir şekilde müracaat edebilecek olan kişiler, İl/ Şube Müdürlüklerine gelip kurum personelinin yardımıyla kayıt olmaları halinde öncelik haklarını içermiş olan belgeleri teslim edebilecekler. Belgeleri ibraz etmemesi durumunda, belgelerini ibraz edilene dek kayıtlarının normal kayıt adında işlem görmesi zorunludur. Aynı zamanda, internet üzerinden İşkur üyelik kayıt işlemlerini yaptıranlar da durumlarını kanıtlayan belgelerini İl/Şube Müdürlüklerine getirip bu durumları belgelendirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi durumda ise sistemde normal bir kayıt adında işlem görmüş olacaktır.

Kayıtlarda Geçerlilik Süreleri ve İşlemden Kaldırılmaları

Kayıtların aktif bir şekilde işlemde kalma süreleri, son işlem tarihinden itibaren başlayıp iki yıl sürededir. Kayıtları işlemden kaldırılmış olan iş arayan kişiler internet aracılığıyla İŞKUR Kurum sitesine girip iş aramak durumu menüsü ile kaydını aktif hale getirebilmektedirler ya da Kurum Şube Müdürlüğüne kişi, telefon, e-mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat etmeleri durumunda kayıtları yetkili olan kurum personeli tarafından, sistemden müracaatçı olan kişi adına işlem yapılıp müracaat tarihinden itibaren aktif olmaktadır. Aktif olan işlemlerde kalma süresi içerisinde işlem görmeyen ya da diğer sebeplerle geçersiz olan kayıtlar, kişi tarafından güncelleninceye dek iş arayan olarak değerlendirilemez.

Üyelik Sözleşmesi

Kurum sitesine üye olmak isteyen kişiler ”Üyelik Sözleşmesi” başlığı altındaki maddeleri okumuş olduğunu ve kabul ettiğini onaylamaktadır. İşkur portalına üye kullanıcılar vermiş oldukları her bilginin geçerli ve doğru olduğunu kabul etmektedir. İşkur üyelik sisteme üye olurken tercih etmiş oldukları iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-mail ya da GSM numarasına kısa mesaj olarak ücretlendirilir.) Bütün birimlerde ve yazışmalarda üye olunurken verilen iletişim bilgileri esas alınmaktadır. Kurum gerekli olan durumlar ve işlemler için fiziki adreslere gönderimler de bulunabilmektedir. Aynı zamanda kuruma yanlış olarak verilen iletişim bilgilerinden dolayı oluşacak olan hatalardan İşkur sorumlu olmayacaktır. Sisteme üye olunurken kullanıcı tarafından şifre belirlenmektedir. Şifre gizliliği kullanıcılar tarafından sorumlu tutulmaktadır. Kullanıcılar, şifrenin izinsiz olarak kullanımını tespit etmesi halinde İşkur kurumunu bilgilendirmekle sorumludurlar.

İŞKUR Üyelik İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.