Sorgulamalar artık tek çatı altında!

KDV ORANI SORGULAMA

Kısa adı KDV olan Katma Değer Vergisi’nden bahsetmeden önce vergiden bahsetmek gerekir. Vergi kamu hizmetleri için harcanmak üzere hükümetin, yerel yönetimlerin yasalarca belirlenen oranlara göre doğrudan ya da bazı mal veya hizmet fiyatları üzerine konularak dolaylı yoldan herkesten aldığı paradır. Katma Değer Vergisi ise vergiden mükellef olan kurum veya şahısların gelir bedellerinin artması yani kar elde etmesi durumunda ettikleri kar miktarına göre yasada belirtilen oranda her ay alınan vergi çeşididir. lde ettikleri kar miktarına göre vergiden mükellef olan kurum ve şahısların KDV borcunu vergi idaresi tahsil eder. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ticari faaliyette bulunup kar elde eden tüm kurum ve şahıslar vergi ile hükümlüdür. Tüm kurum ve şahıslar bulunduğu ticari sektöre göre yasalarca belirlenen oranda Katma Değer Vergisi ödenmek zorundadır. Yazımızın kalan bölümlerinde sizlere KDV hakkında daha detaylı bilgiler vereceğim ve KDV Oranı Sorgulama İşlemini nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

KDV Oranı Nedir?

Yazımızın başlangıcında sizlere KDV ile ilgili kısa bir bilgi vermiştik. Bu kısımda ise KDV hakkında daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. Bireylerin harcamaları üzerinden alınan vergi türüne KDV denir. Vergi toplumdaki bireylerin ve sahibi oldukları şirket firma vb. grupların devletin belirlediği bir oranla kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri ücrettir. Her görev ve amaca yönelik farklı türde vergiler vardır. Devlet aldığı vergi paralarını toplumun refah seviyesini yükseltmek sosyal devletin gerektirdiği her türlü yükümlülükler için kullanmak ve her türlü hizmeti yaparak geri ödemekle görevlidir. KDV her ülkede vardır fakat KDV % oranları her ülkede farklılık göstermektedir.

Bireylerin harcamaları üzerinden alınan vergiler, yapılan bir harcamanın vergilendirilmesini ifade eder. KDV’nin genel amacı yaratılan toplam katma değerin vergilendirilme işlemidir. Her uygulama da ülkeler arasında farklılıklar olmakla beraber bir mal ve hizmet teslimi yapıldığında, teslim bedeli üzerinden KDV yüzdesi hesaplanır. Teslimi gerçekleştiren birey ve birey gruplarının, teslim edilen mal veya hizmeti ortaya çıkarmak için sağladığı girdiler üzerinden yükümlülük sağlandığı KDV ise hesaplanan KDV tutarından indirgenilmek şartıyla ödenecek KDV ye ulaşılır. KDV normunu Türkiye’de ele alacak olursak, Türkiye’de KDV vergisi TBMM tarafından 3065 sayılı kanun ile 10/1984 tarihinde kabul edilip, 11/1984 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış, 01/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe koyulmuştur. Örnek olarak ekmek ve un mamullerinde %1 gibi bir vergi uygulanırken sözleşme ve senetlerde %18 olarak uygulamaya koyulur. Maliye bakanlığı 2011 yılı itibari ile KDV oranında artışlar olmuş ve belirli gıda maddelerinde ve ürünlerde %8 lik KDV uygulamasına başlanmıştır. Merak ettiğimiz bir ürün veya hizmetin kolaylıkla KDV oranı sorgulamasını yapabiliriz. KDV oranı sorgulamasını ister yeterli oran ve bilgiye sahip olarak bireysel olarak yapabilir ya da sanal ortamdaki KDV oranı sorgulama sisteminden kolaylıkla istediğimiz mal ve hizmetin KDV oranı sorgulamasını yapabiliriz. KDV’ nin dünyadaki ilk keşfine bakacak olursak katma değer vergisini bir harcama vergisi olarak ilk kez adlandıran Alman sanayicisi olmuştur. Alman sanayicisi eski uygulanan vergisinin kaldırılarak yerine katma değer vergisinin getirilmesini öne sürmüştür. Fransa’ya baktığımızda Maliye bakanlığında çalışan bir kişi bu verginin uygulanmasını savunanlardandır. Daha sonra da katma değer vergisi hakkında bir rapor hazırlamıştır. Katma değer vergisi ilk kez Fransa’da uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra KDV AB’nin ortak tüketim vergisi olmuş ve altmıştan fazla ülkede uygulamaya koyulmuştur. Katma değer vergisinin uygulanması bir alt yapı zorunluluğu getirmiş ve bu alt yapıya sahip olmayan az gelişmiş ülkelerde uygulanmaya koyulamamıştır. Türkiye bu sorunu ancak 1985’ten sonra aşmış ve katma değer vergisi sistemini uygulamaya başlamıştır. Katma değer vergisi Türkiye’de vergi sistemlerindeki en önemli yenilikler arasında yerini almıştır. Katma değer vergisi Türkiye’deki vergi sistemindeki karışıklığı sadeleştirmiştir.

Türkiye aslında katma değer vergisi ile daha önce 1957 yılında ilgilenmiştir fakat yeterli sistem ve donanıma sahip olamadığından KDV’ yi uygulamaya koyamamıştır. Ayrıca Türkiye’ nin o dönemde gerekli alt yapısı yoktu. Diğer yandan Türkiye AB’ye girmeye hazırlanırken yaptığı en büyük değişiklerden birisi KDV uygulamasına başlanması olmuştur. KDV oranı sorgulaması yaptığımızda da göreceğiz ki vergi fiilen tüketici birey ve birey grupları tarafından ödenmektedir. Hizmet kavramı da KDV’ de tanımlanmıştır. Bu duruma göre hizmet teslimi ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan hallerdir.

KDV Oranı Hesaplama

KDV oranını nasıl hesaplarız sorusuna geldiğimizde; KDV oranı sorgulama sisteminden KDV hesaplama için sizden istenen gerekli bilgileri girdikten sonra KDV oranı sorgulama sistemindeki hesapla butonuna basmak yeterlidir. KDV oranı sorgulama sistemine erişiminiz yoksa bunu kendiniz de hesaplayabilirsiniz. KDV oranı sorgulama sisteminde sizden hesaplama şekliniz, KDV oranı ve KDV hariç tutar adı altında doldurulması zorunlu alanlar istenecektir. Bu alanları doldurarak kolaylıkla KDV oranı sorgulayabilirsiniz. KDV oranı sorgulama sistemini kullanmazsanız yeterli matematiksel bilgiye sahip olmanız gerekir. Güncel hayatta daha bilinçli ve çevremizde olup bitenlerin farkına varmak amacıyla KDV oranı sorgulama sistemini kullanmak daha zahmetsiz ve daha kolay olacaktır.

Katma Değer Vergisi , hesaplama formülleri kullanılarak hesaplanır. KDV hesaplama formülü nedir sorusuna gelecek olursak;
KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplama formülü: (KDV hariç tutar)x(1+(KDV oranı /100) )
KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplama formülü: (KDV dahil tutar)/(1+(KDV oranı /100) )
İşletmeler yaptıkları mal ve hizmet teslimlerinde tüketiciden KDV alırlar. Bu KDV tutarlarının toplamına hesaplanan KDV denir. KDV oranı sorgulama yerine bireysel olarak hesaplayacak olursak örneğin ürünün fiyatı 1 TL ve KDV oranının da %18 olduğu bir durumda, 1 TL*(1+0,18) = 1 TL * 1,18 = 1.180 TL KDV dahil ürün fiyatı oluyor. Matematiksel olarak daha basit olması için KDV oranını 1’in virgülünden sonra yazabilirsiniz.
Bu matematiksel işlemler yerine KDV sorgulama sisteminden sanal ortamda kolaylıkla hesaplama işlemi yapabiliriz.

KDV Oranları Tablosu

KDV oranları tablosunun incelemeye önce KDV oranı sorgulama yaparak bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarına bakalım;
Ayakkabı KDV oranı; KDV oranı sorgulaması yaptığımızda her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerlerinin KDV oranı %8 olarak görülmektedir.
İşçilik KDV oranı ; KDV oranı sorgulaması yaptığımızda işçilik kdv oranı %18 olarak görülmektedir. İşçilik türlerine göre de bu oran farklılık göstermektedir.
Et KDV Oranı ; toptan et % 1 tüketiciye ise %8 olarak yansımaktadır.
Su KDV oranı ; en çok tükettiğimiz suyun katma değer vergi oranına bakacak olursak su ürünlerinin KDV oranı%8 olup diğer tüketimlerde %18 dir.
Zeytinyağı KDV Oranı ; KDV oranı sorgulamasını zeytinyağı üzerinden yaptığımızda zeytinyağı perakende oranının % 8 olduğu görülmektedir.
Pirinç KDV Oranı ; KDV oranı sorgulaması yaptığımızda pirincin toptan teslimlerinde KDV oranı %1 dir.
Ulaşım KDV Oranı ; KDV oranı sorgulaması yaptığımızda otobüs taşımacılığında ödenen KDV oranı % 18 olduğunu gördük.
Akaryakıt KDV oranı ; KDV oranı sorgulamasını akaryakıt üzerinden yaptığımızda benzinde % 66,8 ini motorinde ise % 43,4 ile % 55,7 arasında değişiyor.
Pırlantada KDV Oranı ; KDV oranı sorgulamasını pırlanta üzerinden yaptığımızda pırlantada % 18 KDV oranı olduğunu gördük.
Otomobil KDV Oranı ; KDV oranı sorgulamasını otomobiller üzerinden yaptığımızda markalara göre değişiklik olduğunu gördük bunları incelediğimizde ikinci ve birinci ele göre de farklılık olduğunu gördük. 3065 sayılı KDV kanununda yer alan düzenlemelere göre sıfır araç satın alındığında %18 KDV oranı uygulanmaktadır. Mükellef sıfır araç satın alındığında aldığı araç ticari araç ise kdv si indirim konusu yapılabiliyor. Ancak ticari araç dışında binek oto sınıfında bir araç satın alınıyorsa böyle bir durumda aracın maliyetine ekleniyor ya da doğrudan gider yazılabiliyor.

Ticari oto alımında % 18 KDV yi indirim konusu yapan mükellefler bu araçları sattıklarında yine % 18 kdv ile satmaları gerekmektedir. Binek oto alımında % 18 kdv yi indirim hakkı bulunmayan mükellefler ise araçlarını sattıklarında % 1 kdv oranı ile satacaklardır. Ancak binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 2007 tarihi itibari ile binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi % 1 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

KDV oranı sorgulamasını sitemiz üzerindende gerçekleştirmeniz mümkündür. KDV oranı sorgulamasını sitemiz üzerinden yapmak için yazının sonunda bulunan linke tıklayınız.

KDV Oranı Sorgulama Nasıl Yapılır?

KDV hesaplaması yapmak için öncelikle KDV oranını bilmek gerekir. KDV oranı sorgulaması için 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunun 28. maddesine bakınız. Bu maddenin içeriğinde KDV oranlarını gösterilen ticari faaliyete göre dağılımı göreceksiniz. Katma Değer Vergisi kanununa göre ek listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için %18, I sayılı listede var olan satış ve hizmetler için %1, I sayılı listenin 2, 3 ve 6. sırasındaki ürünlerin perakende satışında %18, I sayılı listenin 1 ve 4. sırasındaki ürünlerin perakende satışından %8 KDV oranı alınmakta. II sayılı listede var olan satış ve hizmetlerden %8 KDV oranı alınmakta.

Bu oranlar dikkate alınarak KDV hesaplaması yapabilirsiniz.

KDV Oranı Sorgulaması Yapmak İçin TIKLAYINIZ!

I ve II Sayılı Liste İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.