Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Noter İhtarname Ücreti Sorgula

İhtarname, resmi ve yasal yollardan yazılı uyarı göndermektir.  İhtarlar yazılı olarak yapılabileceği üzere sözlü olarak ta yapılabilmektedir. Yapılacak olan bu ihtarın bir önem arz edebilmesi için ihtarın öncelik olarak noterden geçmesinde büyük önem vardır. Bir ihtarnamede kanunlar gereğince olmazsa olmaz durumlar vardır. İhtarnamede bulunması gereken durumlar şöyledir; ihbar ve ihtar konusunun bulunması gerekmektedir, ihtarda bulunmak isteyecek olan kişinin imzası gerekmektedir, ihtar isteminde bulunan ve ihtar etmeyi istediği kişinin ad ve soyadları ile birlikte açık olarak yaşadıkları yerin adresleri, noterin imzası, tebliğ şerhi ve noterin mührüyle beraber o günün tarihidir. İhtarnameler düzenlenirken birçok hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususların başında yazılacak olan ihtarnamenin ne çok kısa ne de fazla uzun olarak yazılıp kelimeleri doğruca kullanmak gerekmektedir. Konular her zaman net, ne anlatmak istediğini belirgin bir şekilde ifadece edecek şekilde olmalı. Kesinlikle tartışmaya yer verecek ibarelere yer olmamalıdır. İhtarnamenin belirlenen hallerin dışında çekilmesi zorunlu olan bir durum, kural değildir. Fakat ihtarnameler çok fazla kolaylık sağlar ve bu sayede faydalarını da göz önünde bulundurduğu zaman kişi ihtarname kullanımını artırır bu yasal uyarı şekli olan ihtarnameyi kullanmak ister. Biz de bu yazımızda noter ihtarname ücreti sorgulama işlemlerini anlatacağız.

İhtarname Nereden Alınır?

Yalnızca noterden ihtarname alınmasının herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Yalnızca noterden istendiğine dair bir kesin hüküm bulunması halinde noterden ihtarname göndermek daha iyi olacaktır. Buna dair herhangi bir belirgin ibarenin olmadığı durumlarda ise noterden alınması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. PTT aracılığıyla da ihtarname gönderilebilmektedir. PTT aracılığıyla ihtarname çekileceği takdirde iadesi olacak ve taahhütlü olacak şekilde gönderilmelidir ve zarf üzerine yapıştırılacak olan diğer bir sureti de alınacak olan etiketli bir kağıda, göndericinin içeriğinde ihtarname olduğunun muhakkak yazılması gerekmektedir. Yapılacak olan işlemlerdeki hakların zayi olarak adlandırılmaması için ihtar seçimi yapılması ve noter kanalıyla bunun gerçekleşmesi gerekli olmalıdır.

Vatandaşların noter ihtarname ücreti sorgulama olarak aratıp cevaplarını almalarını istedikleri güncel bilgilere bu başlık altında sahip olabilirsiniz.

Noter İhtarname Ücreti Sorgulama

Noter ihtarname ücretleri noterlerin yapmış oldukları işlemlere göre farklılık göstermekle birlikte, aşağıda işlemlerine göre noterlere ödenecek olan ücretler belirtilmiştir.

Noterler yapmış oldukları her işlem için belirli kurallar çerçevesine göre almış oldukları harçların yüzde otuzu gibi bir oranda ücret vatandaşlardan alırlar. Bu ücret ise yaklaşık olarak 3,27 TL’den daha az bir miktardaki ücret olamaz. Noterlerde kullanılacak olan yani noterlerin yazmış oldukları her kağıt miktarı başına 4,48 TL yazı ücretini almaktadırlar. Kanunlarca tescili gerekli olan işlemlere ait olan kağıtların işlem başı tescil ücreti olarak 1,40 TL alınmaktadır.  Ayrıca noterler kanunlarda öngörülmüş olan bildirimlerin doğrultusunda yazmış oldukları her yazı başına 1,40 bildirim yazısı ücreti alınmaktadır.

Bir noter yada imzaya yetkili olan kişinin noter dışında yapacakları herhangi bir iş için yada yine noter dışında evrak yada defterleri götürmek üzere daireden ayrıldıkları zamanlarda gerekli olan yol masraflarını karşılamak için her gün başına 17,74 TL gibi bir ücretle yol ödeneğini almaktadırlar. Noterlik olan işlemler için elektronik bir ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesi  ve güvenli elektronik bir imzayla beraber yapılması durumunda ise bu kapsamda yapılan hükme göre farklı ücretler alınmaktadır.  Noterlerde bir diğer ve son ücret olarak elektronik ortamlardaki görüntü, durum ya da işlemlerin ve benzer çeşitli verilerin tespit edilmesi işlemleri için noterler ile hazırlanacak olan tutanaklarda verinin ilk 1 MB kısmı için 2,00 TL, diğer  her 1 MB’lık kısma 1,00 TL ücret alınmaktadır. Belirlenmiş olan ücret tarifelerinin değişikliği 1 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulanmış Noterlik Kanununun 112 maddesi gereğinde hazırlanmıştır.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.