Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Noter Muvafakatname Ücreti Sorgulama

Muvafakatname, kişinin kendisi haricinde başka bir özel veya tüzel bir kişiliğe, üzerindeki tüm çıkarlarını ve olan tüm hakkını kullanmasını sağlamak için verile özel izin, kabul etme yada yetki belgesidir. Bu belgenin istenileceği çokça alan bulunmaktadır. Biz de bu yazımızda noter muvafakatname ücreti sorgulama konusunu işleyeceğiz.

Muvafakatname Belgesinin İstenileceği Yerler Nerelerdir?

Veraset yada intikal yollarla devri yapılacak olan bir araç için varislerinden reşit olamayan birisi varsa yalnızca noterlikte düzenlenip alınan muvafakatname alınmalıdır. Bir kişi oturmakta olduğu evin satışını yapmak isterse eşinden mutlaka alması gerekmektedir. Ayrılan bir anne babanın çocukları için gerekli olan pasaport çıkarma işleminde çocuğun velayet hakkının kimde olduğunun bir önemi olmaksızın muvafakatname ihtiyacına duyulur. Yada 18 yaşını doldurmamış olan çocukların herhangi bir kulüpte spor için bir etkinliğe katılabilmesi için yine ondan muvafakatname belgesi istenmektedir. Bu muvafakatnamelere noterlerde belli bir ücret karşılığında sahip olabilirsiniz veya hazır olarak elinizde bir muvafakatname bulunuyorsa onu yine herhangi bir noterde düzenletebilir sonrasında kullanabilirsiniz. Bu muvafakatnameye ulaşabilmenin yolu noterlere başvuru yapıp uygun şartlar dahilinde size verilmesinden başka bir olasılık yoktur.

Muvafakatname belgesini noterlerin dışında emniyet müdürlüklerinden alabilirsiniz ve notere ödenecek olan ücretin aksine emniyet müdürlüklerinden bu belgeyi almak için herhangi bir ücret ödenmek zorunlu değildir. Emniyet müdürlüklerine gidip muvafakatname belgesini istediğinizi belirterek ücretsiz olarak bu belgeye sahip olabilirsiniz.

Noterden Alınacak Muvafakatname Belgesinin 2016 Yılı Fiyatları Ne Kadardır?

Noter muvafakatname sorgulama işlemini bu yazımızdan yardım alarak yapabilirsiniz. Noterler yapacakları ve yapmış oldukları işlemler için harçlar kanunda belirlenen harçların da yüzde otuzunu gibi bir oranını noter ücret olarak almaktadır. Noterler düzenleme ücreti olarak vakıf senet düzenlemesi olarak 147,76 TL olarak belirlenmiş olan bu ücret karşılığında işlemlerini yaparlar. Yapılacak olan bu işlemlerin herhangi birinden vazgeçmesi yada bu işlemlerdeki herhangi bir fesih, iptal yada değiştirilmesi ile belirtilmiş olan 147,76 TL’nin üçte biri olan ücreti ödemek zorundadırlar. Noterlerin yazı yazdıkları kağıtlar için çalıştıkları yerdeki iş sahiplerine verdikleri kağıtların asılları ve örnekleri için bu kağıtların her sayfası başına 4,48 TL olarak yazdıkları yazının ücretini almaktadırlar. Noterlikte iş sahipleri istekleri ve onayları ile fotokopi çekip çekilen bu fotokopiyi çıkarmaları durumunda bu örneklerden her bir sayfa için aynı ücretten ücret alınmalıdır. Her türlü tanık olma ve onamanın şerhinden yazı ücreti alınmamaktadır.  Notere gidip herhangi bir dilden başka bir dile yada herhangi bir yazıdan başka bir yazıya çevrilecek olan ve çevrilmiş olan kağıtların her bir sayfasından belirlenmiş olan 37,06 TL bir çevirme ücreti alınmak zorundadır.

10 sayfa veya daha az bir sayıda yazılmış herhangi bir yazıdan diğer yazıya yada çevrilmesi istenen bir dilden başka bir dile çevrilen kağıtlar için belirtilmiş olan ücretin yarısı alınmak zorunludur. Karşılaştırma ücreti olarak dışarıda yazılmış ve onama yada tebliği yapılması için notere getirilmiş olan kağıtların karşılaştırılması durumunda bu kağıtların asılları hariç olmak şartı ile kağıtların sayfalarının başına 4,46 TL bir ücret alınmaktadır. Tescil edilmesi gerekli olan işlemler için kağıtların yapılacak her işlem için 1,40 TL’dir. Emanet olarak verilen ve noterlerin saklamasını istediğiniz her türlü emanetler için yıllık olarak 10,35 TL ücret ödenmesi germektedir. Bu emanetler ister bir ister birden fazla olsun bu ücret miktarı hepsi için eşit tutulmaktadır. Defterlerin açılma onayı için yüz sayfaya kadar olan defterler için 1,40 TL istenir ve yüz sayfadan daha fazla olan sayfalar için her yüz sayfası başına 52 Krş onaylama ücretini ödemeleri istenir. Noterler yazacakları her yazı başına 1,40 TL ücret alırlar. Elektronik ortamlardaki görüntüler, durumlar ve işlemler için tespitte bulunulan verideki her 1 MB’a kadarki kısımlara 2,00 TL ve artacak olan 1  MB’lık kısımlar için 1,00 TL ücret ödenmesi istenir. Bu ücretler 1 Mart 2016 tarihi itibari ile uygulanmaya başlamıştır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.