Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Noter Satış Sözleşmesi Sorgulama

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmasına gerek olmadan da noterden noter satış sözleşmesi sorgulama işlemiyle beraber araç satışını yapabilmek de mümkündür. Noterde satış sözleşmesi imzalanması için araç satışı da yapılırken aracın MTV’sinin ödenmiş olması gerekmektedir. Eğer ödenmemişse bu vergiyi satıcı ödemelidir.

Araç Satarken-Alırken Para Ne Zaman Verilir-Alınır?

Alıcı olan kişi aracı satan kişiyle beraber bankaya gider. Aracın alıcısı araba parasını banka hesabına yatırır ve arabanın eder para kadar bankadan bloke çek yazdırır. Bloke çek, çeki yazan kişinin hesabındaki parasına bankasının el koyması ve çeki getiren kişiye çekin üzerinde yazan parayı vermesidir. Alıcı olan kişi bloke çeki yazdırdıktan sonra çeki alarak satıcıyla beraber notere gider. Noterde aracın satış sözleşmesi ile ilgili olan işlemleri tamamlayıp imza aşamasında, alıcı elinde bulunan bloke edilmiş çeki satıcı olan kişiye verir. Satıcı da imza atar ve satış işlemi gerçekleşmiş olur. Sonrasında satıcı elindeki bloke çeki düzenlenen banka şubesine götürür tahsil ettirir.

Noterin bu araç satış işlemleri sonucunda karşınıza çıkacak olan masraf ücreti 118 TL’dir. Noter satış sözleşmesi ile araç satış işlemleri sonucunda plaka değişikliği de yapılacaksa fiyat 226,5 TL’dir

Noterden Önce Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Noter satış sözleşmesi sorgulama için gerekli olan işlemlerde araç satışını gerçekleştirebilmek için Motorlu Taşıtlar vergisi ve trafik cezası kontrolünün yapılması gerekli olan bir durumdur. Vergi borcu ya da trafik cezasının bulunması araç satışına engel olabilecek olan bir durumdur. Araç üzerine dair herhangi bir borcun bulunması satışa engel olabilecek bir durumdur. Borçları satış öncesi ödemeniz gerekmektedir.

Aracın muayene kontrolünü yaptırmanız gerekmektedir. Muayenesi yapılmamış olan araçların satış işlemleri gerçekleştirilememektedir.

Zorunlu trafik sigorta kontrolünü yaptırmaları ve bu sigortalarının olmaması ile de yaptırmaları gerekmektedir. Olmaması durumu araç satışına engel olabilecek bir durumdur ve aracı sigortasız bir şekilde trafiğe çıkarmakla tüm sorumluluğu aracı satın alan kişi almış olacaktır.

Satış Devir ve Tescil İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Noter satış sözleşmesi sorgulama işleminin tamamlanması için, ruhsat ya da kayıp olması durumunda geçici tescil belgesi, trafik belgesi, geçerli bir kimlik belgesi ( nüfus cüzdanı, ehliyet, avukat kimliği, pasaport, vb.), vekaletname, vergi numarası, imza sirküsü (tüzel kişiler için)

Noter satışında lüzumlu olan belgelerin kontrolü işlemi lüzumlu olan tüm belgeler, noter tarafından denetim edilir ve eksiklik veya hata bulunması halinde bunların tamamlatılması üzere taraflara bildirilir. Tamamlanamayan belgeler üzerinden işlemler yapılamamaktadır.

Noter Masrafının ödenme işlemi alıcı tarafından yapılmaktadır. Aracın sigortasının olmaması satışta herhangi bir engele neden değildir. Aracın trafik borcunun bulunması satış işleminin gerçekleşmesine engeldir. Aracın üzerine olan borçlar ödendikten sonra satış gerçekleştirilebilir.

Noterde Yapılacak Olan İşlemler Nelerdir?

Gerekli olan belgelerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Alıcı ve satıcı olan kişilerin kimlik ve ehliyetlerinin kontrol edilmesi gereklidir. Aracın satış devir ve tesciline engel bir durum olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Satış sözleşmesinin hazırlanması, tarafların ve noterin sözleşmeyi imzalaması şarttır. Satışın ve aynı zamanda tescil işleminin de yapılması gereklidir. Yeni sahipler adına düzenlenmiş olan tescile ilişkin geçici belgenin düzenlenmesi gerekir. Noter tarafından istenen belgelerin kişilerce alınması gerekir. Varsa seferberlik görev emrinin alıcıya tebliğ edilmesi noter satış sözleşmesi sorgulaması için gerekli olan işlemlerdir.

Noter Sonrası İşlemler Nelerdir?

Noter satış sözleşmesi işlemleri sorgulamasından sonra yeni alıcı kişinin 15 gün içerisinde ilgili olan tescil bürolarından (Tescile ilişkin geçici belgede belirtilen yerler) tescil belgesini elden alabilirler. Alıcı olan kişinin 15 gün içinde tescil belgesini almaz ise tescil belgesi adres kayıt sisteminde belirtilen adrese Emniyet Genel Müdürlüğü ya da yetkilendirilen kurumca direk olarak postalanır. Yeni alıcı olan kişi 10 gün içerisinde satın aldığı araca ait zorunlu trafik sigortasını yaptırmak zorundadır.

Noter Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Bir taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasının istenme hakkını veren bir ön sözleşmeye taşınmaz satış vaadi sözleşmesi denmektedir. Taraflar düzenledikleri bu ön sözleşme ile ana sözleşmenin sağlanması için hüküm altına almayı istemektedirler. Ön sözleşmenin sağlanması ve taraflardan birisinin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği zaman diğer tarafın borcunu ödemesi için talep hakkı doğacaktır.

Bu taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noter tarafından düzenlenmesi noter satış sözleşmesi sorgulama işlemi yapılması gerekmektedir. Taraflar da bu şekilde noterde düzenlenecek olan ön sözleşme niteliğinde satış vaadi sözleşmesi ile beraber ana sözleşmeyi sağlama iradesini ortaya koyar. Bu noktadaki önemli olan kısım ise her iki tarafın iradesinin açık bir şekilde ortaya konulmasıdır. Tek taraflı olarak bir beyan olan belge satışı vaadi sözleşmesi niteliğinde değerlendirilmez. Tapu muhafızları ya da tapu sicil memurları ana sözleşmeyi düzenlemek için yetkili kişilerdir ve satım vaadi sözleşmesini de bu sayede düzenleyebilmektedirler. Satış vaadi sözleşmeleri ilgilisi olan kişilere ayni hak değil yalnızca kişisel hak sağlamaktadır. Yine bu satış vaadi sözleşmesinin tapu kütüğüne şerh edilmesi sözleşme tarafı olan kişilerden herhangi birisi tarafından talep edilebilmektedir. Noterde usulüne uygun olacak şekilde düzenlenirse, tapu kütüğüne şerh edilmediği takdirde bile geçerli sayılacaktır. Satış vaadi sözleşmesinin tapuda şerh edilmesinden başlayarak beş yıl içinde haciz, satış, ipotek işlemleri yapılamaz ve benzeri irtifak haklarınca tapuya tescil edilemez. Tapuya şerh edilmiş satış vaadi sözleşmesi hüküm, sonuç doğurmaya on sene daha devam edecektir.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.