Noter Vekalet Sorgulama | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Noter Vekalet Sorgulama

Vekalet yapabilecek olduğunuz hukuksal işlemi başkasına devretme halidir. Bir kişiye sizin yerinize hukuksal işlem yaptırabilmeniz için o kişiye vekaletini vermeniz gereklidir. Vekalet işlemleri için de vekaletinizi yakın bir arkadaşınıza veya avukatınıza verebilirsiniz. Vekaleti verdiğiniz kişi, sizin hukuksal işlemlerinizi yapabilmektedir. Bir kişiye hukuksal bir işlem yapmak için vekalet verirken, belirli hususlarda işlemleri gerçekleştirmek zorundasınızdır. Vekaleti geri alabilme işlemi için de belirli işlemleri yapıp bu işlemi kolayca halledebilirsiniz.

Noterlikte Yapılan İşlemler

Noter, vekalet verecek kişinin ve vekalet verilecek kişinin bilgilerini ve kimliklerini almaktadır. Noter vekalet sorgulama işlemi için, vekalet verecek olan kişi hangi konularda vekalet verecek olduğu sorulur ve vekalet verilecek konular tek tek eklenmektedir. Noter vekalet sorgulama işlemleri sonrasında hazırlanan sözleşme, vekalet verecek kişi imzalatılarak birer nüsha noterde kalmak üzere verilir.

Vekalet için gerekli olan belgeler; vekalet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı ve TC kimlik numarası, vekalet verilecek olan kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası, tapu bilgileri (gayrimenkul ile ilgili olan işlemlerde), ruhsat bilgiler (araç satış ile ilgili olan işlemlerde) ve 2 adet fotoğraf gerekmektedir.

Noter Vekalet Ücreti Sorgulama

Noter vekalet sorgulama işlemleri için devlet dairelerinde bazı zamanlarda işlerimiz olduğunda işimizi yapamayacaksak bu işleri yerimize başkasının yapmasını isteyebiliriz. Ancak işlerimizi başkalarının yapabilmesi için o kişiye vekalet vermemiz gerekmektedir. Vekalet verme işlemleri de noterde yapılmaktadır. Bulunduğunuz bölgede bulunan notere başvuru yaptığınızda işlemleriniz yapılacaktır.

Noter vekalet sorgulama işlemini yapabilmek için noter vekalet ücreti genel olarak vatandaşlara yüksek gelmektedir. Vekalet ücretleri, verilecek vekaletnamenin çeşidine göre farklılık göstermektedir. Vekaletname ücretleri yıldan yıla farklılık göstermektedir. Vekalet çeşitleri ve ücretleri de, normal vekaletin ücreti 46,57 TL, imza sirküleri vekaleti 33,27 TL, araç satış vekaleti 62,62 TL, diploma tasdik ücreti 27,02 TL’dir.

Noterden Vekaletname Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Noter vekalet sorgulama işlemlerinde noterlerde düzenlenen vekaletnamelerin çeşidi çok fazladır. Bilinmesi gereken önemli nokta ise noterliklerde Genel vekaletname adında birden çok vekaletname mevcuttur. Hatta yüzlerce çeşit verilebilir. Vekaletnameler içeriklerine göre Genel yada Özel başlıklarını alarak ikiye ayrılmaktadırlar.

Özel vekaletnamelerde belli işlemler için, ayrıntılarından bahsedip düzenlenecek olan vekaletnamedir. Örnek verecek olursak bir gayrimenkulün alım yada satımı için gayrimenkulün tapu kayıtlarının yazılması suretiyle hazırlanacak olan vekaletname Özel Vekaletname olarak adlandırılmaktadır. Genel vekaletnamelerde ise ayrıntıların belirlenmediği durumlarda örnek olarak alınan yada satılan gayrimenkulün tapu kayıtları bilinmiyorsa yada birkaç farklı yetki beraber yazıldığında düzenlenir. Örneğin gayrimenkul alım satım işlemi yada araç alım satım işlemi gibi. Genel vekaletname başlığında birkaç satırda vekaletname düzenlenebileceği gibi birden fazla sayfada da vekaletname düzenlenebilir.

Vekaletnamelerin bazılarında genel yada özel olmak fark olmaksızın fotoğraf yapıştırılması gerekmektedir. Gayrimenkul ile alakalı vekaletnamelerin büyük bir kısmında, araç satış vekaletnamelerinde, avukata verilecek bazı vekaletnamelerde (boşanma yetkileri kapsamındaki vekaletnameler), banka yetkilerini kapsamakta olan vekaletnamelerde mutlaka fotoğraf bulunması gerekmektedir. Bu sayılanların dışında kalan vekaletnamelerde ilgili kişinin isteği ile yada noterin gerekli görmesi ile ancak fotoğraf yapıştırılabilir. Vekaletnamenin de fotoğraflı olması durumunda notere en az 2 fotoğraf gerekmektedir. Bazı vekaletnameler ise nüfus cüzdanı ile hazırlanmaktadır. Bu vekaletnameler ise gayrimenkul ile ilgili olanlardır. Nüfus cüzdanı bulunması durumlarda pasaport yada avukat kimlik belgeleri de kullanılabilir. Gayrimenkulle alakalı vekaletnameler dışındaki vekaletnamelerde nüfus cüzdanı esastır ve bunun yanında sürücü belgesi, avukat kimlik belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı gibi kimlikler de kullanılabilir.

Vekaletname içinde belirli bir süre ya da vekaletnamenin sona erme tarihi yazılabilmektedir. Belirlenen süre ya da geçerlilik tarihinin sonunda vekaletnameler otomatik olarak iptal olur. Süresi olmayan vekaletnamelerin iptali durumunda yalnızca yine noterlikte düzenlenecek olan azilname işlemiyle gerçekleşmektedir. Vekaletname düzenlenme işlemi sırasında vekalet verilen kişinin ad, soyad ve TC kimlik numarasının işlem sırasında yazılması zorunludur. Noter vekalet sorgulama işlemleriyle tüm vekalet işlerinizi noter aracılığıyla öğrenebilme imkanına sahipsiniz.

Vekalet İptal Etme İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

Birisine verilecek olan vekaletname işlemi daima noterden yapılmak zorundadır.Noter vekalet sorgulama işleminde olduğu gibi, Vekâlet verme işlemi de vekalet iptali işlemi de noter aracılığıyla yapılacak olan işlemlerdir. Yapılacak olan vekalet iptali işlemi yurt dışından yapılacaksa bunun prosedürü için dış temsilciliğe başvurulması gerekmektedir. Süre için sıkıntı yaşanmayacak ise bazı işlemlerde sırasıyla yerine getirip vekalet işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Azilname noter belgesini de size vekalet veren kişiye en kısa zamanda teslim etmeni gerekmektedir. Noterden yapacağınız işlemlerde belli miktarda ücret ödemeniz de gerekmektedir. Bu durumda da azilname nedenini notere bildirmeniz gerekmektedir. Karşı tarafın vekaletini alıp hukuksal işlemlerden sorumlu hale geliyorsunuz fakat azilname artık bu yetkinin size ait olmadığının bir göstergesidir. Tapuya gönderilen veya belirli durumlarda bankaya gönderilen azilname ile vekaleti alan kişinin hukuksal yetkileri sona ermektedir.  Vekalet iptali işlemini gerçekleştirmek, hukuksal yetkilerinizin devrini bırakmak istiyorsanız da notere gidip bilgi almalı ve sonrasında işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.