Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Noter Vekalet Ücretleri Sorgulama

Vekaletname bir bireyin diğer bir bireyi kendi adına hareket edebilmesi amacıyla yetkilendirdiği belgeye denir. Vekaletnameler bir nedenle yurt dışında olanlar ya da teknik bilgi sahibi olanlar tarafından temsil edilmesi gerektiğini düşünenler için işlerini devam ettirebilmek adına yararlıdır. Ayrıca herhangi bir sağlık sorunu durumunda işlerin başka bir elden yürütülmesi de sağlanabilir. Geçerliliği konusunda en ufak bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu belgeyle bireye genel yetki verilebileceği gibi sınırlı yetkiler de verilebilir. Vekalet yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Kendisine vekalet verme irade beyanı ulaşan kişi, vekaletin gereğini yerine getirirse vekaleti kabul etmiş sayılır. Vekaletin kabulü, vekalet verme teklifinin hemen ardından yapılmak zorunda değildir. Vekalet vermek için müvekkil ve vekilin aynı yerde bulunması şart değildir. Vekaletten her iki tarafta dönme hakkına sahiptir. Müvekkil ve vekil kural olarak dilediği anda vekalete son verebilir.

Belgelerin söz konusu ülke kurallarına göre hazırlanması ve o ülkede bulunan bir noter tarafından tasdik edilmesi gerekir. Vekalet verme işleminin yapıldığı yer noterlerdir. Biz de bu yazımızda noter vekalet ücretleri sorgulama konusunu işleyeceğiz.

Size en yakın noteri bulabilmek için yazımızın sonunda verdiğimiz linke tıklayabilirsiniz. Eğer işlem Türkiye’de gerçekleştirilecekse kişilerin noter huzurunda imza atmaları gerekir. Yataktan kalkamayacak durumda olan hastalar için belli bir ücret karşılığında noterin eve gelme imkanı bulunuyor. Her noter bu hizmeti vermektedir. Vekaletnameyi verenin tüzel bir kişilik olması durumunda ise, o tüzel kişiliği temsil eden kişinin yetkili olduğunu ispatlaması istenebilir.

Türkiye’de uygulamada olan 2 adet vekaletname türü vardır:

 • Genel vekaletname
 • Özel vekaletname

Yapacağınız işlemlere göre hangi tür vekaletname çıkarmanız gerektiği bilgisini noter verir. Genel vekaletname, birden fazla işin yapılması için verilen vekaletname türüdür. Bir avukata birden fazla işin yürütülmesi adına verilen bir vekaletname bu sınıfa girer. Özel vekaletname, belirli bir iş için, belirli maddeler belirtilerek hazırlanan vekaletname türüdür. Bir avukata boşanma davası için verilen vekaletname özel vekaletnamedir.

Notere vekalet vermek için gittiğimiz noter bizden bazı belgeler ister. Bu belgeler aşağıdaki gibidir.

Noter İçin Gerekli Belgeler

 • Vekalet verecek olan kişinin TC kimlik nüfus cüzdanı
 • Vekalet verilecek olan kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası veya kimlik fotokopisi
 • Ruhsat bilgileri (Araç satışı işlemlerinde)
 • Tapu bilgileri (Gayrimenkul işlemlerinde)
 • 2 adet fotoğraf (Tapu İşlemlerinde)

Noter vekalet ücretleri sorgulaması kapsamında vekalet ücretle kabul edilebilir. Noter vekalet ücretleri sorgulama yaparken dikkat etmemiz gereken şey ücretlerin her yıl değiştiğidir. Ayrıca vekalet verme ücreti vekalet verilecek konunun durumuna göre de değişir. Vekaletname söz konusu görevin tamamlanması durumunda, belirli bir süre dahilindeyse ve bu süre dolduysa vekil bu görevden ayrıldıysa ya da vekilin bu görevi tamamlayamayacak şartlarda olduğuna karar verildiyse son bulur.

 2016 Genellikle Yapılan İşlemlerin Vekalet Ücretleri

Yıl Tür Ücret
2016 Araç Satış Vekalet Ücreti 78,58 TL
2016 Diploma için Vekalet Ücreti 57,43 TL
2016 Avukat Vekaletname Ücreti 83,71 TL
2016 Noter Tapu Vekalet Ücreti (GayriMenkul Alış-Satış) 111,07 TL

Noterlikte Yapılan İşlemler

Noter vekalet ücretleri sorgulama sının yanında bir de noterde yapılan işler bulunmaktadır. Noter, vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın bilgilerini ve kimliklerini alır. Daha sonra vekalet verecek olan şahsa hangi konularda vekalet vereceğini sorar ve vekalet verilecek olan konular tek tek eklenir. Ardından hazırlanan sözleşme vekalet verecek olan şahsa imzalatılarak birer nüshası noterde kalmak üzere verilir.

Vekaletnamenin Sona Ermesi

 • Vekaletname belirli bir iş için verilmişse, o işin tamamlanması veya belirli bir süreyi kapsıyorsa, sürenin dolması ile,
 • Vekil veya müvekkilin ölümü, hacir altına alınması, iflası veya gaipliğine karar verilmesi ile,
 • Vekilin bu görevinden istifa etmesi ile sona erer.
 • Vekalet verenin vekili azletmesi: azil ihbarı, herhangi bir şekil şartına tabi değil ise de,tapuda yapılacak her türlü talep yazılı şekilde (dilekçe, mektup, telgraf, noterden) olmalıdır.

Size en yakın noteri bulmak için TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.