Noter Yevmiye No Sorgulama | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Noter Yevmiye No Sorgulama

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gerekli olan işlerin ilgili olacağı belge ya da ispata dayanan evraktan çıkarılıp tarih sırasıyla ve maddeler halinde usulünce yazıldığı defterdir. Noter yevmiye no sorgulama işlemleri için yevmiye defterinin içeriğinde yevmiye maddelerinin belirtilecek olan kısımlardan en az madde sıra numarası, tarih, borçlu hesap, alacaklı hesap, tutar ve her kaydın dayandığı belgelerin türü ve varsa tarihleri, sayılarının olması gerekmektedir. Yevmiye defteri ciltli olmalıdır ve sayfaları müteselsil sıra numaraları ile olur. Vergi kanunlarına uygun şartlı müteharrik yapraklı defterler kullanılabilmektedir.

Yevmiye Numarası Nedir?

Tapu siciliyle ilgili olmak üzere tapu sicil müdürlüğünde her işlemle reddedilen istemlerin sıra ve tarih numarasına göre kaydedildikleri deftere yevmiye defteri, ayrıca bu defterden alınıp tapu kütüğünde yapılmakta olan tescil ya da terkinin yanında belirtilmiş olan numara ve tarihe de yevmiye numarası ve tarihi denmektedir.

Yevmiye Defteri Açılış Onayı

Fiziki ortamlarda tutulmuş olan yevmiye defterinin açılış onayı kuruluş esnasında ve kullanılmaya başlamadan önce yaptırılmaktadır. Yevmiye defterinin açılış onayının her hesap döneminde yapılması gerekmektedir. Noter yevmiye no sorgulama yevmiye defterlerinin faaliyet dönemindeki açılış onayları, yevmiye defterlerinin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk aydan önceki ay sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Yevmiye defterlerinin açılış onayları noter tarafından yapılmaktadır. Noter yevmiye no sorgulama işlemleri de yine noter tarafından yapılmaktadır. Ticaret şirketleri ticaret sicili için tescil esnasında yevmiye defterinin açılış onayı ticaret sicili müdürlüğü tarafından da yapılmaktadır. Açılış onayı noter tarafından yapılırsa ticaret sicili tasdiknamesinin noter tarafından aranması gerekmektedir. Yevmiye defterinin hesap dönemi içinde dolması durumunda yeni yevmiye defteri kullanılmaya başlanılmadan önce açılış onayının yaptırılması gerekmektedir.

Yevmiye Defteri Kapanış Onayı

Yevmiye defterinin kapanış onayı hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılmış olmalıdır. Yevmiye defteri kapanış onayı yine noter tarafından yapılmaktadır. Kapanış onayında noter tarafından ‘’Görülmüştür’’ yazılı mühür ve imza ile onay sureti ile gerçekleştirilmektedir.

Yevmiye Defterinin Tutulma Usulü Nasıldır?

Yevmiye defterleri Türkçe tutulur. Kayıtlarda Türk para birimi kullanılmaktadır. Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla yevmiye defterinde, başka dillerden kayıt da yapılabilmektedir. Kayıtlarda kısaltmalar, harfler, rakamlar ve semboller kullanılırsa bu kelimelerin anlamları herhangi bir duraksamaya yer bırakmayacak netlikte ve tek anlamda olmalıdır. Defterlere yazımlar ve gerekli olan diğer kayıtlar doğru, eksiksiz, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Defterlerdeki kayıtlar arasında boşluk bırakılamaz, satırlar atlanamaz. Noter yevmiye no sorgulama işlemleri de bu usullerden birisidir. Ciltli defterlerde ise, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda ise bu yaprakların sırası bozulup yırtılamaz.

Kayıt işlemi yapılacakların, işin hacmine ve gereğine uygun bir şekilde muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman içinde kaydetmesi gerekmektedir. Kayıtlar on günden çok bir sürede geciktirilemez. Kayıtlarını devamlı şekilde muhasebe fişleri, bordro ve primanota gibi yetkili olan amirlerin imzalarını ve parafını taşımakta olan mazbut vesikalara dayanıp yürütmekte olan işletmelerde, işlemlerin kaydedilip deftere işlenmesi hükmünde olmaktadır. Fakat bu kayıtlar dahi defterlere 45 günden daha geç bir sürede intikal ettirilememektedir. Yevmiye defteri maddelerindeki yanlışlar yalnızca muhasebe kurallarına göre düzeltilebilmektedir. Bir yazım ya da kayıt, bir önceki içeriği belirtemeyecek şekilde çizilip değiştirilemez. Kayıt sırasında ya da sonrasında yapıldığı anlaşılamayacak değiştirmeler yasaktır. Kayıtlardaki hatalara yönelik çizimler; örtücü, saklayıcı ve karartıcı değil düzeltici aynı zamanda gerçeği yansıtmaktadır.

Yevmiye Defteri Saklanma Zorunluluğu

Yevmiye defteri ve bu yevmiye defterlerine yapılan kayıtların dayandığı belgeler sınıflandırılmış olarak on yıl saklanmak zorundadırlar.  On yıl saklanma süresi, muhasebe belgelerinin oluşturulduğu ya da yevmiye defterine son kaydın yapıldığı takvim yılı bitişiyle başlamaktadır. Noter yevmiye no sorgulama yevmiye defterlerinin içerik olarak çabucak erişilebilmesi saklanma sürelerince ulaşılabilir olması şartı ile görüntü ya da veri taşıyıcılarda saklanabilirler. Yevmiye defteri kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tutulan yevmiye defteri kanunen geçerli sayılmamaktadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.