Sorgulamalar artık tek çatı altında!

SGK Emeklilik

SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu 16 Mayıs 2006 tarihinde 5502 sayılı kanunun kabul edilmesiyle kurulmuştur. İnsanlar var oldukları sürece kendi seçimleriyle veya istekleri dışında bir çok mesleki, fiziki veya ekonomik risklerle karşı karşıyadır. Bu risklerin ortadan kaldırılması veya mümkün olduğu kadar sonuçlarının telafi edilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda “Sosyal Güvenlik” kavramı karşımıza çıkar. Sosyal güvenlik kavramının anlamına bakacak olursak; sosyal güvenlik devletin, vatandaşlarının sağlığını, geleceklerini, herhangi bir riskle karşı karşıya kaldıklarında yaşamlarını bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan sürdürebilmelerini amaçlayan sistemler bütünüdür. İşte bu sebeplerden ötürü sosyal güvenlik kurumu vardır.

Sosyal güvenlik kapsamında sunulan bir çok hizmet mevcuttur fakat bu hizmetlerden belki de en önemlisi SGK Emeklilik hakkına sahip olunmasıdır. SGK Emeklilik hakkına sahip olan birey yaşlandığında bir başkasının maddi yardımına ihtiyaç duymadan çalıştığı dönemlerde ödediği primler sayesinde rahat bir süreç yaşayabilmektedir.

SGK eski adıyla SSK  16/05/2006 tarihinde kabul edilen ve  20/05/2006 tarihinde resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile birlikte tek çatı altında toplanmıştır. Bu kanunla SSK ‘lı olarak tabir ettiğimiz kesim 4/a ‘lı, Bağ-kur’lu olarak tabir ettiğimiz kesim 4/b ‘li, Emekli Sandığına tabi olan kesim ise 4/c ‘li olarak değişmiştir.

SSK’lı (4/A’lı) Kimdir?

SSK yani 4/a bir veya birden fazla işverene hizmet akdiyle bağlı çalışanın tabi olduğu SGK koludur. Sigortalı olarak çalışanlar SGK Emeklilik hakkından 4/a’lı olarak faydalanabilirler.SSK dan SGK Emeklilik hakkına sahip olabilmek için belirli yaş sınırı ve prim gün sayılarının tamamlanması gerekmektedir.

SSK dan emekli olabilmek için: Hem Bağ-kur lular için hem de memurlar için kadın çalışanlarda emeklilik yaşı 58, erkek çalışanlarda SGK Emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiştir. Bu uygulama 1999 dan beri yürürlüktedir.

SGK emeklilik hesaplama işlemi yapılarak tüm bu sorunlara çözüm bulunabilir.

SSK Emeklilik Şartları

Erkekler İçin SSK Emeklilik Şartları

 • Erkek çalışanlar için 60 yaşını tamamlamış ve 61 yaşından gün almış olması gerekmektedir.
 • 60 yaşını tamamlamış olması ve en az 7000 gün prim ödemiş olması
 • 60 yaşını tamamlamış olması 25 yıldan beri sigortasının olması ve en az 4500 gün prim ödemiş olması
 • Reformdan sonra sigortalı olacak erkek çalışanlar için SGK Emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 60, 2036 yılından sonra ise artacak ve 2044 yılında 65 olacaktır.

NORMAL KOŞULLARDA SGK EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLABİLECEK ERKEK ÇALIŞANLAR İÇİN SGK EMEKLİLİK TABLOSU

emeklilik_tablosu_erkek

Kadınlar İçin SSK Emeklilik Şartları

 • Kadın çalışanlar için 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün prim ödemiş olması
 • 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödemiş olması
 • Reformdan sonra sigortalı olan kadın çalışanların SGK Emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2036 yılından sonra ise kademeli artacak ve 2048 yılında 65 yaşa ulaşacaktır.

NORMAL ŞARTLARDA EMEKLİ OLABİLECEK KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN SGK EMEKLİLİK TABLOSU

emeklilik_tablosu_kadin

Yukarıdaki şartları sağlayan SSK’lı yani 4/a lı vatandaşlar SGK Emeklilik hakkına sahip olabileceklerdir

BAĞ-KUR’lu (4B ‘li) Kimdir?

Herhangi bir işverene bağlı olmadan kendi hesabına çalışan kişilerin tabi olduğu sosyal güvenlik kolu Bağ-kur yeni adıyla 4/b’ dir. Bağ-kurlu vatandaşlar kendi prim borçlarını kendileri ödeyerek belirli koşulları sağlamaları halinde emekli olma hakkına sahip olabileceklerdir. En az asgari ücretin % 32’si kadar prim ödenmesi gerekmektedir. BAĞ-KUR prim borcu oranı düzenlemeden önce yüzde 20 sağlık, yüzde 20 sigorta primi olarak ödenmekte iken, yeni dönemde toplamda yüzde 40 olan prim oranı yüzde 33.5’e indirilmiştir. Bağ-kur da vergi kaydı devam ettiği sürece prim ödemesinin de yapılması zorunludur.

BAĞ-KUR Emeklilik Şartları

 • 15 veya 25 yıllık ödemeler alınmaktadır
 • Belirli yaşın tamamlanmış olması
 • Prim borcunun bulunmaması halinde SGK Emeklilik hakkına sahip olunabilir.

Erkekler İçin BAĞ-KUR Emeklilik Şartları

01.06.2002 TARİHİ İTİBARİYLE 25 YILLIK ÖDEMELER ÜZERİNDEN SGK EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLMA

 25 YILI TAMAMLAMASINA KALAN SÜRE Prim Süresi Emeklilik Yaşı
2 yıl ve daha az için 25 44
2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az için 25 45
3 yıl 6 aydan fazla -5 yıl ve daha az için 25 46
5 yıldan fazla -6 yıl 6 ay ve daha az için 25 47
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az için 25 48
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az için 25 49
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az için 25 50
11 yıldan fazla -12 yıl 6 ay ve daha az için 25 51
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az  için 25 52
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az için 25 53
15 yıl 6 aydan fazla- 17 yıl ve daha az için 25 54
17 yıldan fazla -18 yıl 6 ay ve daha az için 25 55
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az için 25 56
20 yıldan fazla -21 yıl ve daha az için 25 57
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl için 25 58
22 yıldan fazla için 25 60

Kadınlar İçin BAĞ-KUR Emeklilik Şartları

BAĞ-KURLU KADINLAR İÇİN 01.06.2002 TARİHİ İTİBARİYLE 25 YILLIK ÖDEMELER İÇİN SGK EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLMA ŞARTLARI

KADINLARIN 25 YILI TAMAMLAMASINA KALAN SÜRE Prim Süresi  Emeklilik Yaşı
2 yıl veya  daha az süre için 20 40
2 yıldan fazla 3 yıldan daha az  süre için 20 41
3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az  süre için 20 42
4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az  süre için 20 43
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az  süre için 20 44
6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az  süre için 20 45
7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az  süre için 20 46
8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az  süre için 20 47
9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az  süre için 20 48
10 yıldan fazla- 11 yıl ve daha az  süre için 20 49
11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az   süre için 20 50
12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az süre için 20 51
13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az  süre için 20 52
14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az  süre için 20 53
15 yıldan fazla- 16 yıl ve daha az  süre için 20 54
16 yıldan fazla-17 yıl  süre için 20 55
17 yıldan fazla  süre için 20 58

Yukarıdaki şartları sağlayan Bağ-kura tabi çalışanlar SGK Emeklilik hakkına sahip olabileceklerdir.

Emekli Sandığı Mensubu ( 4C’li ) Nedir?

Emekli sandığı Maliye Bakanlığına bağlı bir kurum olarak kurulmuştur. Emekli olan memurların sosyal güvencelerini sağlama amacını taşımakta olan kurum  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun kabul edilmesiyle ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiştir. Emekli sandığına tabi olan vatandaşlar ise 4/c li olarak anılmaya başlanmıştır.

Erkekler İçin EMEKLİ SANDIĞI Emeklilik Şartları

 • 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olan erkek çalışanlar 25 yıllık çalışma dönemlerinin sona ermesiyle kendi istekleri üzerine SGK Emeklilik maaşına bağlanırlar.
 • Aynı zamanda emeklilik süresine 2 yıldan az kalmış olan erkek çalışan 43 yaşını tamamlaması halinde ve talepte bulunması şartı ile SGK Emeklilik aylığı alma hakkına sahiptir.

YUKARIDAKİ ŞARTI SAĞLAMAYAN ERKEK ÇALIŞANLAR İSE:

23.05.2002 TARİHİNDEN İTİBAREN

ERKEK MEMURLARIN 25 YILI TAMAMLAMALARI İÇİN KALAN SÜRE


Maaşlardan Prim Kesilmesi Gereken Süre  Tamamlanması Gereken Yaş Koşulu 
2 yıl ve daha az süre için 25 44
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve daha az  süre için 25 45
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az  süre için 25 46
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az  süre için 25 47
6 yıl 6 aydan fazla –  8 yıl ve daha az  süre için 25 48
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az  süre için 25 49
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az  süre için 25 50
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az süre için 25 51
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az süre için 25 52
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az  süre için 25 53
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az  süre için 25 54
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az  süre için 25 55
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az  süre için 25 56
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay ve daha az  süre için 25 57
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl  süre için 25 58
22 yıldan fazla  süre için 25 60

Kadınlar İçin EMEKLİ SANDIĞI Emeklilik Şartları

 • 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olan kadın memurlar 20 yıllık çalışma dönemlerinin sona ermesiyle kendi istekleri üzerine SGK Emeklilik maaşına bağlanırlar.
 • Aynı zamanda emeklilik süresine 2 yıldan az kalmış olan kadın çalışan 38 yaşını tamamlaması halinde ve talepte bulunması şartı ile SGK Emeklilik aylığına bağlanabilir.

YUKARIDAKİ ŞARTI SAĞLAMAYAN KADIN ÇALIŞANLAR İSE:

23.05.2002 TARİHİNDEN İTİBARENsgk em

ERKEK MEMURLARIN 25 YILI TAMAMLAMALARI İÇİN KALAN SÜRE Maaşlardan Prim Kesilmesi Gereken Süre  Tamlaması Gereken Yaş Koşulu 
2 yıl ve daha az süre için 20 40
2 yıldan fazla – 3 yıl ve daha az süre için 20 41
3  yıldan fazla – 4 yıl ve daha az süre için 20 42
4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha az süre için 20 43
5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az süre için 20 44
6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az süre için 20 45
7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az süre için 20 46
8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az süre için 20 47
9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha az süre için 20 48
10  yıldan fazla – 11 yıl ve daha az süre için 20 49
11 yıldan fazla – 12 yıl ve daha az süre için 20 50
12 yıldan fazla – 13 yıl ve daha az süre için 20 51
13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az süre için 20 52
14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az süre için 20 53
15 yıldan fazla –16 yıl ve daha az süre için 20 54
16  yıldan fazla – 17 yıl ve daha az süre için 20 55
17 yıldan fazla süre için 20 58

Yukarıdaki şartları sağlayan 4/c li vatandaşlar SGK Emeklilik hakkına sahiptirler.

 

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.