Sorgulamalar artık tek çatı altında!

E-Devlet Haciz

Borç ilişkisi alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraftan meydana gelir. Karşı tarafa herhangi bir şeyi yapma, verme veya yapmama konusunda bağlı olan kişiye borçlu denir. Günlük hayatımızda farkında olmasak dahi bir çok borç ilişkisine gireriz. En basit boyutuyla düşünecek olursak bakkaldan aldığımız ekmek için dahi satıcıyla bizim aramızda bir borç ilişkisi meydana gelir. İki tarafta karşı tarafa edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Yani bakkal bize ekmeği vermekle bizde almış olduğumuz ekmeğin parasını bakkala ödemekle yükümlüyüz. Bazı borç ilişkileri ise verdiğimiz bu örnektekinden çok daha büyük bir edim içerir ve borçlu taraf borcunu yerine getiremez duruma gelir işte bu durumda ise haciz konusu gündeme gelir. Haciz borcunu ödeyemeyen kişilerin alacaklının talep etmesi ile taşınabilir ve taşınamaz mallarına adli ve idari makamlar tarafından el konulması işlemidir. Yani haciz borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda alacaklının isteğiyle mallarına el konulması işlemidir. Yalnız haczinde kendi içinde bazı kuralları vardır bunlardan bazıları; Borçlunun, borcunu karşılayacak kadar menkul ( taşınır) malı var ise gayrimenkulleri haczedilemez, haczin konulabilmesi için takibin kesinleşmesi şarttır yani ödeme emrinin borçluya iletilmesinden sonra 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi halinde takip kesinleşmiş olur ve haciz konulabilir. Bunların dışında haczi caiz olmayan yani haciz getirilemeyen şeylerde vardır. 2004 sayılı kanunun 82. maddesine göre haciz getirilemeyen şeyler belirtilmiştir.

Madde 82  (6352 sayılı 02.07.2012 tarihli değişiklikle gelen kanunun son hali)

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

 • Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
 •  Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
 • Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
 • Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
 • Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,
 • Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu,
 • Borçlu bağ, bahçe, meyve-sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

 • Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
 • Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

 • Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
 • Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
 • Borçlunun haline münasip evi,
 • Öğrenci bursları

Yani açıklayacak olursak ekonomik kazancı, sermayesinden çok bedenen çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, borçlu ve borçlu ile aynı çatı altında yaşayan kişilerin hayatlarını devam ettirmek için kullanmakta oldukları lüzumlu eşya veya eşyalar, Borçlunun haline münasip evi ve Öğrenci burslarına haciz getirilemez. Verilen maddelerden öğrenci bursları hariç diğerleri eğer borçlunun kendi ve ailesinin ihtiyacından fazla ise bir kısmına haciz getirilmesi mümkündür.

Borçlunun Haciz Getirebilecek Malları Nelerdir ?

Borçlunun hangi varlıklarına haciz getirilmesinin caiz olmadığını yazımızın ilk bölümünde anlatmıştık. Yazımızın bu bölümünde ise borçlunun hangi varlıklarına haciz getirilebileceğinden bahsedeceğiz. İcra İflas Kanununda hangi malların haczinin caiz olmadığı açıkça belirtilmiştir bunların dışında kalan her türlü malın haczi caizdir.

E-Devlet Haciz Sorgulama

Her şeyin online olarak kolay bir şekilde yapılabildiği günümüzde E Devlet Haciz işlemi de sanal olarak yapılabilmektedir. E Devlet Haciz işlemi e devletin hayatımıza getirdiği sayısız yenilikten biridir. Araç haciz sorgulama işlemi sayesinde E Devlet Haciz bilgilerinizi kuruma gitmeye gerek duymadan e devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. E Devlet Haciz işleminin yapılması için ilk olarak e devlet sistemine giriş yapılmalıdır. E Devlet Haciz işleminizi gerçekleştirmek için 11 haneli T.C. kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle sisteme giriş yapmalısınız. E devlet şifrenizin bulunmaması halinde size en yakın PTT şubesine üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan kimlikleri ( evlilik cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) ile başvuruda bulunup 2 TL işlem ücreti karşılığında e devlet şifresine sahip olabilirsiniz. E devlet sistemine giriş yaptıktan sonra E Devlet Haciz işleminizi yapmanız mümkündür. E Devlet Haciz sorgulama işleminizi sitemiz üzerinden yapmak için aşağıda verilen bağlantıyı kullanabilirsiniz.

E Devlet Haciz sorgulama işleminin ilk adımı için Yukarıda verilen bağlantıyı açınız, bağlantıyı açmanız halinde karşınıza üstteki sayfa çıkacaktır. E Devlet Haciz işlemi için açılan bu sayfadan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklamanız gerekmektedir.

e devlettt

Daha sonra karşınıza yukarıda verilen görseldeki sayfa açılacaktır. E Devlet Haciz işleminin 2. adımı için açılan bu sayfada ok ile gösterilen kısma 11 haneli T.C. Kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi yazınız. Sonra ise daire içine alınmış “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız böylelikle E Devlet Haciz sorgulamanızı yapmış olacaksınız.

E-Devlet Haciz Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.