Sorgulamalar artık tek çatı altında!

E Devlet’ten Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim fakültesi mezunlarının yanı sıra pedagojik formasyon eğitimi almış ya da ön lisans/lisans mezunu olup atanamamış veya özel sektörde herhangi bir işe yerleşememiş çok sayıda genç mevcut. Bu gençlerin istihdam edilmesi ve ülkenin çeşitli yerlerindeki öğretmen açıklarının kapatılması için önemli fırsatlardan bir tanesi de ücretli öğretmenlik. Ücretli öğretmenliğin sözleşmeli/kadrolu öğretmenlikle birebir aynı haklara sahip olmasa da birçok avantajı var. Hem öğretmen olmak isteyip de üniversite eğitimini bu yönde tamamlamayanlar hem de atanamamış öğretmen adaylarının tecrübe edinmesi için büyük bir şans olan ücretli öğretmenlik için elbette birtakım şartlar söz konusu. Bu şartları karşılayıp başvuruda bulunan kişiler, başvuruları olumlu değerlendirildiği takdirde ücretli öğretmenlik yapabilir.

Ücretli Öğretmenlik Nedir?

Ücretli öğretmenlik uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli nedenlerden dolayı öğretmen açığı bulunan farklı devlet okulları ve kurumlarında bu açığı kapatmak için başvurduğu bir yöntemdir. Bakanlığın tanımına göre ücretli öğretmenlik; Çeşitli sebeplerle öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı veya mevcut öğretmenin izin, rapor, geçici görevlendirme gibi değişik sebeplerle ders görevlerini gerçekleştiremediği durumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi ve öğrencilerin derslerinin boş geçmemesi için öğretim üyelerine/diğer memurlara veya açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilmesi” şeklindedir. Esasen bu uygulama, “Ücret ile Ek Ders Görevi verilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Verilen ders saati miktarınca ödeme yapılmasından dolayı halk arasında adı “ücretli öğretmenlik” olarak anılmaktadır. Resmiyette böyle bir tabir söz konusu değildir. Ama dile pelesenk olması nedeniyle MEB kurumları da bu ifadeyi sıklıkla kullanmaktadır.

Okullar belirli zamanlarda ihtiyaç duydukları öğretmen sayısını İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirirler. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de bu ihtiyacı karşılamak adına öğretmenlik yapmak isteyen kişilere bir sözleşme kapsamında görevlendirmede bulunur. Bu uygulama, öğretmen ataması olarak tanımlanmaz. Milli Eğitim Bakanlığının devlete ait kaynakları daha az kullanarak öğretmen açığını kapatması olarak ifade edilir. Kadrolu öğretmenlik ile kıyaslandığında ücretli öğretmenlik uygulamasında devlet kaynakları daha az harcandığı için devlet bu uygulamayı sonlandırmaktan yana bir tutum sergilememektedir.

Ücretli Öğretmenlik Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmayı gerektirecek bir durumda olmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Öğretmenlik görevinin yapılmasına sağlık yönünden bir engel bulunmaması
 • Erkek adayların askerliğini yapmış olması, erteletmiş veya muaf olması, bakaya kalmaması
 • Lisans veya ön lisans mezunu olmak
 • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, öğrenimin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denk olması
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı bir şekilde çalışmıyor olmak

Öte yandan yukarıdaki şartlar konusunda bir problemi olmayıp emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri de ücretli öğretmenlik yapabilir.

Bu şartlar ile ilgili tek istisna; ön lisans ya da lisans mezunu olmadığı halde usta öğretici niteliği taşıyan kişiler de ücretli öğretmenlik yapabilirler. Lisans eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler de 2. sınıfı bitirmiş olmak ve ilk iki yıla dair alttan aldığı hiçbir dersinin olmadığını ispatlamak kaydıyla ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilirler. Ancak, bu durumu her müdürlük kabul etmeyeceğinden öncesinde başvuru yapılacak olan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilmesinde fayda var.

Hangi bölüm mezunlarının hangi branşta görev alacağı gibi net bir ayrım söz konusu değildir. Bu konuda herhangi bir şart gözetilmemektedir. Bu konuda en çok sorgulanan konulardan biri de ‘İşletme mezunları hangi branşta ücretli öğretmenlik yapabilir?’ şeklindedir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından değerlendirme müdürlükler tarafından yapılır. İşletme mezunlarından İngilizce ve Fen ve Teknoloji branşlarında ücretli öğretmenlik yapanların olduğu bilinmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ücretli öğretmenlik için talepte bulunanların başvurularını il/ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir. Aynı anda farklı il ve ilçelere başvuru yapma konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur, istenilen yere başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak her müdürlüğün başvuru için duyuru yaptığı bir zaman dilimi söz konusudur ve başvuru yapacak adayların bu zaman dilimindeki başvuru tarihlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında 2018 yılı itibarıyla e-devlet sistemi üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

Ücretli Öğretmenlik İçin Gerekli Belgeler

Ücretli öğretmenlik için yapılan başvuru aşamasında istenen belgeler şu şekildedir:

 • Elektronik başvuru formu (Başvuru işleminden sonra sistemden çıktısı alınır.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası
 • Üzerinde KPSS P10 puanı bulunan KPSS sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı
 • Pedagojik formasyon belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarının bu belgeyi ibraz etmesi gerekmez.)

Görev verilmesi halinde öğretmen adaylarından istenen belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Üzerinde KPSS P10 puanı bulunan KPSS sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı
 • Pedagojik formasyon belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarının bu belgeyi ibraz etmesi gerekmez.)
 • Yabancı dil alanında başvuranların; var ise KPDS, ÜDS sonuç belgeleri
 • Ön lisans mezunları için; mezuniyet başarı notunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sabıka kaydı olmadığına dair belge  (Son 6 ay içinde alınmış olmalı.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Aile hekiminden alınacak sağlık raporu

KPSS sonuç sorgulaması nasıl yapılır? Sonuç çıktısı nasıl alınır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen ve göreve başlayan kişilerin ücretli öğretmenliği yaz tatiline girildiği gün itibarıyla sona erer. Yeni dönemde tekrar ücretli öğretmenlik yapabilmek için başvurunun yenilenmesi gerekir.

E-Devlet Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapabilmek için herhangi bir PTT şubesinden e-devlet şifresi almanız gerekir. Ancak şifreniz yoksa mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçenekleri ile de sisteme giriş yapmanız mümkün.

 • Öncelikle aşağıda paylaşmış olduğumuz e-Devlet giriş ekranına tıklayarak sisteme giriş yapın. Sonra arama bölümüne “ücretli öğretmenlik” yazdığınızda çıkan “ücretli öğretmenlik başvurusu” seçeneğine tıklayın.

 • Girdiğiniz sayfada karşınıza o zamanki aktif dönem ve isim soyisim-T.C. kimlik numarası bilgileriniz çıkacak. Kontrol edin ve aşağıdaki eğitim bilgilerini doğru bir şekilde doldurun. Doğru olan seçeneğin yanındaki kutucuğu işaretleyin. “Kaydet ve ilerle” diyerek devam edin. Bu şekilde başvurunun 2. aşamasına geçmiş olacaksınız.

 • Son olarak; tercihlerinizi belirtin. Görev almak istediğiniz il/ilçe, branş bilgisi ve KPSS’den aldığınız puan ile ilgili yılı girin. Ancak KPSS bilgisinin girilmesi zorunlu değildir. Zorunlu olan alanlar “*” işareti ile belirtilmiştir. Eğer tercihleriniz ikinci dönem için de aynı olacak ise; “İlgili tercihlerimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.” seçeneğinin yanındaki kutucuğu işaretleyin. “ekle ve kaydet” diyerek başvurunuzu tamamlayın.

 • Başvurunuz olumlu sonuçlandığı takdirde ilgili il/ilçe müdürlüğüne mezuniyet belgeniz ile müracaatta bulunun.

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

Ücretli öğretmenlik için başvurular, e-devlet sistemi üzerinden devamlı olarak yapılabilir. İl/ilçe müdürlükleri ise kendi başvuru tarihlerini kendileri belirlerler. Bu başvuru tarihlerini öncesinde duyururlar. Adayların ilgili müdürlükler tarafından yapılacak olan duyuruları takip etmesi gerekir. İnternet siteleri üzerinden ön başvuru formu ile başvuru kabul eden müdürlükler de vardır. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılsa da bazı müdürlükler eski geleneğe uyarak yine de başvuru formu talep ediyor. Başvurular genelde temmuz-ağustos aylarında yapılır. Çünkü öğretmen ihtiyaçları da ancak temmuz ayı civarında belirlenebilmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusunda Yerleştirme Nasıl Yapılır?

Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru şartlarını taşımadığı belirlenen adaylar direkt olarak elenir. Akabinde bir sıralama düzenlenir ve yerleştirmeler bu sıralamaya göre yapılır.

İlk atanacak grupta yer alanlar:

Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesi mezunları ve bu fakültelerden mezun olup yüksek lisans yapanlar, KPSS’de yüksek puan alan ve önceden başarılı bir şekilde tamamlanmış ücretli öğretmenlik deneyimi olanlar

İkinci grupta yer alanlar:

Eğitim Fakülteleri dışında kalan 4 yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olan, pedagojik formasyon eğitimi sertifikasına sahip kişiler ve önceden başarılı bir şekilde tamamlanmış ücretli öğretmenlik deneyimi olanlar

Üçüncü grupta yer alanlar:

4 Yıllık fakültelerin dışında kalan, 2 yıllık eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından mezun ve önceden başarılı bir şekilde tamamlanmış ücretli öğretmenlik deneyimi olanlar

Emekli öğretmenler:

Öğretmenlik görevi emeklilik dolayısıyla sona erenler

Ücretli Öğretmenler Haftada Kaç Saat Çalışabilir?

Resmi olarak belirtilen süreler şu şekildedir:

 • Yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenleri; ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saat,
 • Resmi görevi bulunmayanlar ile emekliler; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyruklu kişilerin eğitim gördüğü eğitim merkezlerinde haftada 30 saat,
 • İlgili mevzuatta belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilen kişilerden (Uzman öğretici: Alanında yüksek öğrenim görmüş öğretici; Usta öğretici: Alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan en az orta öğretim mezunu olan ve öğretmenlerinin denetiminde çalışan kişi);
  • Resmi görevi bulunanlar haftada 10 saat,
  • Resmi görevi bulunmayanlar haftada 40 saat okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders verilebilir.

Yani ders verilebilecek saat sayısı, resmi göreve göre değişiklik göstermektedir. Haftada girilebilecek ders saati sayısı en fazla 30’dur.

Ücretli öğretmenlerin nöbetçi olması ya da sınıf rehber öğretmeni/kulüp danışmanı olması hususunda belirtilen net bir durum yoktur. Bu gibi durumlar, okul yönetiminin görevlendirmesine ilişkin mümkün olabilir.

Ücretli Öğretmenlik Maaşı Ne Kadar?

Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması, girilen ek ders saatine göre yapılmaktadır. Ücretli öğretmenlik ders saati ücretlerine 2019 yılının ilk 6 ayı için %4 oranında zam yapıldı. Enflasyon oranının %5,69 olarak belirlenmesinin akabinde ücretlere 1,69 oranında zam ilave edilerek toplam zam %5,69’a ulaştı. 2019 yılı için ücretli öğretmen maaşları aşağıdaki gibidir.

Ücretli öğretmenlerin mevcut tahmini maaşları şöyledir:

 • Ayda 120 saat derse girilirse; bekar bir kişi için: 1.471,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışan, çocuksuz bir kişi için: 1.471,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışan, 1 Çocuklu bir kişi için: 1.494,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışan, 2 Çocuklu bir kişi için: 1.516,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışan, 3 Çocuklu bir kişi için: 1.547,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışan, 4 Çocuklu bir kişi için: 1.554,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışmayan, çocuksuz bir kişi için: 1.501,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışmayan, 1 çocuklu bir kişi için: 1.524,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışmayan, 2 çocuklu bir kişi için: 1.547,35 TL
 • Ayda 120 saat derse girilirse; eşi çalışmayan, 3 ve üstü çocuklu bir kişi için: 1.554,35 TL

Maaşları birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörler:

 • Bekar veya evli olmak, yani medeni hal,
 • Çocuklu veya çocuksuz olmak
 • Bulunulan il/ilçe, yani bölge
 • Hangi ay ve yıl diliminde olunduğu
 • Hangi vergi kapsamına girildiği
 • Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği diğer hususlar

Bu nedenlerden dolayı net bir maaş hesabı yapmak çok mümkün değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu primleri normal kamu çalışanı gibi aylık olarak yatırılır. Yarı zamanlı çalışıyor gibi olup, çalışılan güne göre hesaplama yapılmaktadır.

Ücretli Öğretmenler Hangi Günlerde Maaş Alırlar?

Normal koşullarda kamu kurum ve kuruluşlarının maaş ödeme günü her ayın 15’i olarak bilinmektedir. Ancak ücretli öğretmenlik yapanlar için ödeme tarihleri değişkenlik gösterir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından her ayın ilk 10 gününde bünyelerinde görev alan ücretli öğretmenlerin maaş hesaplamaları yapılır ve ardından Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir. Bu bildirim sonrasında da ödemeler hesaplara yansıtılır. Bu nedenle ücretli öğretmenlerin maaş aldıkları tarihler genel olarak her ayın 1. günü ile 10. günü arasındadır. Net tarihler ise İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin kendi bünyesinde bulunan muhasebe birimlerinden öğrenilebilir.

Ücretli Öğretmenlerin Ataması Yapılıyor mu?

Ücretli öğretmenlerin atanmasıyla alakalı meclise sunulan torba yasa sonucu 2018 yılının Mart ayında 5000 ücretli öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu öğretmenlerde aranan şartlar şöyle idi:

 • Başvuru yapacak ücretli öğretmen bir önceki öğretim döneminde ücretli öğretmen olarak görev yapıyor olmalı
 • Başvuru yapacak ücretli öğretmenin ücretli çalıştığı sürelerden en az 540 günlük sigortası yatırılmış olmalı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen memurluk atanma genel şartlar taşınmalı
 • Öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartlar taşınmalı
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, yaşlılık veya malulllük aylığı almaya hak kazanılmamış olmalı
 • KPSS’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen taban puana sahip olunmalı

Bu torba yasa kapsamında, 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro verilmesi esas alındı. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ücretli öğretmenlerin atanması üzerine sunulan soru önergesine karşın Bakan Selçuk, atamanın yeni yapıldığını ve 400.000 atama bekleyen öğretmen adayının olması nedeniyle yakın zaman içerisinde tekrar bir atama ihtimalinin olmadığını belirtmiştir.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.